Pravidlá pôvodu na trhu Access2Markets

Pravidlá pôvodu na trhu Access2Markets

Pravidlá pôvodu – prečo by ste sa mali starať?

Dodržiavanie pravidiel pôvodu je váš cestovný lístok so zníženými colnými sadzbami pre váš dovoz alebo vývoz.

Preto je nevyhnutné poznať a pochopiť tieto pravidlá.
Pomáhame vám prasknúť kód!

Už poznajú základy?

  • nástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu vás usmerňuje prostredníctvom osobitných pravidiel a postupov pôvodu pre váš výrobok a pomáha vám posúdiť jeho súlad. Prejdite na môj obchodný asistent a získajte podrobnú pomoc – v interaktívnych krokoch – o osobitných pravidlách, ktoré sa uplatňujú. Uveďte svoj kód výrobku, krajinu a krajinu.
  • Prečítajte si viac o všeobecných pravidlách a postupoch týkajúcich sa pôvodu v rámci každej obchodnej dohody v časti Trhy. Vyberte krajinu, do ktorej chcete vyvážať alebo dovážať, a nájdite praktické podrobnosti, ktoré potrebujete.

Ste nový, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu?

  • Chcete vidieť, ako to všetko funguje? Pozrite si stručný návod na prácu s pravidlami pôvodu, ktorý vám pomôže začať.
  • Je potrebné pochopiť základnú terminológiu a pojmy? Náš glosár obsahuje definície kľúčových pojmov, ktoré potrebujete poznať, aby ste pochopili pravidlá, ako napríklad úplne získané, kumulácia, tolerancia...
  • Informácie o všeobecných zásadách a hlavných typoch ustanovení v obchodných dohodách. V oddiele „Odkazy“ sa podrobnejšie opisujú hlavné pojmy.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy