Clasificarea produsului

Fiecare produs exportat din UE sau importat în UE este clasificat pe baza unui cod tarifar. Clasificarea vă ajută să înțelegeți care sunt condițiile și tarifele care se aplică produsului dumneavoastră specific. Codul tarifar,  denumit și codul produsului, oferă informații cu privire la

  • ratele taxelor și alte taxe care se aplică produsului
  • orice măsuri de protecție aplicabile (de exemplu, antidumping)
  • formalitățile de import și export și alte cerințe netarifare (certificate de sănătate, controale de calitate, marcajul CE etc.)

Sistemul global de clasificare este denumit Sistemul armonizat (SA). Este un aranjament elaborat de Organizația Mondială a Vămilor (OMV), care cuprinde aproximativ 5,000 de grupuri de mărfuri. Este organizată într-o structură ierarhică,

  • secțiunea
  • capitol (2 cifre)
  • rubrici (4 cifre)
  • subrubrici (6 cifre)

Aceasta este susținută de norme de interpretare și de note explicative.Organizația Mondială a Vămilor (OMV) furnizează o listă a țărilor care aplică Sistemul armonizat.

Nomenclatura combinată a Uniunii Europene (UE) este sistemul de cod de opt cifre al UE, care cuprinde codurile SA cu alte subdiviziuni și note juridice ale UE, create special pentru a răspunde nevoilor UE.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante