Príbeh spoločnosti:

Storočie podniky využívajúce výhody obchodných dohôd

Storočie podniky využívajúce výhody obchodných dohôd

Ulla Kjær Jensen, riaditeľka pre globálne regulačné záležitosti Palsgaarda, dohliada na tím, ktorý pracuje na regulácii a dodržiavaní predpisov.

Pri hľadaní vývozných trhov Palsgaard vždy zvažuje obchodné dohody, pretože majú vplyv na obchodné príležitosti.
Ulla Kjær Jensen, Palsgaard

Bez ohľadu na to, či ste počuli alebo nepočuli o lieku Palsgaard, konzumovali ste viac ako pravdepodobne svoje výrobky. Vyrábajú emulgátory a stabilizátory pre potravinársky priemysel. Keďže ide o špecializované výrobky používané v malých množstvách, vývozy boli vždy významné pre ich podnikanie a v súčasnosti sa 90 % ich výrobkov vyváža.

Tím pani Jensenovej pracuje za scénami a skúma dohody s cieľom zabezpečiť, aby bol každý výrobok Palsgaard správne zaradený do kategórií. Zloženie každého výrobku určuje jeho kategóriu, a teda oslobodenie od cla. Po vykonaní tejto práce je proces vývozu veľmi jednoduchý.

Pri vývoze sa vyžaduje buď formulár osvedčenia EUR.1 o pôvode, fakturačné vyhlásenie alebo dlhodobé vyhlásenie dodávateľa (LTSD). Dlhodobé vyhlásenia dodávateľa sú jednorazové vyhlásenia platné pre zásielky na obdobie najviac dvoch rokov. „Keďže LTSD je platná dlhšie, ďalej znižuje administratívnu záťaž,“ hovorí pani Jensen.

Rozsiahle úspory na clách

Každá obchodná dohoda je odlišná, takže úspory sa v jednotlivých krajinách líšia.

„Odstránenie ciel prostredníctvom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou sa prejavilo v rozsiahlych úsporách výrobkov z Palsgaardov pre juhokórejských zákazníkov." Napríklad clo z Palsgaardovho kryštalizačného riešenia pre margaríny a margaríny sa v dôsledku tejto dohody znížilo z 36 % na 0 %. Tým sa výrazne zvyšuje konkurencieschopnosť Palsgaardu na juhokórejskom trhu.

Palsgaard považuje dohodu o pridružení medzi EÚ a Egyptom za mimoriadne prínosnú pre ich vývoz, pretože „veľká škála našich výrobkov spĺňa požiadavku preferenčného pôvodu, a preto sa na ňu vzťahuje oslobodenie od cla.“ Napríklad Palsgaard vyrába niekoľko emulgátorov koláčov. Clá na mnohé z týchto výrobkov sa v dôsledku dohody znížili z 5 % na 0 %.

Dnešný čas investovania

Palsgaard tiež určitý čas obchoduje s Vietnamom a tím pani Jensenovej teraz skúma, ako bude nová obchodná dohoda medzi EÚ a Vietnamom prospešná pre ich podnikanie. Táto dohoda nadobudla platnosť 1. augusta 2020 a odstráni viac ako 99 % všetkých ciel a čiastočne odstráni zvyšok prostredníctvom obmedzených nulových colných kvót. Tím pre regulačné záležitosti Palsgaardu v súčasnosti skúma podrobnosti dohody spolu s každým výrobkom Palsgaard s cieľom určiť, aké oslobodenia od cla sa uplatňujú.

Využitie odmien

Palsgaard má v súčasnosti závody v Dánsku, Holandsku, Brazílii, Mexiku, Číne a Malajzii. Hoci sa tieto lokality vybrali na základe trhov a/alebo dodávok surovín, pani Jensen si je istá, že „Palsgaard bude brať do úvahy príležitosti obchodnej dohody pre budúce lokality s rastlinami.“ Po storočí obchodu za ním sa Palsgaard teší na pokračovanie celosvetového rastu – v menšej miere vďaka obchodným dohodám EÚ. Dobré správy pre svojich zamestnancov!

Palsgaard, založený v Dánsku pred viac ako storočím, je európskym podnikom s dlhou históriou cezhraničného obchodu. Spoločnosť v súčasnosti vyváža do 110 krajín vrátane 40 krajín s obchodnými dohodami EÚ.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy