Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Pojem v slovníku:

Antidumpingové

Dumping vyváža pod úroveň vnútroštátnych trhových nákladov s cieľom získať podiel na svetovom trhu. V článku VI GATT z roku 1994 sa povoľujú antidumpingové clá, ktoré sa majú vyberať za dumpingové tovary rovnajúce sa rozdielu medzi ich vývoznou cenou a ich normálnou hodnotou, ak dumping spôsobuje ujmu výrobcom konkurenčných výrobkov v dovážajúcej krajine.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy