Jednotné miesto vstupu

Jednotné kontaktné miesto je tím v rámci obchodného oddelenia Európskej komisie pod vedením hlavného úradníka pre presadzovanie práva v oblasti obchodu. Jednotné kontaktné miesto je prvým kontaktným miestom pre všetky zainteresované strany EÚ, ktoré čelia potenciálnym obchodným prekážkam v tretích krajinách alebo ktoré zistia nedodržiavanie pravidiel udržateľnosti týkajúcich sa obchodu a udržateľného rozvoja alebo všeobecného systému preferencií našich obchodných partnerov.

Jednotné kontaktné miesto, ktoré vám pomôže nájsť cestu, vypracovalo dva formuláre sťažností, jeden o prekážkach prístupu na trh/obchodných bariérach a druhý o otázkach udržateľnosti, ako aj podrobné príručky na ich vyplnenie.

Chcete podať sťažnosť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta? Obráťte sa na nás!

Jednotné kontaktné miesto vám môže pomôcť pri príprave vašej sťažnosti – môžete sa obrátiť priamo na jednotné kontaktné miesto na adrese trade-single-entry-point@ec.europa.eu. V rámci postupu predbežného oznámenia vám jednotné kontaktné miesto môže pomôcť pri rozhodovaní o tom, či sťažnosť podá, a v prípade potreby vás môže usmerniť v procese podávania sťažností.

Ako sa jednotné kontaktné miesto zaoberá sťažnosťami?

Po prijatí prostredníctvom kontaktných formulárov jednotné kontaktné miesto zabezpečí zjednodušený postup posudzovania vašej sťažnosti. Zahŕňa to posúdenie Vášho problému príslušnými odborníkmi z GR TRADE v koordinácii s inými útvarmi Európskej komisie a prípadne delegáciami EÚ. Po dokončení posúdenia vás jednotné kontaktné miesto priamo kontaktuje s cieľom vysvetliť výsledok a možné následné opatrenia.

Kontaktujte nás

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy