Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare UE-Ucraina

Din noiembrie 2014, UE și Ucraina aplică cu titlu provizoriu un acord de asociere. Ca parte a acestui acord de asociere, din ianuarie 2016 se aplică cu titlu provizoriu un acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA). Aceasta reduce tarifele cu care se confruntă întreprinderile europene atunci când exportă în Ucraina. Acordul facilitează schimburile comerciale prin eficientizarea procedurilor vamale și prin apropierea progresivă a legislației, normelor și procedurilor ucrainene, inclusiv a standardelor, de cele ale UE.

Acordul pe scurt

UE și Ucraina au aplicat cu titlu provizoriu acordul lor de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA) începând cu 1 ianuarie 2016, ca parte a unui acord de asociere (AA) mai amplu, ale cărui dispoziții politice și de cooperare au fost aplicate cu titlu provizoriu din noiembrie 2014. ZLSAC deschide piețe pentru bunuri și servicii de ambele părți, pe baza unor norme comerciale previzibile și aplicabile.

Textul integral și anexele la acord

Care sunt avantajele pentru întreprinderea dumneavoastră?

Acordul de asociere

 • facilitează și permite întreprinderilor din UE să importe din Ucraina și să exporte în această țară
 • aduce o varietate de beneficii pentru întreprinderea dumneavoastră, cum ar fi eliminarea tarifelor, precum și facilitarea eficientă și rapidă a traficului prin vamă la frontierele internaționale

 

UE este unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Ucrainei, ceea ce înseamnă că există mai multe oportunități de import și export din UE în Ucraina și viceversa. Principalele mărfuri de export sunt materiile prime, cum ar fi fierul, oțelul, produsele miniere, produsele agricole, utilajele și produsele chimice. În prezent, Ucraina depune eforturi pentru a raționaliza politicile în beneficiul întreprinderilor mici atunci când fac schimburi comerciale cu UE. Întreprinderile mici pot beneficia, de asemenea, de sprijin din partea inițiativei emblematice a UE privind IMM-urile.

Tarife

Acordul UE-Ucraina îmbunătățește competitivitatea întreprinderilor europene pe piața ucraineană și viceversa. În general, în ceea ce privește comerțul cu mărfuri, acordul a eliminat majoritatea tarifelor – UE: 98,1 % și Ucraina: 99,1 %.

Bunuri industriale

În timp ce o mare parte din tarifele pentru bunurile industriale au fost eliminate în momentul intrării în vigoare a acordului, au fost convenite perioade de tranziție pentru o serie de linii de produse.

UE

Acordul a eliminat 94,7 % din liniile tarifare.

Pentru câteva mărfuri, tarifele sunt încă eliminate treptat de către UE, cu următoarele perioade de tranziție

 • minerale – 2019
 • substanțe chimice – 2021
 • îngrășăminte – 2023
 • produse din lemn – 2021
 • încălțăminte – 2021
 • articole din cupru – 2021
 • articole din aluminiu – 2023
 • autoturisme și majoritatea autovehiculelor – 2023
Ucraina

La intrarea în vigoare a acordului, 49,2 % dintre produsele industriale puteau intra în Ucraina fără taxe vamale.

Ponderea exporturilor UE liberalizate de Ucraina este programată să crească la 96 % până în 2023. Această eliminare treptată suplimentară a tarifelor se referă la următoarele linii de produse:

 • minerale – 2023
 • substanțe chimice organice – 2019
 • îngrășăminte – 2019
 • anvelope din cauciuc – 2021
 • articole din piele – 2021
 • textile, cum ar fi articolele de acoperit capul – 2019

Sectorul autovehiculelor din Ucraina se va bucura, de asemenea, de o perioadă de tranziție care va dura până în 2026, ca rezultat al negocierilor convenite în cadrul OMC în 2008.

Produse agricole

UE

Taxele la import pentru majoritatea produselor agricole importate în UE au fost reduse la zero în 2016. Contingentele tarifare se aplică pentru restul produselor agricole care nu sunt liberalizate. Gestionarea acestor contingente se realizează fie pe baza principiului „primul venit, primul servit”, fie prin intermediul licențelor de import. Puteți găsi o listă a tuturor contingentelor tarifare atât pentru UE, cât și pentru Ucraina în apendicele 1 și 2 la anexa I-A.

Ucraina

Aproape jumătate din produsele agricole din Ucraina au fost liberalizate la intrarea în vigoare a acordului, dar un număr mic de mărfuri fac obiectul unei perioade de tranziție care durează până în 2023.

Nu toate taxele la import ale Ucrainei vor fi reduse la zero

 • până în 2026, 8,7 % din tarifele agroalimentare pentru mărfuri precum produsele lactate, ouăle, zahărul, uleiurile și grăsimile animale vor face obiectul unor reduceri lineare limitate cu 20-60 % – ulterior se va aplica un tarif rezidual.
 • pentru zaharuri, carne de pasăre și carne de porc, se vor aplica contingente tarifare (CT) – mărfurile importate în limitele cantităților indicate sunt scutite de taxe vamale

Acordul UE-Ucraina interzice utilizarea taxelor la export de către ambele părți. Cu toate acestea, guvernul Ucrainei a convenit să elimine treptat taxele la export existente pentru anumite mărfuri până în 2026, inclusiv pentru creșterea animalelor și ascunderea materiilor prime, a semințelor anumitor tipuri de culturi oleaginoase și a tipurilor de metal. Mai multe informații cu privire la acest aspect pot fi găsite în anexa I-C la Acordul UE-Ucraina.

Se prevede un mecanism specific de măsuri de salvgardare pentru exporturile Ucrainei care durează până în 2031. Aceasta înseamnă că Ucrainei i se permite să impună o suprataxă la taxa la export pentru mai multe mărfuri, cum ar fi materiile prime de piele, semințele de floarea-soarelui și tipurile de metal, oțel și cupru dacă, în cursul unei perioade anuale, volumul cumulat al exporturilor din Ucraina către UE depășește un nivel de declanșare. Mai multe informații cu privire la acest aspect pot fi găsite în anexa I-D la Acordul UE-Ucraina.

 

Găsiți tariful aplicabil produsului dumneavoastră în Asistentul meu pentru comerț.

Reguli de origine

 

Pentru a putea beneficia de tratament preferențial, produsul dumneavoastră va trebui să respecte regulile de origine prevăzute în acord. Vă rugăm să consultați instrumentulinteractiv de autoevaluare a regulilor de origine (ROSA) din Asistentul meu pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine și pentru a afla cum să pregătiți documentele corecte.

Informații generale privindregulile de origineși procedurile de determinare a originii sunt disponibile în această secțiune.

Originea este „naționalitatea economică” a mărfurilor comercializate. Dacă sunteți nou la subiect, puteți găsi o introducere la principalele concepte din secțiunea „Produse”.

Reguli de origine

Unde pot găsi regulile de origine?

Regulile de origine aplicabile în temeiul Acordului de asociere cu Ucraina sunt cele ale Convenției PEM ( Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene) (JO L 54, 26.02.2013, p. 4). Cerințele privind regulile de origine în temeiul Convenției PEM sunt definite în anexa 2 la apendicele I la Convenția PEM. Aceste norme sunt în curs de revizuire și un nou set de reguli de origine alternative ar trebui să se aplice la jumătatea anului 2021, inclusiv dispoziții privind cumulul, rambursarea taxelor, toleranța și regula de nemodificare (a se vedea mai jos), care vor fi relaxate.

Convenția PEM privind regulile de origine vizează stabilirea unor reguli de origine comune și cumulul între 25 de părți contractante (UE, AELS, țările balcanice și partenerii ALS din regiunea vecinătății sudice și estice a UE) și UE pentru a facilita comerțul și a integra lanțurile de aprovizionare în interiorul zonei.

Lista părților contractante la PEM

Informații detaliate despre sistemul pan-Euro-Med sunt disponibile în Manualul utilizatorului.

Produsul meu este originar din UE sau Ucraina în conformitate cu Convenția PEM?

Pentru ca produsul dumneavoastră să poată beneficia de tariful preferențial mai mic sau egal cu zero în temeiul Convenției PEM, acesta trebuie să fie originar din UE sau din Ucraina.

Un produs „este originar” dacă fie

 • obținute integral în UE sau în Ucraina sau
 • fabricate în UE sau în Ucraina utilizând materiale neoriginare, cu condiția ca aceste materiale să fi fost prelucrate sau transformate suficient în conformitate cu regulile specifice produsului (PSR) prevăzute în anexa II la apendicele I la Convenția PEM, a se vedea, de
  asemenea, anexa I „Note introductive” la regulile de origine specifice produsului. Pentru anumite produse, există reguli alternative specifice produsului – a se vedea apendicele II.

De asemenea, produsul trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în capitol, cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă sau regula de transport direct. Există, de asemenea, câteva flexibilități suplimentare pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului, de exemplu toleranța sau cumulul.

 

Exemple ale principalelor tipuri de norme specifice produselor din acordurile comerciale ale UE

 • regula valorii adăugate – valoarea tuturor materialelor neoriginare dintr-un produs nu poate depăși un anumit procent din prețul său franco fabrică
 • modificarea clasificării tarifare – procesul de producție duce la o modificare a clasificării tarifare între materialele neoriginare și produsul final – de exemplu, producția de hârtie (capitolul 48 din Sistemul armonizat) din pastă de hârtie neoriginară (capitolul 47 din Sistemul armonizat)
 • operațiuni specifice – este necesar un proces de producție specific, de exemplu filarea fibrelor în fire – astfel de reguli sunt utilizate în principal în sectorul textil și de îmbrăcăminte și în sectorul chimic.

Sfaturi pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului

Acordul oferă o flexibilitate suplimentară pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului, cum ar fi toleranța sau cumulul.

Toleranță
 • regula de toleranță permite producătorului să utilizeze materiale neoriginare care sunt în mod normal interzise de regula specifică produsului pentru până la 10 % din prețul franco fabrică al produsului.
 • această toleranță nu poate fi utilizată pentru a depăși niciun prag al valorii maxime a materialelor neoriginare enumerate în regulile specifice produsului
 • toleranțele specifice se aplică textilelor și îmbrăcămintei clasificate la capitolele 50-63 din SA, care sunt incluse în notele 5 și 6 din anexa I „Note introductive la lista din anexa II”
Cumul

Convenția PEM prevede două modalități de cumulare a originii

 • cumul bilateral – materialele originare din Ucraina pot fi considerate ca fiind originare din UE (și viceversa) atunci când sunt utilizate la fabricarea produsului în UE
 • cumul diagonal – materialele originare dintr-o parte contractantă la Convenția PEM pot fi considerate ca fiind originare dintr-o altă parte contractantă atunci când se evaluează dacă produsul final este originar pentru a beneficia de acces preferențial atunci când este exportat către o parte contractantă terță în zona paneuromediteraneeană – cumulul diagonal se aplică numai dacă există un acord comercial între toate părțile contractante în cauză și dacă aceste țări aplică aceleași reguli de origine.
  Vă rugăm să verificați „matricea” (tabel care conține toate acordurile în vigoare utilizând Convenția PEM) care specifică părțile contractante cu care Ucraina poate aplica cumulul diagonal [în aprilie 2020, partenerii comuni ai UE și ai Ucrainei eligibili pentru cumul diagonal au fost Islanda, Elveția (inclusiv Liechtenstein) și Norvegia]

 

Cum funcționează cumulul diagonal?

Cumulul diagonal are loc între mai multe țări diferite care au aceleași reguli de origine și care au acorduri de liber schimb. Acest lucru se întâmplă atunci când un producător de bunuri din oricare dintre țări poate importa materiale și le poate utiliza ca și cum ar proveni din propria țară. De exemplu, în temeiul Convenției PEM, un comerciant ucrainean care confecționează îmbrăcăminte în Ucraina pentru export în Elveția poate utiliza țesături originare din UE pentru a produce haine și le poate considera ca fiind originare din Ucraina. Cerința dublei transformări, și anume fabricarea țesăturilor din fire (neoriginare) și producția de îmbrăcăminte a fost îndeplinită, iar îmbrăcămintea este considerată ca fiind originară din Ucraina atunci când este exportată în Elveția și, prin urmare, va beneficia de acces liber pe piața elvețiană.

Explicații suplimentare privind cumulul PEM pot fi găsite aici.

Alte cerințe

De asemenea, produsul trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în convenție, cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă sau regula privind transportul direct.

Regula transportului direct

Produsele originare trebuie transportate din UE către Ucraina (și viceversa) sau prin teritoriile părților contractante cu care se aplică cumulul, fără a fi prelucrate ulterior într-o țară terță.

Unele operațiuni pot fi efectuate într-o țară terță dacă produsele rămân sub supraveghere vamală, cum ar fi:

 • descărcare
 • reîncărcarea
 • orice altă operațiune destinată conservării produselor în stare bună

Dovada îndeplinirii acestor condiții este furnizată autorităților vamale ale țării importatoare prin prezentarea

 • un document de transport unic (de exemplu, un conosament) care acoperă trecerea din țara exportatoare prin țara terță prin care au tranzitat mărfurile
 • un certificat eliberat de autoritățile vamale din țara terță prin care vă transportați mărfurile
 • în lipsa acestora, orice documente justificative

Rambursarea drepturilor

În temeiul Convenției PEM în schimburile comerciale dintre UE și Ucraina, nu este posibil să se obțină o rambursare pentru taxele plătite anterior pentru materialele neoriginare utilizate pentru fabricarea unui produs care este exportat în temeiul unui tarif preferențial.

Proceduri de determinare a originii

Exportatorii și importatorii trebuie să urmeze procedurile de origine. Procedurile sunt prevăzute în titlul V privind dovada de origine și în titlul VI privind acordurile de cooperare administrativă. Acestea clarifică, de exemplu, modul de declarare a originii unui produs, modul de solicitare a preferințelor sau modul în care autoritățile vamale pot verifica originea unui produs.

Cum să solicitați un tarif preferențial

Pentru a beneficia de un tarif preferențial, importatorii trebuie să prezinte dovada originii.

Dovada originii poate fi fie

Dovada de origine este valabilă timp de 4 luni de la data eliberării.

Certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED

 • certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED sunt eliberate de autoritățile vamale ale țării exportatoare
 • Anexa III include modelele de certificate EUR.1 și EUR-MED și oferă instrucțiuni pentru completarea acestora.
 • exportatorul care solicită certificatul ar trebui să fie pregătit să prezinte documente care să dovedească caracterul originar al produselor în cauză.

Explicații suplimentare privind momentul utilizării certificatului EUR.1 sau EUR-MED sunt furnizate la pagina 72 din manual.

Declarația de origine sau declarația de origine EUR-MED

Exportatorii pot declara pe propria răspundere că produsul lor este originar din UE sau din partea contractantă la convenția PEM, furnizând o declarație de origine. Declarația de origine poate fi întocmită prin:

 • un exportator autorizat
 • orice exportator, în cazul în care valoarea totală a transportului nu depășește 6,000 EUR
Cum se întocmește o declarație de origine

Exportatorul ar trebui să tipărească, să ștampileze sau să imprime următoarea declarație pe factură, pe bonul de livrare sau pe alt document comercial de identificare a produsului (anexa IV):

„Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr.... ) declară că, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de... origine preferențială.”

Cum se întocmește o declarație de origine EUR-MED

În acest caz, declarația este următoarea (anexa IV)

„Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr....) declară că, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de... origine preferențială.

— cumul aplicat cu... (numele țării/țărilor).

— nu se aplică cumul

Declarația de origine poate fi întocmită în oricare dintre limbile oficiale ale UE sau în limbile oficiale din zona PEM, astfel cum se menționează în anexa IV (declarația privind cumulul trebuie să fie întotdeauna în limba engleză).

Trebuie să semnați de mână declarația de origine. Dacă sunteți exportator autorizat, sunteți scutit de această cerință cu condiția să prezentați autorităților vamale din țara dumneavoastră un angajament scris că acceptați întreaga responsabilitate pentru orice declarație care vă identifică.

Verificarea originii

Autoritățile vamale pot verifica dacă un produs importat este într-adevăr originar sau îndeplinește alte cerințe privind originea. Verificarea se bazează pe

 • cooperarea administrativă între autoritățile vamale din părțile importatoare și exportatoare
 • controale efectuate de autoritățile vamale locale – nu sunt permise vizitele efectuate de partea importatoare la exportator

Autoritățile părții exportatoare stabilesc definitiv originea și informează autoritățile părții importatoare cu privire la rezultate.

Cerințe privind produsele

Norme și cerințe tehnice

Acordul UE-Ucraina prevede armonizarea legislației, a standardelor și a procedurilor de evaluare a conformității între Ucraina și UE. Prin urmare, producătorii din Ucraina trebuie să respecte un singur set de cerințe pentru ca produsele lor să fie introduse atât pe piața UE, cât și pe piața Ucrainei.

Printre reglementările apropiate din Ucraina se numără:

 • acreditarea și comercializarea produselor, care stabilesc modulele procedurilor de evaluare a conformității
 • siguranța generală a produsului, stabilind criterii cu privire la ceea ce trebuie luat în considerare atunci când se evaluează dacă un produs este sigur și când se stabilește când se interzice un produs deoarece acesta prezintă un risc grav pentru sănătate și siguranță

Pentru o listă cu toate cele 27 de regulamente care acoperă cerințele de siguranță ale unei game largi de produse, inclusiv utilaje, ascensoare, jucării, dispozitive medicale și recipiente simple sub presiune, a se vedea anexa III la Acordul de asociere UE-Ucraina.

În ceea ce privește standardele, Ucraina

 • a adoptat standarde internaționale și europene în conformitate cu cele mai bune practici
 • hotărâte să abroge orice standarde naționale contradictorii. Aceasta include orice standarde GOST contradictorii (Gosudarstvenny Standart) utilizate în statele post-sovietice
Cum voi ști că mărfurile pe care le importă în UE sunt conforme cu reglementările și standardele UE?

Cooperarea dintre părți în ceea ce privește supravegherea pieței și procedurile de evaluare a conformității înseamnă că, în cazul în care exportați bunuri cu risc ridicat, cum ar fi recipientele sub presiune, ascensoarele și anumite echipamente tehnice către UE, aveți nevoie doar de o evaluare a conformității efectuată de un organism notificat (laboratoare sau alte organisme de inspecție și certificare acreditate de guvernul ucrainean).

Găsiți o listă a celor 114 organisme desemnate din Ucraina implicate în evaluarea conformității produselor, toate fiind acreditate de Agenția Națională de Acreditare a Ucrainei

Dacă doriți să importați bunuri din Ucraina în UE, va trebui să parcurgeți procesul de dovedire a conformității printr-o declarație de conformitate UE semnată de producătorul dumneavoastră. După ce a făcut acest lucru, producătorul poate aplica marcajul CE pe produsele sale, în cazul în care acest lucru este necesar.

În temeiul Acordului de asociere UE-Ucraina, se va încheia un acord privind conformitatea și evaluarea și acceptarea produselor industriale (ACAA). Acesta este un tip de acord de recunoaștere reciprocă între UE și Ucraina. În temeiul acestui acord, UE și Ucraina vor permite ca produsele industriale enumerate în anexele la ACAA și care îndeplinesc cerințele de conformitate să fie introduse pe piață fără alte teste sau proceduri de conformitate.

Contacte pentru cerințe tehnice

Cerințe în materie de sănătate și siguranță – SPU

Siguranța alimentară, sănătatea animalelor și a plantelor

Pentru a putea exporta din sau importa fără probleme în UE din Ucraina sau viceversa, există anumite norme privind sănătatea și siguranța plantelor și animalelor între Ucraina și UE pe care ar trebui să le cunoașteți. Acordul de asociere UE-Ucraina a armonizat numeroase norme SPS și a interzis părților să instituie orice bariere nejustificate.

În ceea ce privește bolile animalelor sau ale plantelor, inclusiv dăunătorii, există proceduri de recunoaștere a statutului de indemn de dăunători al anumitor regiuni. Acest lucru se face în scopuri comerciale și pentru notificarea riscurilor pentru sănătatea publică, animală sau a plantelor. În cazul în care țara importatoare trebuie să ia măsuri pentru a controla un risc grav pentru sănătate, Acordul de asociere UE-Ucraina permite adoptarea unor măsuri restrictive provizorii în ceea ce privește importurile. Totuși, acestea sunt puse în aplicare într-un mod care reduce la minimum perturbarea comerțului dintre cele două țări. Mai multe informații cu privire la proceduri sunt disponibile în anexa VI la Acordul UE-Ucraina.

Controlul SPS în Ucraina

Guvernul exercită trei tipuri de control la frontiere:

Controlul sanitar și epidemiologic

Scopul este de a proteja țara de răspândirea bolilor, precum și de a pune în aplicare teste care să asigure conformitatea bunurilor cu standardele sanitare. Acest tip de control este obligatoriu și se exercită în principal asupra produselor alimentare importate, asupra unor produse de consum, precum și asupra exportului de uleiuri de floarea-soarelui. Mărfurile care se încadrează în categoria produselor agricole nu vor fi supuse controlului sanitar și epidemiologic.

Controlul veterinar și sanitar

Acest control vizează prevenirea răspândirii bolilor animalelor. Controlul veterinar și sanitar se aplică, de obicei, exporturilor, importurilor și tranzitului de animale, material de reproducere, produse biologice, material patologic, preparate veterinare, produse de îngrijire a animalelor, aditivi furajeri, preamestecuri și produse de origine animală (inclusiv produse din carne, ouă, lapte, pește și miere).

Controlul fitosanitar

Acest tip de control nu numai că previne răspândirea dăunătorilor, ci este, de asemenea, conceput pentru a supraveghea regimurile de carantină. Controlul fitosanitar se aplică exporturilor, importurilor și tranzitului de plante și produse vegetale (inclusiv produse alimentare), ambalaje, mijloace de transport, sol și alte produse care răspândesc organisme dăunătoare reglementate.

Date de contact pentru cerințele sanitare/fitosanitare (SPS)

Barierele tehnice în calea comerțului

Deși normele tehnice sunt importante, ele pot acționa uneori ca bariere în calea comerțului internațional și, prin urmare, pot reprezenta o povară considerabilă pentru dumneavoastră în calitate de exportator.

 • dacă credeți că vă confruntați cu o barieră comercială care vă încetinește activitatea sau vă împiedică să exportați, ne puteți spune
 • informați-vă cu privire la încetarea exporturilor dumneavoastră către Ucraina utilizând formularul online – UE va analiza situația dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare

Contactați-ne

Documente și proceduri de vămuire

Acordul asigură proceduri vamale mai transparente și simplificate pentru a facilita comerțul și a reduce costurile pentru întreprinderi.

De referință

Ghidurile pas cu pas descriu diferitele tipuri de documente pe care trebuie să le pregătiți pentru vămuirea produselor dumneavoastră.

În funcție de produsul dumneavoastră, autoritățile vamale pot solicita toate elementele de mai jos sau unele dintre acestea.

 • factura comercială (găsiți cerințele specifice privind forma și conținutul acesteia în „Asistentul meu comercial”).
 • listă de colisaj
 • licențe de import pentru anumite mărfuri
 • certificatele care atestă că produsul dumneavoastră respectă reglementările obligatorii privind produsele, cum ar fi cerințele de sănătate și siguranță, etichetarea și ambalarea.
 • dovada de origine – declarația de origine

Pentru mai multă certitudine, puteți solicita în prealabil informații tarifare obligatorii și/ sau informații obligatorii privind originea.

Pentru informații detaliate cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați pentru vămuire pentru produsul dumneavoastră, consultați Asistentul meu pentru comerț.

Proceduri pentru dovedirea și verificarea originii

Pentru descrierea modului în care se poate dovedi originea produselor dumneavoastră pentru a solicita tarife preferențiale și a regulilor referitoare la verificarea originii de către autoritățile vamale, vă rugăm să consultați secțiunea de mai sus privind regulile de origine.

Pentru informații privind procedurile vamale de import și export în general, vizitați site-ul web al DG Impozitare și Uniune Vamală.

Proprietatea intelectuală și indicatorii geografici

Acordul vă protejează drepturile de proprietate intelectuală atunci când importați și/sau exportați mărfuri în Ucraina.

Mărci comerciale și drepturi de autor

Acordul UE-Ucraina respectă mai multe acorduri internaționale care reglementează administrarea mărcilor comerciale și a drepturilor de autor, oferind un sistem echitabil și transparent de înregistrare a mărcilor. În cazul în care o cerere este respinsă de o administrație responsabilă de mărci, decizia trebuie comunicată solicitantului în scris și trebuie să se prezinte motivele refuzului. O marcă poate fi revocată dacă nu a făcut obiectul unei utilizări serioase în termen de 5 ani pe teritoriul în care a fost înregistrată.

Desene și modele industriale și brevete

În temeiul acordului UE-Ucraina, desenele și modelele industriale create în mod independent care au caracter individual sunt protejate prin înregistrare pentru o perioadă de până la 25 ani. Acest lucru vă va oferi dreptul exclusiv de a utiliza desenul sau modelul industrial și va împiedica terții să îl utilizeze, să recreeze, să vândă sau să importe și/sau să îl exporte fără consimțământul dumneavoastră.

Indicații geografice

Un comitet specific privind indicatorii geografici instituit în temeiul acordului UE-Ucraina va monitoriza punerea în aplicare a acordului în ceea ce privește proprietatea intelectuală și va raporta Comitetului pentru comerț.

Mărci

Cererile de înregistrare a mărcilor ar trebui depuse la Institutul ucrainean de proprietate intelectuală (PTO ucrainean), care este o întreprindere de stat.

Veți avea nevoie de următoarele documente și informații dacă doriți să depuneți o marcă comercială în Ucraina

 • numele complet
 • țara de înregistrare
 • adresa și codul de țară al OMPI
 • o imagine și o descriere a mărcii pe care o revendicați
 • o descriere în cazul în care marca conține un element verbal
 • indicarea culorii mărcii comerciale
 • lista produselor și/sau serviciilor solicitate în temeiul Clasificării internaționale relevante de la Nisa
 • data, țara și numărul cererii prioritare sau data expoziției (dacă se revendică prioritatea în temeiul Convenției de la Paris)
 • o copie legalizată a cererii de prioritate sau a documentului care confirmă expunerea unor expoziții care încorporează marca solicitată în cadrul unei expoziții internaționale recunoscute oficial
 • o procură semnată de o persoană autorizată în numele solicitantului

Procesul de înregistrare este următorul

 • în cazul în care documentele dumneavoastră de cerere îndeplinesc cerințele, vi se va comunica data depunerii.
 • documentele pe care le-ați transmis sunt verificate pentru a se asigura că respectă cerințele formale ale Legii ucrainene privind mărcile – în cazul în care cererea dumneavoastră este conformă, se efectuează o examinare pe fond
 • examinarea pe fond – cererea dumneavoastră de înregistrare a mărcii este verificată în ceea ce privește eligibilitatea pentru protecție, astfel cum se specifică în legislația ucraineană, și se efectuează căutări privind identitatea și similaritatea

Indicație geografică

În primul rând, pentru a vă înregistra pentru o indicație geografică în Ucraina, trebuie să depuneți cererea în limba ucraineană. Puteți depune documentele într-o limbă străină și puteți trimite o traducere în limba ucraineană în termen de cel mult 3 luni de la data depunerii cererii. După primirea cererii dumneavoastră și a documentelor justificative, acestea vor fi evaluate de Institutul ucrainean de proprietate intelectuală.

Cererea dumneavoastră trebuie să conțină următoarele documente:

 • o cerere de înregistrare a denumirii de origine a mărfurilor, a indicației geografice de origine a mărfurilor sau a dreptului de a utiliza indicația de origine calificată înregistrată a mărfurilor, cu informații despre solicitant și adresa acestuia
 • denumirea de origine a mărfurilor pe care le solicitați sau indicația geografică de origine a mărfurilor pe care le revendicați
 • denumirea mărfurilor pentru care solicitați înregistrarea indicației de origine specificate sau dreptul de utilizare a indicației de origine calificate înregistrate
 • denumirea și limitele locului geografic în care sunt fabricate mărfurile și la care se referă proprietățile, calitățile sau reputația specifice
 • o descriere a proprietăților, calităților, reputației sau a altor caracteristici specifice ale mărfurilor
 • date privind utilizarea indicației calificate solicitate privind originea mărfurilor pe etichetă și la marcarea mărfurilor
 • date privind modul în care proprietățile specifice, calitățile reputației produselor sunt legate de condițiile naturale sau de factorul uman al locului geografic specificat

Vă atragem atenția asupra faptului că, în calitate de solicitant străin în Ucraina, vi se va cere, de asemenea, să depuneți documente justificative suplimentare împreună cu candidatura dumneavoastră. Aceste documente ar trebui să confirme

 • protecția juridică în statul membru relevant al UE a indicației calificate a originii mărfurilor pe care le solicitați
 • dreptul dumneavoastră de a utiliza indicația calificată a originii mărfurilor

Comerțul cu servicii

Atât guvernul Ucrainei, cât și UE și-au exprimat toate limitările sau rezervele existente în ceea ce privește furnizarea de servicii cu un nivel ridicat de transparență. Rezervele adoptate de Ucraina figurează în anexele XVI-D – F.

Cum navigați prin anexe?

Acordul UE-Ucraina conține 3 anexe de care ar trebui să aveți cunoștință atunci când exportați. Acestea conțin rezerve pe care Ucraina le-a formulat pentru exportatorii din UE.

 • Anexa XVI-D prevede o listă negativă a tuturor sectoarelor de servicii care fac obiectul unor limitări specifice atunci când se înființează o întreprindere în Ucraina. Aceasta înseamnă că puteți profita de oportunitățile din toate sectoarele care nu sunt enumerate. Limitările sunt împărțite într-o listă a celor care se aplică tuturor sectoarelor sau subsectoarelor și o listă în care sunt prezentate rezerve specifice pentru fiecare sector sau subsector.
 • Anexa XVI-E oferă o listă pozitivă a sectoarelor de servicii în care puteți desfășura activități de comerț transfrontalier cu servicii. Această listă menționează toate sectoarele în care aveți permisiunea de a desfășura activități comerciale.
 • Anexa XVI-F enumeră rezervele privind prestatorii de servicii contractuale și profesioniștii independenți

Cine poate înființa o afacere în Ucraina?

În cazul în care

 • o întreprindere, acordul UE-Ucraina vă permite să înființați sau să dobândiți sucursale ale întreprinderii dumneavoastră sau reprezentanțe în oricare dintre țări
 • o persoană fizică, acordul UE-Ucraina, vă oferă oportunități de a vă crea și de a vă înființa o afacere prin activități independente sau întreprinderi care se află sub controlul dumneavoastră

Veți beneficia de același tratament ca și cetățenii ucraineni și viceversa. Anexa XVI-D conține o listă a sectoarelor în care stabilirea este limitată.

Prestări de servicii transfrontaliere

Dacă sunteți interesat (ă) de prestarea transfrontalieră de servicii, vi se permite să prestați servicii către Ucraina (și viceversa) în aceleași condiții ca cele acordate resortisanților ucraineni. Se aplică următoarele excepții:

 • sectoare precum serviciile notariale, proprietatea asupra pădurilor sau conducerea instituțiilor de învățământ, în care guvernul Ucrainei solicită ca prestatorul de servicii să aibă cetățenie ucraineană, sau serviciile poștale, în care prestatorul de servicii trebuie să obțină o licență
 • sectoare excluse complet din acord, de exemplu serviciile audiovizuale, cabotajul maritim național și serviciile de transport aerian intern și internațional – articolul 92 din acordul UE-Ucraina prevede o listă a acestor servicii specifice

În sectoarele în care vi se permite accesul pe piață în Ucraina (și viceversa), acordul UE-Ucraina elimină următoarele limitări:

 • plafonarea numărului de furnizori de servicii
  • acest lucru poate fi realizat fie prin cerința unui test privind necesitățile economice, prin aplicarea unui sistem de cote, fie prin legi care promovează monopolurile sau prestatorii de servicii exclusivi, limitând astfel intrarea pe piață a altor furnizori de servicii.
 • valoarea totală a operațiunilor de servicii sau a activelor
 • numărul total de operațiuni de servicii sau cantitatea totală de rezultate ale serviciului

Anexa XVI-E oferă o listă pozitivă a sectoarelor de servicii în care puteți desfășura activități de comerț transfrontalier cu servicii. Această listă menționează toate sectoarele în care aveți permisiunea de a desfășura activități comerciale. Prin urmare, orice sector de servicii care nu apare în listă are limitări. Mai multe informații despre lista sectoarelor de servicii în care aveți acces pe piață sunt disponibile în anexa XIV-E la Acordul UE-Ucraina.

Ședere temporară

În temeiul acordului UE-Ucraina, vi se permite să vă mutați temporar în Ucraina pentru a lucra ca stagiar cu studii superioare, ca vânzător de afaceri sau ca membru al personalului-cheie al unei societăți din țara respectivă. De exemplu, dacă sunteți membru al personalului de conducere responsabil cu înființarea sau funcționarea unei instituții.

Perioadele de ședere temporară sunt următoarele:

 • persoană transferată în cadrul aceleiași companii [personalul-cheie al unei societăți din Ucraina (sau din UE) sau stagiari absolvenți de studii superioare] – până la 3 ani
 • persoană aflată în vizită de afaceri [de exemplu, călătorind pentru a stabili o afacere în Ucraina (sau în UE) sau un vânzător pentru întreprinderi] – până la 90 zile în orice perioadă de 12 luni
 • stagiar cu studii superioare care nu este persoană transferată în cadrul aceleiași companii – până la 1 an

Dacă sunteți prestator de servicii contractuale, acordul UE-Ucraina vă oferă, de asemenea, oportunități în anumite sectoare din oricare dintre țări. Cu toate acestea, în acest sens, trebuie

 • să presteze temporar serviciul în cauză în calitate de angajat al unei entități care a obținut un contract de servicii care nu depășește 1 an
 • să aveți cel puțin 3 ani de experiență profesională în sectorul în care oferiți servicii contractuale
 • să dețină o diplomă universitară sau o calificare care demonstrează cunoștințe de un nivel echivalent și calificări profesionale relevante

 

Pentru mai multe informații despre

 • serviciile de curierat poștal, a se vedea articolele 109-114 din Acordul UE-Ucraina
 • comunicațiile electronice, a se vedea articolele 115-124 din Acordul UE-Ucraina
 • servicii financiare, a se vedea articolele 125-133 din Acordul UE-Ucraina
 • comerțulelectronic, a se vedea articolele 139-143 din Acordul UE-Ucraina; și transportul maritim internațional, a se vedea articolele 135-138 din Acordul UE-Ucraina

Achiziții publice

În temeiul acordului UE-Ucraina, UE și Ucraina se angajează să vă asigure accesul la piețele de achiziții publice din fiecare țară la nivel național, regional și local. Acest lucru se referă la contractele de achiziții publice de bunuri, servicii sau construcții și concesiuni în sectoarele tradiționale, precum și în sectorul utilităților. Deschiderea pieței are loc treptat în temeiul acordului UE-Ucraina.

Acordul garantează, de asemenea, că ofertanții ucraineni și cei din UE beneficiază de același tratament atunci când depun oferte pentru ofertele celorlalți.

Acordul UE-Ucraina obligă atât UE, cât și Ucraina să se asigure că sunt îndeplinite următoarele condiții în ceea ce privește licitațiile

 • procedurile de ofertare sunt publicate în mod corespunzător și sunt făcute publice pe internet. Acest lucru permite oricărei societăți interesate să aibă acces la informații privind viitoarele licitații
 • informațiile publicate includ cele mai importante elemente ale ofertei, cum ar fi obiectul viitorului contract, termenele aplicabile sau condițiile de depunere a ofertelor.
 • nu există nicio discriminare directă sau indirectă împotriva întreprinderilor care provin din Ucraina sau din UE care le-ar împiedica să se califice pentru licitație
 • transparența și egalitatea de tratament sunt asigurate pe parcursul întregii proceduri de licitație
 • decizia de atribuire a contractului este comunicată tuturor solicitanților, iar motivele pentru care nu este ofertantul câștigător sunt furnizate la cerere.
 • în caz de litigiu, societățile au dreptul legal de a ridica probleme în fața organismelor naționale competente de soluționare a căilor de atac.

Linkuri, contacte și documente

Contacte pentru cerințe tehnice

Date de contact pentru cerințele sanitare/fitosanitare (SPS)

Contacte pentru cerințe tehnice

Centrul ucrainean științific, de cercetare și formare pentru certificare, standarde și calitate

 

Strada Svyatoshinskaya nr. 2, 03115 Kiev, Ucraina

Tel.: + 380 44452-3396

Tel. și Fax: + 380 44452-6907

E-mail: secretar.ukrndnc@gmail.com

Site-ul web: http://uas.org.ua

Inspecția de Stat pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorilor

 

Strada Antonovycha 174, 03680 Kiev, Ucraina

Tel.: + 380 44528-9244

Site-ul web: http://www.consumer.gov.ua/

Serviciul de reglementare de
stat din Ucraina

 

Strada Arsenalna 9/11, 01011 Kiev, Ucraina

Tel.: + 380 44254-5673

Fax: + 380 44254-4393

E-mail: inform@dkrp.gov.ua

Site-ul web: http://www.drs.gov.ua

Departamentul pentru Reglementări Tehnice din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Comerțului din Ucraina

 

Strada Hrushevskiy 12/2, 01008 Kiev, Ucraina

Tel.: + 380 44528-8564

Fax: + 380 44528-9014

E-mail: dtr@me.gov.ua

Site-ul web: http://www.me.gov.ua

Site-ul web: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Date de contact pentru cerințele sanitare/fitosanitare (SPS)

Ministerul Agriculturii și Alimentației din Ucraina

Strada Khreshchatyk nr. 24, 01001 Kiev, Ucraina

Date de contact pentru căile de atac ale cetățenilor:

Tel.: + 380 44279-8474

E-mail: zvg@minagro.gov.ua

Serviciul
de prelucrare a corespondenței:

Tel.: + 380 44278-8171

Tel. și Fax: + 380 44278-7602

E-mail: info@minagro.gov.ua

Ministerul Dezvoltării Economice și Comerțului

12/2 M. Grushev’kyi Street, 01008 Kiev, Ucraina

Tel.: + 380 44253-9394

Fax: + 380 44253-6371

E-mail: meconomy@me.gov.ua

Ministerul Sănătății din Ucraina

Biroul public de primire

Strada Yaroslavska nr. 41, 04071 Kiev, Ucraina

Tel.: + 380 44425-0526

Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale

 

Strada Vasilya Lipkiv’kogo nr. 35, Kiev 03035, Ucraina

 

Recepție publică

Tel.: + 380 44206-3302

E-mail: gr_priem@menr.gov.ua

 

Unitatea de Referință Publică

Tel.: + 380 44206-3115

 

Centrul de presă

Tel.: + 380 44206-3174

E-mail: press@menr.gov.ua

Linkuri suplimentare

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante