Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Obchodné dohody EÚ v oblasti prístupu2Trhy

Obchodné dohody EÚ v oblasti prístupu2Trhy

Ťažiť z nižších ciel a iných výhod, ktoré vám preferenčné obchodné dohody EÚ ponúkajú!

EÚ má viac ako sedemdesiat obchodných dohôd s krajinami na celom svete

Kontrola:

Tieto dohody pokrývajú takmer dve pätiny celkového obchodu EÚ s inými krajinami. Podľa nich majú spoločnosti z EÚ a partnerských krajín výhodnejšie podmienky ako tie, ktoré ponúka WTO.

Prínosy týchto dohôd zahŕňajú:

 • nižšie alebo nulové sadzby
 • jednoduchšie a rýchlejšie colné režimy
 • uznávanie osvedčení o výrobku
 • mobilita zamestnancov
 • prístup k verejným súťažiam
 • lepšia ochrana vašich práv duševného vlastníctva

Čo by ste mali vedieť o výhodách

 • vaše výsady sa líšia od dohody k dohode a závisia od výrobku/odvetvia
 • nie všetky výhody sú automatické – napríklad v sektore tovaru potrebujete
  • preukázať, kde sa vyrába váš výrobok
  • vyplňte colné formuláre
  • zaregistrujte sa v systéme REX EÚ alebo ako schválený vývozca
  • získať licenciu na poskytovanie služieb
  • mať osvedčenia o bezpečnosti pre váš výrobok
  • požiadať o ochranu duševného vlastníctva
 • Ešte stále môžete čeliť prekážkam – ale obchodná dohoda EÚ môže uľahčiť ich odstránenie — povedzte nám, či sa domnievate, že pri vývoze z EÚ čelíte obchodnej bariére.
 • Spoločnosti alebo jednotlivci nemôžu vymáhať obchodnú dohodu na súde. EÚ a partnerské krajiny sú však právne viazané ich vykonávať.V opačnom prípade môže druhá strana vo väčšine prípadov aktivovať mechanizmus urovnávania sporov.

Čo ponúka prístup2Markets?

Share this page:

Rýchle odkazy