Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Najčastejšie otázky:

Ako môžem zistiť dovozné clo, ktoré sa vzťahuje na môj výrobok?

Používa sa môj asistent pre obchod v súvislosti s prístupom na trhy (Access2Markets). Vyplňte „krajinu pôvodu“, „krajinu určenia“ a kód výrobku a spustite vyhľadávanie. Výsledky ukážu informácie o uplatniteľných clách.

Share this page:

Rýchle odkazy