Príbeh spoločnosti:

Obchodná dohoda o vývoze palív z krbov

Obchodná dohoda o vývoze palív z krbov

Parkanex Export Manager Oliver Bartnik si pamätá na cestu na rakúsko-poľskú hranicu a čaká na preclenie dovozu spoločnosti. Bolo to, samozrejme, v dňoch pred vstupom Poľska do EÚ a od týchto prvých dní sa v prípade spoločnosti veľa zmenilo. V roku 1996 otec pána Bartnika založil Parkanex, ktorý sa potom zameral na dovoz spalín z Rakúska na predaj v Poľsku. V súčasnosti spoločnosť kupuje a vyrába celý rad krbov a ventilačných doplnkov, ako aj voľne stojacich sporákov pre domáci trh a čoraz viac na vývoz.

Obchodné dohody mali vplyv na naše podnikanie, keďže nie je náhoda, že všetky naše vývozné trhy sú krajinami s obchodnými dohodami EÚ.
Oliver Bartnik, Parkanex

Dva z hlavných trhov spoločnosti mimo EÚ sú Moldavsko a Ukrajina. Dohody o pridružení EÚ s oboma krajinami sú v platnosti od roku 2014. Bez takýchto dohôd by sa na výrobky spoločnosti Parkanex vzťahovali colné sadzby vo výške 8 – 10 %, čo by malo nepriaznivý vplyv na ich konkurenčnú výhodu.

Rýchle colné konanie

Spolu s veľkoobchodníkmi na Ukrajine spoločnosť Parkanex predáva aj maloobchodným predajniam v Moldavsku, Izraeli a Macedónsku a stavebnej spoločnosti v Maroku. V súčasnosti predstavuje vývozný trh spoločnosti Parkanex 13 % celkového predaja, ktorý sa medziročne zvyšuje.

Keď Parkanex dostane objednávku z Ukrajiny alebo Moldavska, napríklad zákazníci v týchto krajinách organizujú dopravu. Tovar sa nakladá na nákladné vozidlo a nákladné vozidlo sa dostane do colnej agentúry. Preclenie ciel trvá 1,5 – 2 hodiny. „Predkladáme osvedčenie EUR.1, v ktorom sa uvádza pôvod výrobkov,“ hovorí pán Bartnik. Pri vývoze vlastných výrobkov spoločnosti Parkanex je vytvorenie EUR.1 veľmi jednoduché, keďže spoločnosť je pôvodcom tovaru. V prípade výrobkov, ktoré ďalej predáva, musí získať vyhlásenia o pôvode od svojich dodávateľov.

Pohľad do budúcnosti

Parkanex aktualizovala dizajn svojich krbov tak, aby spĺňala environmentálne normy, a bola riadne certifikovaná.

Parkanex dnes zamestnáva 50 ľudí na dvoch miestach v Poľsku, z ktorých mnohí sú súčasťou spoločnosti od samého začiatku. Pán Bartnik v súčasnosti rokuje o rozšírení do Jordánska a Kazachstanu a obchodné dohody EÚ budú aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu v budúcnosti Parkanexu.

 

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy