Storja tal-kumpanija:

Inneħħu l-ostakoli: Il-kumpanija Portugiża tal-karta terġa’ tikseb aċċess għas-suq Tork għal karta ħielsa mill-injam mhux miksija

Inneħħu l-ostakoli: Il-kumpanija Portugiża tal-karta terġa’ tikseb aċċess għas-suq Tork għal karta ħielsa mill-injam mhux miksija

Permezz tal-isforzi konġunti tal-Kummissjoni Ewropea, l-Istati Membri (b’mod partikolari l-Portugall), u l-industrija Ewropea tal-karta inkluża l-assoċjazzjoni Ewropea tagħha CEPI u l-kooperazzjoni mit-Turkija, ir-restrizzjonijiet kummerċjali jistgħu eventwalment jitneħħew. Dan huwa siewi ħafna għall-kumpanija tagħna, peress li żammejna aċċess għas-suq Tork importanti tal-karta UWF.

Il-maniġer
tal-Bejgħ ta’ Murat Kaplan
The Navigator Company

Il-kumpanija

Murat Kaplan Sales Manager The Navigator Company: “Il-kumpanija Navigator hija marka primjum ewlenija tal-karti tal-uffiċċju bbażata fil-Portugall. Hija preżenti f’aktar minn 110 pajjiż madwar id-dinja u għandha aktar minn 3.100 impjegat dirett, bil-maġġoranza vasta tagħhom (madwar 2.900) impjegati fil-Portugall.”

L-aċċess għas-swieq ta’ pajjiżi terzi huwa essenzjali għalina

“Il-kumpanija tagħna tesporta madwar 95 % tal-produzzjoni tal-karta tagħha lejn 123 pajjiż madwar id-dinja. Għalhekk huwa essenzjali għalina li nkunu nistgħu nikkummerċjaw f’ambjent globali ħieles u ġust.It-Turkija hija suq importanti tal-esportazzjoni għan-Navigatur. F’dawn l-aħħar snin, aħna esportajna prodotti tal-karta b’valur ta’ madwar EUR 65 miljun fis-sena lejn it-Turkija. “

Kwistjoni ta’aċċess għas-suq: Miżuri ta’ sorveljanza Torok u liċenzjar ta’ importazzjoni mhux awtomatiku għal karta ħielsa mill-injam mhux miksija

Fit-21 ta’ Ġunju 2014, l-awtoritajiet Torok bdew investigazzjoni ta’ salvagwardja dwar l-importazzjonijiet ta’ karta ħielsa mill-injam mhux miksija (karta UWF) ta’ kull oriġini. Din l-investigazzjoni kienet immirata prinċipalment lejn l-importazzjonijiet tal-karti UWF mill-Finlandja, mill-Ġermanja, mill-Polonja, mill-Portugall, mis-Slovakkja u mis-Slovenja.

Wara din l-investigazzjoni ta’ salvagwardja, il-produtturi Ewropej immexxija minn Navigator urew lill-awtoritajiet Torok li ma kien hemm l-ebda każ legali jew ekonomiku biex jiġu introdotti miżuri ta’ salvagwardja. B’riżultat ta’ dan, it-Turkija ma introduċietx il-miżuri.”

“Permezz tal-isforzi konġunti tal-Kummissjoni Ewropea, l-Istati Membri (b’mod partikolari l-Portugall), u l-industrija Ewropea tal-karta inkluża l-assoċjazzjoni Ewropea tagħha CEPI u l-kooperazzjoni mit-Turkija, ir-restrizzjoni kummerċjali tista’ eventwalment titneħħa. Dan huwa siewi ħafna għall-kumpanija tagħna, peress li żammejna aċċess għas-suq Tork importanti tal-karta UWF.

“Minflok, fit-28 ta’ Awwissu 2015, l-Awtoritajiet Torok introduċew sistema ta’ tfixkil għas-sorveljanza u l-monitoraġġ tal-importazzjoni. Għal dan il-għan, it-Turkija stabbiliet skema ta’ liċenzjar ta’ importazzjoni mhux awtomatika bbażata fuq limitu ta’ prezz minimu għoli (1.200 $/tunnellata). Dan ikkawża ostaklu sinifikanti u inġust għall-kummerċ tal-karti UWF bejn l-UE u t-Turkija li affettwa EUR 150 miljun f’esportazzjonijiet tal-UE, inklużi karti tal-uffiċċju, karti għal kotba u envelops kif ukoll karti użati għall-kummerċjalizzazzjoni diretta tal-posta. In-Navigatur kien affettwat b’mod partikolari minn dawn il-miżuri ta’ piż. “

Il-problema issa solvuta taħt is-Sħubija tal-UE għall-Aċċess għas-Swieq

“Aħna ġbidna l-kwistjoni għall-attenzjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar l-Aċċess għas-Suq (MAAC). Fit-7 ta’ Lulju 2017, il-Kummissjoni Ewropea bdiet investigazzjoni skont ir-Regolament tal-UE dwar l-Ostakli għall-Kummerċ fuq talba tal-Konfederazzjoni tal-Industriji Ewropej tal-Karta (CEPI). Fit-7 ta’ Diċembru 2017, it-Turkija ddeċidiet li tneħħi s-sorveljanza u l-monitoraġġ tal-importazzjoni għall-karta UWF. F’Marzu 2018, il-Kummissjoni adottat rapport lill-Kumitat dwar l-Ostakli għall-Kummerċ li kkonkluda li l-miżura tkun inkonsistenti kemm mar-regoli tad-WTO kif ukoll mar-regoli tal-Unjoni Doganali UE-Turkija. Madankollu, minħabba t-tneħħija tal-miżura Torka għad-dokument UWF il-Kummissjoni ddikjarat li l-UE mhux ser tkompli ssegwi l-kwistjoni aktar iżda ser tkompli tissorvelja s-sitwazzjoni mill-qrib.”

 

Il-fehma mill-industrija — il-Konfederazzjoni tal-Industriji Ewropej tal-Karta (CEPI)

“Il-kumpanija Navigator hija waħda mill-aktar ditti attivi fis-settur tagħna. Huma m’għandhomx il-biża’ li jsegwu swieq ġodda madwar id-dinja kollha. Din hija r-raġuni għaliex nirċievu ħafna kontributi mingħandhom rigward ostakli ġodda għall-aċċess għas-suq li qed jitfaċċaw f’diversi swieq.

Meta Navigatur infurmana dwar l-ostakli għall-aċċess għas-suq fit-Turkija, aħna ma ħriġniex lura milli nużaw il-qafas tas-Sħubija għall-Aċċess għas-Swieq biex nirrappurtaw din il-kwistjoni lill-Kummissjoni minnufih. L-UE mbagħad qajmet din il-kwistjoni mat-Turkija, u eventwalment solviet il-problema. Ninsabu kuntenti li l-ħidma konġunta tagħna kkontribwixxiet għar-riżoluzzjoni tal-ostaklu u żiedet l-opportunitajiet ta’ esportazzjoni tan-Navigatur.

Madankollu, il-Kumpanija ta’Navigatur għadha ‘l bogħod milli tkun l-unika waħda li bbenefikat mit-tneħħija ta’ dan l-ostaklu.Meħuda flimkien, is-settur tagħna jirrappreżenta 22 % tal-produzzjoni dinjija, EUR 81 biljun ta’ fatturat annwali għall-ekonomija Ewropea u jimpjega direttament aktar minn 175,000 persuna.

Wara t-tmiem tal-miżura ta’ sorveljanza Torka u s-sospensjoni sussegwenti tal-investigazzjoni tar-Regolament dwar l-Ostakoli għall-Kummerċ tal-UE mnedija mill-Kummissjoni Ewropea fuq talba tas-CEPI, id-Direttur Ġenerali tal-assoċjazzjoni Sylvain Lhôte għamel id-dikjarazzjoni pubblika li ġejja:

Is-CEPI hija kburija fl-impenn qawwi tagħha favur il-kummerċ ħieles mas-sħab tagħha. Id-Deċiżjoni mill-awtoritajiet Torok li jneħħu dawn il-miżuri inġusti hija ta’ min ifaħħarha; madankollu, din il-kwistjoni qatt ma kellha tiġi eskalata l-ewwel nett. Hija l-aspettattiva tagħna li l-awtoritajiet Torok jappoġġaw l-obbligi tagħhom skont il-Ftehim dwar l-Unjoni Doganali bejn l-UE u t-Turkija fil-futur”. CEPI hija l-assoċjazzjoni pan-Ewropea li tirrappreżenta l-industrija tal-fibra tal-foresti u tal-karta. Permezz tas-18 assoċjazzjoni nazzjonali tagħha, is-CEPI tiġbor 495 kumpanija li joperaw aktar minn 900 fabbrika tal-polpa u tal-karta fl-Ewropa kollha li jipproduċu karta, kartun, polpa u prodotti oħra b’bażi bijoloġika.”

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr