Storja tal-kumpanija:

Nixprunaw Futur sunnier

Nixprunaw Futur sunnier

Ml Sistema tissupplixxi teknoloġiji tal-enerġija solari lill-industrija tal-kostruzzjoni kif ukoll lill-industriji tal-baħar u tat-trasport mhux biss fil-Polonja iżda madwar l-Ewropa u d-dinja kollha. Jan Strzałkowski, Direttur tal-Bejgħ tal-Esportazzjoni fis-Sistema ML jgħid li “għall-bejgħ internazzjonali, il-ftehimiet kummerċjali verament jgħinu”.

Dan in-negozju Pollakk jimmanifattura prodotti tal-ħġieġ u fotovoltajċi (PV) iżda jixtri wkoll liċenzji biex ibigħ prodotti taħt il-marka tiegħu stess. Dan ifisser li huma jixtru komponenti jew prodotti minn fornituri internazzjonali barra mill-Unjoni Ewropea, u għalhekk igawdu l-benefiċċji tal-ftehimiet kummerċjali miż-żewġ naħat.

Swieq mhux sfruttati

Wara li kisbet suċċess madwar l-Ewropa, b’mod partikolari fl-Iżvizzera u fl-Iskandinavja, is-Sistema ML bdiet tirriċerka swieq mhux tal-UE u sabet swieq li jħallu l-qligħ f’pajjiżi bħall-Ażerbajġan, it-Turkija, il-Kosta tal-Avorju, u l-Ukrajna li huma interessati ħafna f’dawn is-soluzzjonijiet ekoloġiċi.

Filwaqt li hemm kompetizzjoni minn kompetituri Asjatiċi bi prezz baxx, is-sħab tas-Sistema ML ifittxu fornituri tal-UE għall-kwalità tal-prodotti tagħhom u l-ftehimiet kummerċjali jippermettulhom jikkompetu b’mod aktar effettiv.

Globalment, il-mentalità lejn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli qed tinbidel. Il-PV m’għadux meqjus bħala teknoloġija spazjali iżda materjal tal-kostruzzjoni li jista’ jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2.
Jan Strzałkowski, Sistema ML

Is-Sur Strzałkowski jgħid li “fejn naraw il-vantaġġ reali tal-ftehimiet kummerċjali huwa l-veloċità, peress li ż-żmien sal-klijent huwa importanti ħafna fin-negozju tagħna”. Is-sistema tal-ML għandha tim tal-esportazzjoni li jiġġestixxi l-proċess u huwa “definittivament aktar mgħaġġel biex jibgħat lejn pajjiżi bi ftehimiet kummerċjali”. Ċentrali għall-proċess hija d-dikjarazzjoni tal-oriġini (ċertifikat EUR.1) li “tiggarantixxi l-passaġġ sikur tal-prodott u tissimplifika l-proċess biex jiġu ddeterminati d-dazji” skont is-Sur Strzałkowski. Minn meta daħal fis-seħħ il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ukrajna fl-2017, is-Sistema ML innotat kemm li l-burokrazija naqset kif ukoll li l-inkjesti minn klijenti ġodda minn dak ir-reġjun żdiedu b’mod sinifikanti. “Dan juri li s-simplifikazzjoni tal-proċessi kienet perċepita b’mod pożittiv miż-żewġ naħat u tabilħaqq għandha rwol enormi fin-negozju reali ta’ kuljum,” qal is-Sur Strzałkowski.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr