Current portal location

Website content

News archive

United States | Bruksela, 8 lutego 2016 r.

TTIP – 12. runda rozmów, 22-26 lutego

Dwunasta runda negocjacji handlowych między UE a USA odbędzie się w Brukseli w dniach od poniedziałku 22 lutego do piątku 26 lutego 2016 r.

Rozmowy pomogą utorować drogę dla transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) między UE a USA. Tematem rozmów prowadzonych przez negocjatorów będą wszystkie trzy główne elementy umowy, czyli dostęp do rynku, współpraca regulacyjna i zasady.

Wysłuchanie opinii zainteresowanych stron – środa 24 lutego

Tak jak to miało miejsce w poprzednich rundach, negocjatorzy poświęcą jeden dzień na wysłuchanie opinii szerokiego kręgu zainteresowanych stron.

1. Prezentacje zainteresowanych stron (przedpołudnie)

Zainteresowane strony będą miały możliwość przedstawienia swoich poglądów w sprawie kwestii związanych z TTIP negocjatorom reprezentującym UE i USA, a także innym zainteresowanym stronom. W sesji wezmą też udział przedstawiciele prasy.

Lista prezentacji zainteresowanych organizacji

2. Sprawozdanie głównych negocjatorów dla zainteresowanych stron (popołudnie)

Główni negocjatorzy reprezentujący UE i USA szczegółowo poinformują zainteresowane strony o aktualnym stanie negocjacji, po czym poprowadzą dyskusję na ten temat.


Konferencja prasowa – piątek 26 lutego (po południu)

Po zakończeniu rozmów w piątek 26 lutego Komisja weźmie udział w spotkaniu informacyjnym dla prasy i mediów.

Konferencję można obejrzeć na żywo za pośrednictwem strony EbS webstream.


Więcej informacji na temat TTIP

Zespół negocjacyjny UE na Twitterze: @EU_TTIP_team

Na stronach internetowych na temat TTIP dostępne są:

  • najnowsze informacje na temat postępów w negocjacjach, aktualizowane przez cały tydzień
  • informacje ogólne na temat obecnie prowadzonych negocjacji handlowych między UE i USA.