Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Termin ze słowniczka:

Cło

Dumping jest dokonywany na poziomie poniżej kosztów rynku krajowego w celu uzyskania udziału w rynku światowym. Artykuł VI GATT z 1994 r. zezwala na nałożenie ceł antydumpingowych na towary dumpingowe w wysokości różnicy między ich ceną eksportową a wartością normalną, jeżeli dumping powoduje szkodę dla producentów konkurencyjnych produktów w kraju przywozu.

Udostępnij tę stronę:

Linki