Príbeh spoločnosti:

Napájanie slnečnej budúcnosti

Napájanie slnečnej budúcnosti

Ml System dodáva solárne energetické technológie stavebnému priemyslu, ako aj námornému a dopravnému priemyslu nielen v Poľsku, ale aj v celej Európe a vo svete. Jan Strzałkowski, riaditeľ pre vývozné predaje v systéme ML, uvádza, že „obchodné dohody skutočne pomáhajú pri medzinárodnom predaji“.

Tento poľský podnik vyrába sklo a fotovoltaické výrobky, ale takisto nakupuje licencie na predaj výrobkov pod vlastnou značkou. To znamená, že nakupujú komponenty alebo výrobky od medzinárodných dodávateľov mimo Európskej únie, a preto využívajú výhody obchodných dohôd od oboch strán.

Nevyužité trhy

Po dosiahnutí úspechu v celej Európe, najmä vo Švajčiarsku a Škandinávii, systém ML začal skúmať trhy mimo EÚ a našiel lukratívne trhy v krajinách ako Azerbajdžan, Turecko, Pobrežie Slonoviny a Ukrajina, ktoré sa o tieto ekologické riešenia veľmi zaujímajú.

Hoci existuje konkurencia zo strany nízkonákladových ázijských konkurentov, partneri systému ML System hľadajú dodávateľov z EÚ o kvalitu ich výrobkov a obchodné dohody im umožňujú účinnejšie súťažiť.

Z globálneho hľadiska sa mení zmýšľanie k obnoviteľným zdrojom energie. PV sa už nepovažuje za vesmírnu technológiu, ale za stavebný materiál, ktorý môže prispieť k zníženiu emisií CO2.
Jan Strzałkowski, systém ML

Pán Strzałkowski uvádza, že „keď vidíme skutočnú výhodu obchodných dohôd, je rýchlosť, keďže čas potrebný na to, aby sa zákazník dostal do kontaktu so zákazníkom, je v našom podnikaní mimoriadne dôležitý“. Ml System má vývozný tím, ktorý riadi proces a je „určito rýchlejšie odosielať do krajín s obchodnými dohodami“. Ústredným prvkom procesu je vyhlásenie o pôvode (osvedčenie EUR.1), ktoré podľa pána Strzałkowského „zaručuje bezpečný prechod výrobku a zjednodušuje proces určovania ciel“. Od nadobudnutia platnosti dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou v roku 2017 si systém ML všimol, že administratíva sa znížila a že počet žiadostí nových klientov z tohto regiónu sa výrazne zvýšil. „Z toho vyplýva, že obe strany pozitívne vnímali zjednodušenie procesov a skutočne zohrávajú obrovskú úlohu v skutočnom každodennom podnikaní,“ hovorí pán Strzałkowski.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy