Bedrijfservaring:

Cyberbeveiliging en de vertrouwenskring

Cyberbeveiliging en de vertrouwenskring

De cyberbeveiligingsbranche en de handelsovereenkomsten van de EU delen een gemeenschappelijke basis — vertrouwen! Compumatica is een familiebedrijf dat in Nederland is gevestigd en dat dankzij de handelsovereenkomst van de EU naar Japan zal gaan exporteren. Aangezien bedrijven over de hele wereld melding maken van een toename van het aantal cyberaanvallen, is het belang en de waarde van cyberbeveiligingsoplossingen noodzakelijkerwijs toegenomen. COMumatica neemt hier stappen in met bijna 30 jaar ervaring op het gebied van encryptie en netwerkbeveiliging. Dit Nederlandse bedrijf ontwikkelt, produceert en implementeert hoge beveiligingsoplossingen voor cyberbeveiligingsproblemen.

Na een geleidelijke uitbreiding buiten de Nederlandse grenzen en Europa begon het bedrijf in 2015 onderhandelingen te voeren met de grootste nutsbedrijven van Japan om computersystemen te beveiligen, bekend als de technologie van Next Generation SCADA.

Betrouwbaar ondernemingsklimaat

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan vergemakkelijkt de grensoverschrijdende handel door het creëren van een cultuur van vertrouwen en een positieve sfeer voor het bedrijfsleven. NORT Van Schayik, mede-eigenaar en bedrijfsontwikkelingsmanager bij Compumatica, zegt dat Japanse bedrijven een zeer gunstige kijk hebben op Europa binnen de sector, „wij zijn een neutrale regio die zeer belangrijk is voor cyberbeveiliging”, aldus de heer Van Schayik dat de tenuitvoerlegging van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) Europese bedrijven een duidelijk voordeel heeft opgeleverd, aangezien hieruit blijkt hoe ernstig we in Europa zijn voor cyberbeveiliging. Volgens de heer Van Schayik waarderen Aziatische cliënten deze voorzichtige benadering, die „wederzijds vertrouwen en samenwerking” creëert.

Vertrouwen is bijvoorbeeld van cruciaal belang als het gaat om netwerkprotocollen, die een reeks regels zijn die verbonden apparaten in staat stellen met elkaar te communiceren. Japan heeft zijn eigen specifieke netwerkprotocol voor de industriële sector, dat beschermd is en niet van buiten Japan kan worden binnengebracht. Het toegenomen vertrouwen tussen de EU en Japan, dat door de handelsovereenkomst wordt bevorderd, heeft er echter toe geleid dat Japan op dit gebied mogelijkheden heeft gecreëerd voor EU-bedrijven zoals Compumatica.

Haspelvrije zakenreizen

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan versterkte ook de samenwerking tussen de twee regio’s op het gebied van de mobiliteit van personen die direct ten goede is gekomen aan Compumatica. De heer Van Schayik en zijn medewerkers reizen twee tot drie keer per jaar naar Japan om met hun klanten te onderhandelen. Daarvoor konden zij profiteren van de bepalingen van de overeenkomst tussen de EU en Japan inzake zakenreizen, die zakelijke bezoekers van korte duur gedurende maximaal 90 dagen toestaan.

Een stabiele bedrijfsomgeving stelt ondernemingen als Compumatica in staat tijd en geld te investeren in de relatie met hun Japanse klant. Vertrouwensstromen tussen Japan en de EU, aangezien beide waarden delen in het belang van een optimale omzichtigheid van gegevens. Deze positieve spiraal van stabiliteit, vertrouwen en de handelsovereenkomst tussen de EU en Japan vormen de hoeksteen van de zakelijke relatie van Compumatica op lange termijn.

Deze pagina delen:

Snelle links