Storja tal-kumpanija:

Negozju li ilu sekli sħaħ igawdi mill-ftehimiet kummerċjali

Negozju li ilu sekli sħaħ igawdi mill-ftehimiet kummerċjali

Ulla Kjær Jensen, il-Maniġer tal-Affarijiet Regolatorji Globali ta’ Palsgaard, jissorvelja tim li jaħdem fuq regolamenti u konformità.

Meta jfittex swieq tal-esportazzjoni, Palsgaard dejjem iqis il-ftehimiet kummerċjali minħabba li jkollhom impatt fuq l-opportunitajiet tan-negozju.
Ulla Kjær Jensen, Palsgaard

Kemm jekk smajt b’Palsgaard jew le, x’aktarx ikkonsmajt il-prodotti tagħhom. Huma jipproduċu emulsjonanti u stabbilizzaturi għall-industrija tal-ikel. Peress li dawn huma prodotti speċjalizzati użati fi kwantitajiet żgħar, l-esportazzjonijiet dejjem kienu sinifikanti għan-negozju tagħhom u llum 90 % tal-prodotti tagħhom huma esportati.

It-tim tas-Sinjura Jensen jaħdem fiċ-Ċentru u jistudja l-ftehimiet biex jiżgura li kull prodott tal-Palsgaard jiġi kategorizzat b’mod korrett. Il-kompożizzjoni ta’ kull prodott tiddetermina l-kategorija tiegħu u għalhekk l-eżenzjonijiet tariffarji. Ladarba jsir dan ix-xogħol, il-proċess tal-esportazzjoni jkun faċli ħafna.

L-esportazzjonijiet jeħtieġu jew il-formola taċ-ċertifikat tal-oriġini EUR.1, dikjarazzjoni tal-fattura jew dikjarazzjoni tal-fornitur fit-tul (LTSD). Id-dikjarazzjonijiet fit-tul tal-fornituri huma dikjarazzjonijiet ta’ darba validi għall-kunsinni għal perjodu ta’ mhux aktar minn sentejn. “Minħabba li LTSD hija valida għal perjodu itwal, tkompli tnaqqas ix-xogħol amministrattiv”, qalet is-Sinjura Jensen.

Iffrankar massiv fuq id-dazji

Kull ftehim kummerċjali huwa differenti, għalhekk l-iffrankar ivarja minn pajjiż għal ieħor.

“L-eliminazzjoni tat-tariffi permezz tal-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Korea t’ Isfel issarraf fi tfaddil massiv fuq prodotti ta’ Palsgaard għall-klijenti tal-Korea t’Isfel.” Pereżempju, id-dazju fuq is-soluzzjoni tal-kristalli ta’ Palsgaard għall-margarini u l-firxiet naqas minn 36 % għal 0 % bħala riżultat ta’ dan il-ftehim. Dan iżid b’mod sinifikanti l-kompetittività ta’ Palsgaard fis-suq tal-Korea t’Isfel.

Palsgaard qed isib il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni UE-Eġittu partikolarment ta’ benefiċċju għall-esportazzjonijiet tagħhom minħabba li “firxa kbira tal-prodotti tagħna jissodisfaw ir-rekwiżit għal status ta’ oriġini preferenzjali u għalhekk jibbenefikaw minn eżenzjoni mid-dazju.” Pereżempju, Palsgaard tipproduċi għadd ta’ emulsjonanti għall-kejkijiet. Id-dazji fuq ħafna minn dawn il-prodotti naqsu minn 5 % għal 0 % bħala riżultat tal-ftehim.

Ħin ta’ investiment illum

Palsgaard ilu jinnegozja wkoll mal-Vjetnam għal xi żmien u t-tim tas-Sinjura Jensen issa qed jistudja kif il-ftehim kummerċjali l-ġdid bejn l-UE u l-Vjetnam se jkun ta’ benefiċċju għan-negozju tagħhom. Dan il-ftehim daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Awwissu 2020 u se jelimina aktar minn 99 % tat-tariffi kollha, u parzjalment ineħħi l-bqija permezz ta’ kwoti ta’ dazju żero limitati. It-tim tal-Affarijiet Regolatorji ta’ Palsgaard bħalissa qed jistudja d-dettalji tal-ftehim flimkien ma’ kull prodott ta’ Palsgaard biex jiddetermina liema eżenzjonijiet tariffarji japplikaw.

Naħsdu l-premjijiet

Palsgaard bħalissa għandha pjanti fid-Danimarka, fin-Netherlands, fil-Brażil, fil-Messiku, fiċ-Ċina u fil-Malasja. Filwaqt li dawn il-postijiet intgħażlu abbażi tas-swieq u/jew il-provvista ta’ materja prima, is-Sinjura Jensen hija ċerta li “Palsgaard ser iqis l-opportunitajiet ta’ ftehim kummerċjali għal postijiet futuri ta’ pjanti.” B’seklu ta’ kummerċ warajh, Palsgaard qed tistenna bil-ħerqa t-tkabbir globali kontinwu — grazzi għall-ebda parti żgħira tal-ftehimiet kummerċjali tal-UE. Aħbar tajba għall-impjegati tagħha!

Palsgaard, imwaqqaf fid-Danimarka aktar minn seklu ilu, huwa negozju Ewropew bi storja twila ta’ kummerċ transkonfinali. Il-kumpanija bħalissa tesporta lejn 110 pajjiż inklużi 40 pajjiż bi ftehimiet kummerċjali tal-UE.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr