Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Term i ordlistan:

Icke-manipulation

Bestämmelse i förmånshandelsordningar som rör transport av ursprungsvaror från en parts territorium till en annan. Om varorna av någon anledning passerar eller stannar över i ett land som varken är partnerlandet eller ett EU-land, tillåter bestämmelsen uppdelning av sändningar i ett tredjeland och vissa andra transaktioner, förutsatt att varorna kvarstår under tullövervakning i transitlandet.

Share this page:

Genvägar