Viens ievešanas punkts

Vienotais kontaktpunkts ir komanda Eiropas Komisijas Tirdzniecības departamentā, kuru vada galvenais tirdzniecības nolīgumu izpildes uzraugs. Vienotais kontaktpunkts ir pirmais kontaktpunkts visām ES ieinteresētajām personām, kuras saskaras ar iespējamiem tirdzniecības šķēršļiem trešās valstīs vai kuras konstatē neatbilstību ilgtspējas noteikumiem saistībā ar tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību vai vispārējo preferenču shēmu mūsu tirdzniecības partneriem.

Lai palīdzētu jums atrast savu ceļu, vienotais kontaktpunkts ir izstrādājis divas sūdzību veidlapas — vienu par tirgus piekļuves/tirdzniecības šķēršļiem un otru par ilgtspējas jautājumiem, kā arī pakāpeniskas rokasgrāmatas to aizpildīšanai.

Vai vēlaties iesniegt sūdzību vienotajā kontaktpunktā? Sazinieties ar mums!

Vienotais kontaktpunkts var jums palīdzēt sūdzības sagatavošanā — varat sazināties ar vienoto kontaktpunktu tieši tīmekļa vietnē trade-single-entry-point@ec.europa.eu. Pirmspaziņošanas procesa ietvaros vienotais kontaktpunkts var jums palīdzēt izlemt, vai iesniegt sūdzību, un vajadzības gadījumā vadīt sūdzības procesu.

Kā vienotais kontaktpunkts veic turpmākus pasākumus saistībā ar sūdzībām?

Pēc saņemšanas, izmantojot saziņas veidlapas, vienotais kontaktpunkts nodrošinās racionalizētu procesu jūsu sūdzības izvērtēšanai. Tas ietver Jūsu jautājuma novērtējumu, ko veikuši attiecīgie eksperti Tirdzniecības ģenerāldirektorātā, attiecīgā gadījumā sadarbojoties ar citiem Eiropas Komisijas dienestiem un ES delegācijām. Kad novērtējums būs pabeigts, vienotais kontaktpunkts sazināsies tieši ar jums, lai izskaidrotu iznākumu un iespējamās turpmākās darbības.

Sazinieties ar mums

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites