Storja tal-kumpanija:

It-tranżazzjonijiet Kummerċjali joħolqu l-kimika t-tajba għat-tkabbir

It-tranżazzjonijiet Kummerċjali joħolqu l-kimika t-tajba għat-tkabbir

Il-ftehimiet kummerċjali jwasslu għal aktar libertà biex joperaw u għal aktar kontroll fuq il-prodott tagħna.
Frank Meyer
Direttur Eżekuttiv, CeraNovis

Dan in-negozju ta’ Saarbrücken jesporta 35 % tal-produzzjoni tiegħu lil hinn mill-fruntieri tal-UE, lejn pajjiżi bi ftehimiet kummerċjali u mingħajrhom. “Id-differenza li jagħmel ftehim kummerċjali,” qal is-Sur Meyer, “hija sinifikanti”.

CeraNovis iforni firxa wiesgħa ta’ kisjiet bi prestazzjoni għolja għal applikazzjonijiet industrijali fl-industriji tal-iskambju tas-sħana, tal-funderiji u tal-ispazju. Il-prodotti huma fil-quċċata tas-suq, iżda l-konsumaturi xorta waħda huma dejjem influwenzati mill-prezz. Dan huwa fejn il-ftehimiet kummerċjali verament juru s-saħħa tagħhom. “Minħabba l-eliminazzjoni tat-tariffi, CeraNovis huwa attur verament kompetittiv fil-Kanada, il-Korea t’Isfel u l-Afrika t’Isfel,” qal is-Sur Meyer, u d-dħul żdied għall-kumpanija bħala riżultat dirett ta’ ftehimiet kummerċjali ma’ dawn is-swieq.

Il-ħin iffrankat huwa flus iffrankati

It-trasport transkonfinali ta’ sustanzi kimiċi jista’ jkun ikkumplikat. Għal kumpanija żagħżugħa b’tim żgħir ta’ ġestjoni tal-katina tal-provvista, ix-xogħol amministrattiv jista’ jkun ta’ piż kbir meta ma jkunx hemm ftehim kummerċjali. Pereżempju, il-kisba tal-prodotti ta’ CeraNovis lill-klijenti Ċiniżi hija dejjem proċess diffiċli filwaqt li l-bejgħ lill-klijenti tal-Korea t’Isfel tagħhom, skont il-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Korea t’Isfel, huwa “biċċa kejk”, jgħid is-Sur Meyer.

Għal CeraNovis, is-CETA, il-ftehim kummerċjali bejn l-UE u l-Kanada, ġab miegħu vantaġġi partikolari. Mis-CETA, id-dikjarazzjoni ta’ konformità saret ħafna aktar faċli u b’mod ġenerali, proċess amministrattiv li qabel kien jieħu jumejn issa jieħu sagħtejn. Barra minn hekk, CeraNovis issa jista’ jaġixxi bħala esportatur irreġistrat b’ċertifikat tal-oriġini. “Għall-klijenti tagħna, dan għamel il-proċess ta’ importazzjoni aktar faċli u, barra minn hekk, l-eliminazzjoni tad-dazji naqqset l-ispiża aħħarija tal-prodott tagħna fil-Kanada bi 5 — -10 %,” qal is-Sur Meyer.

Kuntatt personali jżid il-valur

CeraNovis, bħala negozju żgħir li jforni prodott niċċa, verament japprezza l-kuntatt dirett mal-klijenti tiegħu. “Dan jgħinna nżommu s-saba’ tagħna fuq il-polz ta’ dak li l-konsumaturi jeħtieġu,” qal is-Sur Meyer. Għalih, relazzjonijiet mill-qrib mal-klijenti huma kważi impossibbli mingħajr ftehim kummerċjali.

Meta CeraNovis tesporta lejn pajjiżi mingħajr ftehim kummerċjali, huma jkollhom jużaw rappreżentant lokali. Dan mhux biss jaffettwa l-linja ta’ isfel, peress li r-rappreżentant jieħu perċentwal, iżda ħafna drabi jintilef kuntatt dirett importanti mal-klijent. Fejn ikun hemm ftehim kummerċjali, huma jżommu relazzjonijiet ta’ negozju mill-qrib li jippermettulhom jipprovdu soluzzjonijiet personalizzati u jindirizzaw direttament il-ħtiġijiet tal-klijenti tagħhom.

Fi ftit snin, CeraNovis qatta’ spazju għalih innifsu, billi jimpjega 15 persuna u issa jopera indipendentement mill-bidu nett tal-kapital ta’ riskju tiegħu. Il-ftehimiet kummerċjali kienu strumentali fl-iżvilupp tas-swieq internazzjonali tagħhom u jkomplu jħarsu lejn pajjiżi bi ftehimiet kummerċjali għal swieq ġodda. Il-perikli huma tajbin wisq biex jinjoraw.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr