Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Najčastejšie otázky:

Ako môžem zistiť dovozné clo, ktoré sa vzťahuje na môj výrobok?

Používa sa môj asistent pre obchod v súvislosti s prístupom na trhy (Access2Markets). Vyplňte „krajinu pôvodu“, „krajinu určenia“ a kód výrobku a spustite vyhľadávanie. Výsledky ukážu informácie o uplatniteľných clách.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy