Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Glosārija termins:

Nav @-@ noteiktas izcelsmes

materiāli

Materiāli, kas nav kvalificējami kā noteiktas izcelsmes materiāli saskaņā ar ES preferenciālās tirdzniecības režīmu, tostarp materiāli, kuru izcelsme nav zināma vai tos nav iespējams noteikt.

Saistītais saturs:

Izcelsmes noteikumi

Share this page:

Tiešās saites