Nyheter:

EU och Ghana godkänner erbjudandet om marknadstillträde och tidsplanen enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap

 

AEP-kommitténs andra möte inom ramen för interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Ghana och EU hölls i Bryssel den 29 november 2019.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap ger tull- och kvotfritt tillträde till EU:s marknad för all export från Ghana, jordbruk eller tillverkad, medan Ghana gradvis och delvis kommer att liberalisera importen från EU.

Parterna godkände Ghanas fullständiga erbjudande om marknadstillträde och tidtabell för marknadstillträde. Ghana kommer att börja liberalisera sin marknad för EU-produkter till första kvartalet 2020. Tidsplanen för liberaliseringen kommer att vara klar 2029.

Parterna enades också om den slutliga versionen av protokollet om ursprungsregler och skulle anta det officiellt genom ett skriftligt förfarande under första kvartalet 2020.

Läs mer i det gemensamma uttalandet.

Dela sidan:

Genvägar