Vieno langelio principu veikiantis punktas

Vieno langelio principu veikia Europos Komisijos prekybos departamento grupė, kuriai vadovauja už prekybos taisyklių laikymosi užtikrinimą atsakingas vyriausiasis pareigūnas. Bendras prieigos punktas yra pirmasis kontaktinis punktas visiems ES suinteresuotiesiems subjektams, kurie susiduria su galimomis prekybos kliūtimis trečiosiose šalyse arba kurie nustato, kad nesilaikoma tvarumo taisyklių, susijusių su prekyba ir darniu vystymusi arba mūsų prekybos partnerių bendrąja lengvatų sistema.

Kad jums būtų lengviau rasti būdą, Bendras prieigos punktas parengė dvi skundų formas: vieną dėl patekimo į rinką ir (arba) prekybos kliūčių ir kitą dėl tvarumo klausimų, taip pat nuoseklias jų pildymo gaires.

Ar norite pateikti skundą per vieną bendrą prieigą? Kreipkitės į mus!

Vienas bendras prieigos punktas gali jums padėti rengiant skundą – į vieną bendrą prieigos punktą galite kreiptis tiesiogiai adresu trade-single-entry-point@ec.europa.eu. Vykstant išankstinio pranešimo procesui, bendras prieigos punktas gali padėti jums nuspręsti, ar pateikti skundą, ir, jei reikia, padėti jums dalyvauti skundo nagrinėjimo procese.

Kaip vienas bendras prieigos punktas imasi tolesnių veiksmų dėl skundų?

Naudodamas kontaktines formas, bendras prieigos punktas užtikrins, kad jūsų skundo vertinimo procesas būtų supaprastintas. Tai apima Jūsų klausimo vertinimą, kurį atlieka atitinkami Prekybos GD ekspertai, atitinkamai derindami veiksmus su kitomis Europos Komisijos tarnybomis ir ES delegacijomis. Užbaigus vertinimą, bendras prieigos punktas tiesiogiai susisieks su jumis, kad paaiškintų rezultatus ir galimus tolesnius veiksmus.

Susisiekite su mumis

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos