Nieuws:

Goedkeuring van het aanbod en tijdschema voor markttoegang in het kader van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Ghana

 

De tweede vergadering van het EPO-comité in het kader van de tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst (EPO) tussen Ghana en de EU vond op 29 november 2019 in Brussel plaats.

De EPO biedt rechten- en contingentvrije toegang tot alle uitvoer van Ghana, landbouw- of industrieproducten, naar de EU-markt, terwijl Ghana de invoer uit de EU geleidelijk en gedeeltelijk liberaliseert.

De partijen hebben hun goedkeuring gehecht aan het volledige tijdschema voor markttoegang en markttoegang van Ghana. Ghana zal in het eerste kwartaal van 2020 beginnen met de liberalisering van zijn markt voor EU-producten. Het liberaliseringsschema zou in 2029 worden afgerond.

De partijen hebben ook overeenstemming bereikt over de definitieve versie van het protocol betreffende de oorsprongsregels en zullen dit protocol in het eerste kwartaal van 2020 officieel via een schriftelijke procedure aannemen.

Lees meer in de gezamenlijke verklaring.

Deze pagina delen:

Snelle links