Relacja z doświadczenia przedsiębiorstwa:

Umowa handlowa - eksport kominków paliwowych

Umowa handlowa - eksport kominków paliwowych

Kierownik ds. eksportu Parkanex Oliver Bartnik pamięta, że podróżuje do granicy austriacko-polskiej i czeka na odprawę celną towarów importowanych przez przedsiębiorstwo. Oczywiście miało to miejsce w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do UE, a od tych pierwszych lat znacznie się zmieniło. W 1996 r. ojciec p. Bartnika założył Parkanex, który następnie koncentrował się na przywozie rur odlotowych z Austrii na sprzedaż w Polsce. Obecnie przedsiębiorstwo kupuje i produkuje szereg kominków i akcesoriów wentylacyjnych, a także wolnostojące piece na rynek krajowy, a w coraz większym stopniu na eksport.

Umowy handlowe wywierają wpływ na nasze przedsiębiorstwa, ponieważ nie jest zbieżne, że wszystkie nasze rynki eksportowe są krajami z umowami handlowymi UE.
Oliver Bartnik Parkanex

Dwa główne rynki poza UE przedsiębiorstwa to Mołdowa i Ukraina. Układy o stowarzyszeniu UE z obydwoma krajami obowiązują od 2014 r. Bez takich umów produkty Parkanexu podlegałyby taryfom celnym w wysokości 8-10 %, co miałoby negatywny wpływ na ich przewagę konkurencyjną.

Szybka odprawa celna

Parkanex wraz z hurtownikami na Ukrainie sprzedaje również sklepom detalicznym w Mołdawii, Izraelu i Macedonii oraz przedsiębiorstwu budowlanemu w Maroku. Obecnie rynek eksportowy Parkanexu stanowi 13 % ogólnej sprzedaży, co wzrasta z roku na rok.

Na przykład gdy Parkanex otrzymuje zamówienie z Ukrainy lub Mołdawii, klienci w tych krajach organizują transport. Towary są załadowane na samochód ciężarowy, a samochód ciężarowy trafia do urzędu celnego. Odprawa celna zajmuje 1,5-2 godziny. „Dostarczamy świadectwo EUR.1 stwierdzające pochodzenie produktów” - mówi pan Bartnik. Przy eksporcie produktów wytwarzanych przez Parkanex stworzenie EUR.1 jest bardzo proste, ponieważ przedsiębiorstwo jest wytwórcą towarów. W przypadku produktów, które odsprzeda, musi uzyskać deklaracje pochodzenia od swoich dostawców.

Perspektywy na przyszłość

Parkanex zaktualizował projekt kominków w celu spełnienia norm środowiskowych i uzyskał odpowiednią certyfikację.

Obecnie Parkanex zatrudnia 50 osób w dwóch lokalizacjach w Polsce, z których wiele stanowi część przedsiębiorstwa od samego początku. Bartnik jest obecnie w trakcie rozmów na Jordanię i Kazachstan, a umowy handlowe UE będą nadal odgrywać ważną rolę w przyszłości Parkanexu.

 

Udostępnij tę stronę:

Linki