Företagsberättelse:

Cybersäkerhet och förtroendecirkeln

Cybersäkerhet och förtroendecirkeln

Cybersäkerhetsindustrin och EU:s handelsavtal har en gemensam grund – förtroende! Compumatica är ett familjeägt företag med säte i Nederländerna som kommer att börja exportera till Japan tack vare EU:s handelsavtal. Eftersom företag runtom i världen rapporterar en ökning av cyberattacker har cybersäkerhetslösningarnas betydelse och värde med nödvändighet ökat. Det är här Compumatica går in med nästan 30 års erfarenhet av kryptering och nätsäkerhet. Detta nederländska företag utvecklar, producerar och genomför lösningar med hög säkerhet på it-säkerhetsproblem.

Efter en gradvis utvidgning bortom Nederländernas gränser och Europa började företaget 2015 förhandla med Japans största leverantör av allmännyttiga tjänster för att säkra datasystem, så kallade Next Generation SCADA-teknik.

Ett tillförlitligt företagsklimat

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan underlättar gränsöverskridande handel genom att skapa en förtroendekultur och en positiv stämning för företagen. NORT Van Schayik, delägare och chef för företagsutveckling vid Compumatica, säger att japanska företag har en mycket positiv syn på Europa inom branschen, ”vi är en neutral region som är mycket viktig för cybersäkerheten”, säger Herbert Van Schayik också att genomförandet av den allmänna dataskyddsförordningen har gett europeiska företag en särskild fördel eftersom det visar hur allvarligt vi i Europa är när det gäller cybersäkerhet. Enligt Herwig Van Schayik uppskattar de asiatiska klienterna denna försiktiga strategi, som skapar ”ömsesidigt förtroende och samarbete”.

Förtroende är till exempel avgörande när det gäller nätverksprotokoll, som är regelverk som gör det möjligt för anslutna enheter att kommunicera med varandra. Japan har ett eget särskilt nätprotokoll för industrisektorn som är skyddat och inte kan föras in utanför Japan. Det ökade förtroendet mellan EU och Japan, som främjas av handelsavtalet, har dock lett till att Japan har öppnat sig på detta område, vilket har skapat möjligheter för EU-företag som Compumatica.

Hassle-free business journeys journeys journeys journeys journeys journeys journeys journeys journeys journeys journeys journeys journeys journeys journeys journeys journeys journeys journeys

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan stärkte också samarbetet mellan de två regionerna om rörlighet för personer, vilket direkt har gynnat Compumatica. Van Schayik och hans personal reser till Japan två till tre gånger per år för att förhandla med sina kunder. För detta ändamål har de kunnat dra nytta av bestämmelserna i avtalet mellan EU och Japan för affärsresor som tillåter affärsresenärer på kortare besök under en period på upp till 90 dagar.

Stabilitet i företagsklimatet gör det möjligt för företag som Compumatica att investera tid och pengar i förbindelserna med sin japanska kund. Tillitsflöden mellan Japan och EU, eftersom båda delar värderingar om vikten av att behandla data med största försiktighet. Denna goda cirkel av stabilitet, förtroende och handelsavtalet mellan EU och Japan utgör hörnstenen i Compumaticas långsiktiga affärsförbindelser.

Dela sidan:

Genvägar