Aħbarijiet:

L-UE u l-Ghana japprovaw offerta u skeda ta’ aċċess għas-suq skont il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika

 

It-tieni laqgħa tal-Kumitat tal-FSE skont il-Ftehim Interim ta’ Sħubija Ekonomika (FSE) bejn il-Ghana u l-UE saret fi Brussell fit-29 ta’ Novembru 2019.

Il-FSE jipprovdi aċċess mingħajr dazju u mingħajr kwoti għall-esportazzjonijiet kollha tal-Gana, agrikoli jew manifatturati, għas-suq tal-UE, filwaqt li l-Ghana se tilliberalizza gradwalment u parzjalment l-importazzjonijiet mill-UE.

Il-partijiet approvaw l-offerta sħiħa ta’ aċċess għas-suq u l-iskeda ta’ aċċess għas-suq tal-Gana. Il-Gana se tibda tilliberalizza s-suq tagħha għall-prodotti tal-UE sal-ewwel kwart tal-2020. L-iskeda ta’ liberalizzazzjoni tiġi konkluża sal-2029.

Il-partijiet qablu wkoll dwar il-verżjoni finali tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini u jadottawha uffiċjalment permezz ta’ proċedura bil-miktub fl-ewwel kwart tal-2020.

Aqra aktar fid-Dikjarazzjoni konġunta.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr