Version: 1.0.24.26 (2020-11-23 14:15)

Storbritanniens utträde

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020 och är inte längre medlem i EU. Under en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2020 fortsätter EU-rätten – med några få begränsade undantag – att vara tillämplig på och i Förenade kungariket.

Fram till dess fortsätter Storbritannien att delta i EU:s inre marknad och tullunion. EU fortsätter också att tillämpa EU:s internationella avtal, inklusive handelsavtal.

Vilken handelsinformation finns det på Access2Markets portal om Storbritannien och brexit?

Fram till slutet av 2020 kan brittiska företag fortfarande dra nytta av EU:s handelsavtal och andra handelsordningar.

De kan använda Access2Markets portal för att söka efter

  • EU:s handelsinformation om import från länder utanför EU, inklusive länder som omfattas av EU:s allmänna preferenssystem (information tidigare på EU:s helpdesk för handel)

    Exempel: förmånstullar och ursprungsregler för varor som importeras till Förenade kungariket från Sydafrika inom ramen för avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC.

  • handelsinformation för export till 121 länder utanför EU (tidigare information om EU:s databas för marknadstillträde – MADB)

    Exempel: Brittiska exportörer kan leta efter handelsinformation för export av varor till länder som Kina, USA eller Kanada.

Vilken information kan EU-företag hitta vem som exporterar varor till Storbritannien?

Eftersom övergångsperioden löper ut den 31 december 2020 gör Access2Markets portal tillgänglig information om Förenade kungarikets tillkännagivna tullar[i], förfaranden och formaliteter som kommer att tillämpas på EU:s export till Förenade kungariket från och med den 1 januari 2021 om det inte finns något avtal om ett framtida partnerskapsavtal[ii].

Vilken information hittar du om Storbritannien och brexit i statistikavsnittet Access2Markets Portal?

Statistikavsnittet på Access2Markets portal visar

 

Se även

 

[i]https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021

[II] Kommissionen ser regelbundet över denna information men kan inte garantera att informationen alltid är korrekt och aktuell. Kommissionen är därför inte ansvarig för alla förluster eller skador eller anspråk som beror på att uppgifterna om Förenade kungarikets tariffer, förfaranden och formaliteter är felaktiga eller ofullständiga.

Genvägar