Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Term i ordlistan:

Icke-manipulation

Bestämmelse i förmånshandelsordningar som rör transport av ursprungsvaror från en parts territorium till en annan. Om varorna av någon anledning passerar eller stannar över i ett land som varken är partnerlandet eller ett EU-land, tillåter bestämmelsen uppdelning av sändningar i ett tredjeland och vissa andra transaktioner, förutsatt att varorna kvarstår under tullövervakning i transitlandet.

Dela sidan:

Genvägar