Bendras kontaktinis centras

Viena bendra prieiga yra Europos Komisijos prekybos departamento grupė, kuriai vadovauja už prekybos taisyklių laikymosi užtikrinimą atsakingas vyriausiasis pareigūnas. Viena bendra prieiga yra pirmasis kontaktinis punktas visiems ES suinteresuotiesiems subjektams, kurie susiduria su galimomis prekybos kliūtimis trečiosiose šalyse arba kurie nesilaiko tvarumo taisyklių, susijusių su prekyba ir darniu vystymusi, arba bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos.

Kad jums būtų lengviau rasti kelią, vieno langelio principu veikiantis centras parengė dvi skundų formas: vieną – dėl patekimo į rinką ir (arba) prekybos kliūčių, kitą – dėl tvarumo klausimų, taip pat nuoseklius jų pildymo vadovus.

Ar norite pateikti skundą per vieną bendrą prieigą? Kreipkitės į mus!

Vieno langelio principu veikiantis punktas gali jums padėti rengiant skundą – į vieną bendrą prieigą galite kreiptis tiesiogiai adresu trade- Single-entry-point@ec.europa.eu. Vykstant išankstinio pranešimo procesui, vieno langelio principu veikiantis punktas gali jums padėti nuspręsti, ar pateikti skundą, ir prireikus patarti, kaip pateikti skundą.

Kaip vieno langelio principu veikiantis centras nagrinėja skundus?

Naudodamasis kontaktinėmis formomis, vieno langelio principu veikiantis punktas užtikrins, kad jūsų skundo vertinimo procesas būtų supaprastintas. Be kita ko, atitinkami Prekybos GD ekspertai įvertina jūsų klausimą, prireikus derindami veiksmus su kitomis Europos Komisijos tarnybomis ir ES delegacijomis. Užbaigus vertinimą, vieno langelio principu veikiantis centras tiesiogiai susisieks su jumis, kad paaiškintų rezultatus ir galimus tolesnius veiksmus.

Kreipkitės į mus

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos