Príbeh spoločnosti:

Ťažba pre úspech v Japonsku

Ťažba pre úspech v Japonsku

Obchod Marin Baturov s Japonskom sa od nadobudnutia platnosti dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom vo februári 2019 výrazne zvýšil. Marin Baturov je rodinným dodávateľom prírodného kameňa so sídlom v Bulharsku. Založené v roku 1996 majú skúsenosti s obchodovaním s Japonskom pred nadobudnutím platnosti dohody aj po ňom. Pre bulharskú firmu je jasné, aké praktické výhody obchodnej dohody prináša ich vývoz do regiónu.

Japonsko má veľmi prísne colné kontroly, ale dohoda o partnerstve túto prekážku pre vývozcov z EÚ zmiernila. Jedným z najväčších zlepšení pre európske podniky je zníženie administratívy.
Irina Gueorguieva, manažérka vývozu Marin Baturov

Jednoduché exportovanie

Pred uzatvorením dohody musela Marin Baturov predložiť rastlinolekárske osvedčenie, ktoré sa vyžaduje na prepravu zásielok rastlinného pôvodu, osvedčenie o pôvode, faktúru, baliaci list a osvedčenie o fumigácii. Vďaka obchodnej dohode medzi EÚ a Japonskom japonské colné orgány už nevyžadujú rastlinolekárske osvedčenie a osvedčenie o pôvode od európskych podnikov. Okrem toho vývozcovia z EÚ do Japonska môžu teraz vykonávať tento proces online, čo znamená, že vývozný tím Mariny Baturovovej teraz ušetrí veľa času na administratívnu prácu. Tento online proces má ďalšiu výhodu pre podniky – výrazne znižuje náklady na kuriérske služby. Predtým musela Marin Baturov zasielať tieto tlačené kópie oddelene prostredníctvom nákladných medzinárodných kuriérov. Teraz si vyžaduje len niekoľko kliknutí myšou.

Pani Gueorguieva celkovo odhaduje, že "v Bulharsku došlo k jednodňovému meškaniu v colných zdržaniach v Japonsku pri každej zásielke. Dva dni administratívnej práce a kontrol sa vďaka obchodnej dohode nahradili veľmi jednoduchým desaťminútovým procesom.“

Pochopenie japonského trhu

Pani Gueorguieva tvrdí, že „japonský trh je veľmi odlišný od Európy a platí za to, aby spoločnosti skutočne pochopili tieto rozdiely.“ Marin Baturov už mala v Japonsku niektorých klientov, keď sa zúčastnili misie do Japonska financovanej z prostriedkov EÚ (program EU Gateways Business Avenues), aby sa dozvedeli viac o obchodnej kultúre a kontaktovali nových potenciálnych klientov. „V Japonsku sme sa dozvedeli, že majú veľmi vysoké štandardy,“ hovorí pani Gueorguieva. Napríklad japonský trh má nízku toleranciu voči zmenám zŕn alebo farby prírodného kameňa, takže Marin Baturov sa neustále snaží zabezpečiť vysoko konzistentný výrobok. Pani Gueorguieva tvrdí, že „silne pracovali na tom, aby splnili očakávania japonských dovozcov, ktorí sa zase osvedčili ako veľmi oddaní obchodnému vzťahu.“ Je to sila týchto vzťahov, vďaka ktorej sa Japonsko stáva „náhodným trhom“.

Celosvetový predaj, výhra na miestnej úrovni

Marin Baturov v posledných rokoch zvýšila svoju pracovnú silu na približne 45 ľudí v dôsledku zvýšenia objednávok z Japonska, ktoré v súčasnosti predstavuje 13 % predaja. Zo zvýšeného vývozu do Japonska profitujú aj miestni dodávatelia obalov a súvisiacich materiálov spoločnosti. Je to spôsobené nielen zvýšeným objemom, ale aj kultúrnymi rozdielmi. Japonskí spotrebitelia očakávajú, že ich výrobky budú výrazne a jednotlivo zabalené a kamenivo sa neodlišuje. Marin Baturov preto vyváža svoj kameň do Japonska v malých, individuálne balených dávkach, ktoré sa prispôsobujú skutočnosti, že japonské záhrady sú v priemere len 5 m² v porovnaní s priemerom 50 m² v Európe. Tieto menšie balenia si vyžadujú viac obalových materiálov (palety, nechty, fólie atď.), ktoré Marin Baturov získava miestne.

Zvýšený obchod s Japonskom Marin Baturov viedol k neočakávaným prínosom pre európskych spotrebiteľov. „V Japonsku je zákazník kráľ,“ hovorí pani Gueorguieva a Marin Baturov zlepšila svoju úroveň zákazníckych služieb tak, aby spĺňala tieto vysoké štandardy v prospech svojich európskych klientov. To ukazuje, ako dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom – a dokonca všetky obchodné dohody EÚ – vytvárajú zvratné účinky, ktoré sú prínosom pre nás všetkých.

Odkazy

Pravidlá pôvodu

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy