Gaminiams taikomi reikalavimai

Į Europąimportuojami produktai ir ES rinkoje cirkuliuojantys produktai turi atitikti ES reikalavimus apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą, aplinką ir vartotojų teises. Kartais produktui, kuriuo prekiaujama, gali būti taikomos skirtingos kontrolės priemonės, importo licencijų valdymas ar kita speciali prekybos tvarka.

Nors reikalavimai dėl 85 % gaminių yra suderinti ES, taip pat yra gaminiams taikomų taisyklių, kurios taikomos tik nacionaliniu lygmeniu.

  • Konkrečias suderintas ES taisykles ir reikalavimus, taikomus jūsų produktui, rasite skyriuje Mano prekybos asistentas. Pradėkite nuo toliau pateiktos bendros apžvalgos
  • Dėl informacijos apie gaminiams taikomas taisykles ir reglamentus, taikomus prekėms, kurios taikomos tik nacionaliniu lygmeniu, kiekviena ES šalis yra įsteigusi vadinamąjį gaminių kontaktinįpunktą.

 

Turėkite omenyje, kad privalote laikytis tik toje ES šalyje, kurioje ketinate pateikti savo produktą rinkai, taikomų taisyklių.

Naudokitės mano padėjėjo prekybos klausimais paslaugomis

  • importo procedūros, konkretūs formalumai ir nuostatos, taikomos jūsų importuojamiems produktams
  • muitinės procedūros ir reikalaujamų dokumentų pavyzdžiai
  • nacionalinės kompetentingos institucijos tokiose srityse kaip augalų ir gyvūnų sveikatos ir higienos priemonės

ES produktų reikalavimų apžvalga

Išsami informacija apie gaminiams taikomus ES reikalavimus

 

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos