Kliūtys prekybai

Šiame skirsnyje galite rasti informaciją apie visas Prekybos generaliniam direktoratui praneštas kliūtis prekybai, kurios daro poveikį ES eksportui į ES nepriklausančias šalis. Kliūtys prekybai klasifikuojamos pagal priemonės rūšį ir sektorius, kuriems jos daro poveikį. Kai įmanoma, kliūtys prekybai išvardijamos kartu su atitinkamais SS produktų kodais.

Kliūčių aprašai

{{errorMessage}}

Aprašas: {{criteriaDescr}}

Šalis: {{criteriaCountry}}

Sektorius: {{criteriaSector}}

Priemonė: {{criteriaMeasure}}

Atnaujinta: {{criteriaLastUpdated}}

{{row.title}} {{row.country}} {{row.reportedDate}}
Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos