Investimenti — il-pilastri

Il-politika ta’ investiment internazzjonali tal-UE hija bbażata fuq tliet pilastri ewlenin

Faċilitazzjoni tal-investiment

Il-faċilitazzjoni tal-investiment hija kunċett wiesa’ li kiseb aktar rikonoxximent fi ċrieki ta’ investiment matul dawn l-aħħar snin bħala mezz importanti biex jiġi attirat l-investiment.

Miżuri ta’ faċilitazzjoni jiffokaw fuq li jagħmluha aktar faċli għall-investituri biex jistabbilixxu, joperaw u jespandu l-investimenti. B’mod ġenerali, dawn il-miżuri jindirizzaw titjib fit-trasparenza u l-prevedibbiltà tal-ambjent tal-investiment, billi jissimplifikaw u jissimplifikaw l-investiment u l-proċeduri/ir-rekwiżiti amministrattivi u jipprevedu proċeduri ta’ appell u rieżami.

F’termini konkreti, dawn il-miżuri jinkludu diversi rekwiżiti ta’ pubblikazzjoni u informazzjoni rigward id-dħul u l-operazzjoni ta’ investiment, l-istabbiliment ta’ punti ta’ kuntatt u ta’ inkjesta, ir-rekwiżiti rigward id-dokumentazzjoni u t-trattament ta’ applikazzjonijiet mhux kompleti, mekkaniżmi tat-tip “one-stop shop” biex insemmu xi wħud. L-istħarriġ tal-investituri enfasizza dawn l-oqsma bħala fatturi kritiċi fid-deċiżjoni tagħhom li jinvestu.

Liberalizzazzjoni tal-investiment

Il-liberalizzazzjoni tal-investiment tfittex li toħloq kundizzjonijiet ekwi għall-investituri barranin fi swieq ta’ pajjiżi terzi.

Il-liberalizzazzjoni tkopri l-prinċipji (eż. l-aċċess għas-suq, it-trattament nazzjonali u t-trattament tan-nazzjon l-aktar iffavorit) u l-impenji, li jippermettu l-ftuħ ta’ swieq ta’ pajjiżi terzi għall-investituri tal-UE. Tali regoli jimmiraw li jippermettu jew jiffaċilitaw l-istabbiliment ta’ intrapriżi (sussidjarji, fergħat, uffiċċji rappreżentattivi) fis-servizzi u dawk li mhumiex servizzi (eż. il-manifattura, l-agrikoltura, l-estrazzjoni, il-produzzjoni tal-enerġija).

Pereżempju, ir-regoli tal-aċċess għas-suq jistgħu jinkludu l-eliminazzjoni tal-limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi jew il-valur tat-tranżazzjonijiet (eż. kwoti, monopolji, u testijiet tal-ħtiġijiet ekonomiċi), it-tnaqqis jew l-eliminazzjoni ta’ rekwiżiti ta’ sjieda barranija jew rekwiżiti ta’ impriżi konġunti.

Protezzjoni tal-investiment

L-istandards ta’ protezzjoni tal-investiment jipprovdu garanziji lill-investituri u lill-investimenti tagħhom kif ukoll id-dritt mill-gvernijiet ospitanti li jirregolaw għal għanijiet leġittimi tal-politika pubblika.

L-impenji fi ftehimiet ta’ protezzjoni tal-investiment jinkludu prinċipji bħal nondiskriminazzjoni, trattament ġust u ekwu (FET) għal investituri jew kumpens f’każ ta’ esproprjazzjoni fir-rigward tal-assi ta’ investituri f’pajjiżi terzi.

Ftehimiet ta’ protezzjoni tal-investiment jistgħu jgħinu biex inaqqsu r-riskji perċepiti ta’ investiment f’ċerti pajjiżi. Sa mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona fl-2009, l-UE għandha kompetenza esklużiva għall-protezzjoni tal-investiment ta’ investiment dirett barrani. Fl-aktar ftehimiet reċenti tagħha, l-UE introduċiet regoli aktar ċari dwar id-dritt ta’ regolamentazzjoni għal objettivi ta’ politika pubblika u rrevediet b’mod sinifikanti l-mekkaniżmu ta’ riżoluzzjoni ta’ tilwim (Sistema ta’ Qorti tal-Investiment).

Tradizzjonalment, il-ftehimiet dwar il-protezzjoni tal-investiment jinkludu mekkaniżmi ta’ soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investitur u l-istat (ISDS) li jagħtu lill-investituri aċċess dirett għall-arbitraġġ kontra l-Istati.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr