Acordul UE-Japonia pentru un parteneriat economic

Acordul de parteneriat economic dintre UE și Japonia a intrat în vigoare la 1 februarie 2019. Întreprinderile din UE exportă deja bunuri în valoare de peste 58 miliarde EUR și servicii în valoare de 28 miliarde EUR în Japonia în fiecare an. Acordul de parteneriat economic UE-Japonia reduce barierele comerciale cu care se confruntă întreprinderile europene atunci când exportă în Japonia și le ajută să concureze mai bine pe această piață.

Acordul pe scurt

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia a intrat în vigoare la 1 februarie 2019.

Care sunt avantajele pentru întreprinderea dumneavoastră?

Acordul comercial cu Japonia

 • elimină tarifele și alte bariere în calea comerțului și facilitează importul și exportul de către întreprinderile ambelor părți
 • asigură deschiderea piețelor de servicii, în special a serviciilor financiare, a telecomunicațiilor și a transporturilor
 • garantează tratamentul nediscriminatoriu al întreprinderilor din UE care își desfășoară activitatea pe piețele de achiziții publice
 • îmbunătățește protecția drepturilor de proprietate intelectuală în Japonia, precum și protecția produselor agricole europene de înaltă calitate, așa-numitele indicații geografice (IG)
 • economisește sume substanțiale de bani și timp pentru societățile ambelor părți atunci când comercializează bunuri la nivel bilateral
 • prevede un sprijin sporit pentru întreprinderile mai mici care sunt afectate în mod disproporționat de barierele comerciale

 

Japonia este deja a patra piață a UE ca mărime pentru exporturile agricole. Accesul pe piață va fi îmbunătățit pentru multe produse europene, în special

Citiți textul integral al acordului comercial cu Japonia.

Tarife

Acordul elimină marea majoritate a taxelor plătite de societățile europene și japoneze.

La intrarea în vigoare, acordul a eliminat 99 % din liniile tarifare ale UE și 97 % din liniile tarifare ale Japoniei. În ceea ce privește tarifele care nu au fost încă eliminate, au fost convenite contingente tarifare sau reduceri tarifare.

Pentru a verifica tarifele pentru produsul dumneavoastră, trebuie să cunoașteți codul produsului, care se bazează pe codul HS2017 din Sistemul armonizat (SA), atât pentru codurile europene, cât și pentru cele japoneze.


Puteți găsi codul produsului utilizând Asistentul meu pentru comerț

De asemenea, puteți verifica codul statistic al Japoniei pentru importuri.

Acordul deschide piața japoneză pentru exporturile agricole ale UE, de exemplu 

 • taxele pentru multe brânzeturi, cum ar fi Gouda și Cheddar, vor fi eliminate în timp
 • se stabilește un contingent scutit de taxe vamale pentru brânzeturile proaspete (precum Mozzarella și Feta)
 • tarifele la exporturile de vin au dispărut la intrarea în vigoare
 • în ceea ce privește carnea de vită, exportatorii din UE vor beneficia de un tarif redus
 • în ceea ce privește carnea de porc, rămân doar taxe reduse pentru exporturile de carne proaspătă către Japonia, iar acordul a eliminat integral taxele pentru carnea prelucrată.

Calendare de eliminare a tarifelor

Tarifele pentru marea majoritate a produselor fie sunt eliminate imediat după intrarea în vigoare a acordului, fie treptat, în urma unui program de eliminare a tarifelor.

Punctul de plecare al eliminării sau reducerii taxelor vamale este o „rată de bază”, iar reducerile au loc la această rată de bază. Cu ajutorul codului tarifar vamal al produsului, veți putea găsi reducerea care se aplică ratei de bază a produsului dumneavoastră.

 • note generale pentru a vă ajuta să citiți programele de eliminare a tarifelor atât din UE, cât și din Japonia
Importuri din Japonia
Export către Japonia

Contingente tarifare (CT)

Contingentele tarifare se aplică, de asemenea, anumitor produse. Acestea sunt volume specifice de mărfuri, care vor avea dreptul la un tratament tarifar preferențial într-un anumit interval de timp.

În ceea ce privește produsele lactate, alocarea contingentelor tarifare și colectarea cotizațiilor sunt efectuate de către Agriculture &IAL Industries Cooperation (ALIC).

Importul de produse lactate desemnate (de exemplu, unt și zer) în cadrul contingentului tarifar face obiectul unui sistem comercial de stat.

Fișe informative ale Centrului de cooperare industrială UE-Japonia (Întreprinderile UE în Japonia)

Unele produse marine fac obiectul unor contingente de import, iar importatorii sunt obligați să le aplice.

Mai multe informații privind aplicarea și alocarea contingentelor tarifare în Japonia.

Sistemuljaponez de baze de date de traducere legislativă pus la dispoziție de Ministerul Justiției, Japonia.

Măsuri de salvgardare

Acordul comercial UE-Japonia prevede, de asemenea, măsuri de salvgardare bilaterale. Scopul unei măsuri de „salvgardare” (și anume, restricționarea temporară a importurilor unui produs) este de a proteja o anumită industrie națională de o creștere a importurilor oricărui produs care cauzează sau riscă să cauzeze un prejudiciu grav industriei. În acest acord, măsurile de salvgardare în domeniul agricol sunt utilizate pentru a proteja anumite produse împotriva unor astfel de creșteri ale importurilor.

Produsele UE care fac obiectul acestor măsuri sunt:

 • carne de vită și de porc (inclusiv carne de porc prelucrată)
 • concentrat de proteine din zer (WPC), praf din zer
 • portocale proaspete
 • cai de rasă

Consultați lista măsurilor de salvgardare în domeniul agricol (pagina 368).

Informații suplimentare privind măsurile de salvgardare referitoare la caii de rasă

 

Asistentulmeu comercial vă oferă informații detaliate cu privire la tarife, la măsurile aplicabile produsului și pieței dumneavoastră și afișează calendarele de eliminare a tarifelor pentru liniile tarifare relevante.

 

Reguli de origine

Pentru a putea beneficia de tratament preferențial, produsul dumneavoastră va trebui să respecte regulile de origine prevăzute în acord. Vă rugăm să consultați instrumentulinteractiv de autoevaluare a regulilor de origine (ROSA) din Asistentul meu pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine și pentru a afla cum să pregătiți documentele corecte.

Informații generale privind regulile de origine și procedurile de determinare a originii sunt disponibile în această secțiune.

Originea este „naționalitatea economică” a mărfurilor comercializate. Dacă sunteți nou la subiect, puteți găsi o introducere la principalele concepte din secțiunea „Produse”.

Reguli de origine

Unde pot găsi regulile de origine?

Regulile de origine sunt prevăzute în capitolul 3 privind regulile de origine din Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (JO L 330, 27.12.2018, p. 21).

Produsul meu este originar din UE sau Japonia?

Pentru ca produsul dumneavoastră să poată beneficia de un tarif preferențial mai mic sau egal cu zero în temeiul Acordului de parteneriat economic UE-Japonia, acesta trebuie să fie originar din UE sau din Japonia.

Un produs „este originar” din UE sau din Japonia, dacă este

De asemenea, produsul trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în capitol (de exemplu, prelucrare sau transformare insuficientă, regula de nemodificare). Există, de asemenea, câteva flexibilități suplimentare pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului (de exemplu, toleranță sau cumul).

 

Exemple ale principalelor tipuri de norme specifice produselor din acordurile comerciale ale UE

 • regula valorii adăugate – valoarea tuturor materialelor neoriginare dintr-un produs nu poate depăși un anumit procent din prețul său franco fabrică
 • modificarea clasificării tarifare – procesul de producție duce la o modificare a clasificării tarifare între materialele neoriginare și produsul final – de exemplu, producția de hârtie (capitolul 48 din Sistemul armonizat) din pastă de hârtie neoriginară (capitolul 47 din Sistemul armonizat)
 • operațiuni specifice – este necesar un proces de producție specific, de exemplu filarea fibrelor în fire – astfel de reguli sunt utilizate în principal în industria textilă și în sectorul chimic.

Sfaturi pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului

Acordul oferă o flexibilitate suplimentară pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului, cum ar fi toleranța sau cumulul.

Toleranță
 • regula de toleranță permite producătorului să utilizeze materiale neoriginare care sunt în mod normal interzise de regula specifică produsului, atât timp cât valoarea lor nu reprezintă mai mult de 10 % din prețul franco fabrică sau din prețul franco la bord al produsului.
 • această toleranță nu poate fi utilizată pentru a depăși niciun prag al valorii maxime a materialelor neoriginare enumerate în regulile specifice produsului
 • cu toate acestea, și aceasta este o particularitate a acordului UE-Japonia, această toleranță poate fi utilizată în cazurile în care greutatea materialelor neoriginare depășește pragul de greutate prevăzut în regulile specifice produsului, cu condiția ca valoarea materialelor respective să nu depășească 10 % din prețul franco fabrică al produsului final – peste acest 10 % ca valoare, materialele respective trebuie să fie originare din UE sau din Japonia.
 • toleranțe specifice se aplică textilelor și îmbrăcămintei clasificate în capitolele 50-63 din Sistemul armonizat, care sunt incluse în notele 6-8 din anexa 3-A Note introductive privind reguli de origine specifice produsului
Cumul

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia prevede două modalități de cumulare a originii

 • cumul bilateral – materialele originare din Japonia pot fi considerate ca fiind originare din UE (și viceversa) atunci când sunt utilizate la fabricarea unui produs în UE
 • cumulul integral – prelucrările sau transformările efectuate asupra materialelor neoriginare în UE sau Japonia pot fi considerate ca fiind originare pentru a contribui la respectarea regulii specifice produsului (cu alte cuvinte, transformarea efectuată în Japonia poate fi considerată drept operațiuni eligibile în UE, indiferent dacă transformarea este suficientă pentru a conferi caracterul de produs originar materialelor în sine (și viceversa)

Alte cerințe

De asemenea, produsul dumneavoastră trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în capitolul privind regulile de origine, cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă sau regula de nemodificare.

Regula de nemodificare

Produsele originare trebuie transportate din UE în Japonia (și viceversa) fără a fi prelucrate ulterior într-o țară terță.

Unele operațiuni pot fi efectuate într-o țară terță dacă produsele rămân sub supraveghere vamală, cum ar fi:

 • adăugarea sau aplicarea de mărci, etichete, sigilii sau orice documente pentru a asigura conformitatea cu cerințele interne specifice ale țării importatoare
 • conservarea produselor în stare bună
 • depozitare
 • divizarea transporturilor

Autoritățile vamale pot solicita dovezi ale respectării normei, cum ar fi:

 • documente contractuale de transport, cum ar fi conosamentele
 • dovezi concrete sau concrete bazate pe marcarea sau numerotarea coletelor
 • orice dovezi referitoare la mărfurile în sine

Rambursarea drepturilor

În cadrul APE UE-Japonia, este posibil să se obțină o rambursare pentru taxele plătite anterior pentru materialele neoriginare utilizate pentru fabricarea unui produs care este exportat în temeiul unui tarif preferențial.

Proceduri de determinare a originii

Exportatorii și importatorii trebuie să urmeze procedurile de origine. Procedurile sunt prevăzute în capitolul 3 secțiunea B din acord privind regulile de origine. Acestea clarifică, de exemplu, modul de declarare a originii unui produs, modul de solicitare a preferințelor sau modul în care autoritățile vamale pot verifica originea unui produs.

Cum să solicitați un tarif preferențial 

Importatorii pot solicita un tratament tarifar preferențial pe baza

 • un atestat de origine furnizat de exportator sau
 • un atestat de origine bazat pe „cunoștințele importatorului”

Pentru detalii, vă rugăm să consultați

Atestatul de origine

Declarația pe propria răspundere a exportatorului

Exportatorii pot declara pe propria răspundere că produsul lor este originar din UE sau din Japonia, furnizând un atestat de origine.

În UE, acest lucru poate fi realizat prin

 • un exportator înregistrat în sistemul exportatorilor înregistrați (REX) și același număr REX poate fi utilizat și pentru alte acorduri comerciale preferențiale ale UE (de exemplu, acordul comercial al UE cu Canada)
 • orice exportator, cu condiția ca valoarea totală a transportului să nu depășească 6,000 EUR

În Japonia, aceasta poate fi realizată prin:

 • un exportator cu un număr corporativ japonez atribuit

Ce ar trebui să conțină atestatul de origine?

 • atestatul de origine trebuie să figureze pe o factură sau pe orice document comercial de identificare a produsului
 • textul declarației de origine poate fi redactat în oricare dintre limbile oficiale ale UE, precum și în limba japoneză și poate fi găsit în anexa 3-D, țara importatoare nu poate solicita importatorului să prezinte o traducere a unui atestat de origine.
 • exportatorii trebuie să indice criteriile de origine utilizate în atestatul lor de origine cu un cod (a se vedea anexa 3-D)

Depunere și valabilitate

 • atestatul de origine rămâne valabil timp de 12 luni de la data întocmirii sale
 • în mod normal, atestatul de origine se va referi la un singur transport, dar poate acoperi, de asemenea, mai multe transporturi de produse identice pe o perioadă de maximum 12 luni. 

Orientările APE UE-Japonia privind atestatul de origine pentru mai multe transporturi de produse identice oferă explicații suplimentare.

Cunoștințele importatorului
 • importatorii pot solicita tarife preferențiale pe baza propriilor cunoștințe privind originea produselor importate – acestea se pot baza pe documente justificative sau pe evidențe furnizate de exportatorul sau producătorul produsului, care se află în posesia importatorului. Orientările APE UE-Japonia privind cunoștințele importatorului oferă explicații suplimentare
 • întrucât un importator depune o cerere pe baza propriilor cunoștințe, nu se utilizează niciun atestat de origine și niciun exportator sau producător nu trebuie să fie identificat sau să ia vreo măsură referitoare la originea preferențială a mărfurilor în partea exportatoare.
 • importatorul care utilizează „cunoștințele importatorului” nu trebuie să fie înregistrat în baza de date REX

Verificarea originii

Autoritățile vamale pot verifica dacă un produs importat este într-adevăr originar sau îndeplinește alte cerințe privind originea. Verificarea se bazează pe

 • cooperarea administrativă între autoritățile vamale ale părții importatoare și cele exportatoare
 • controale efectuate de autoritățile vamale locale – nu sunt permise vizitele părții importatoare la exportator
 • autoritățile părții importatoare stabilesc originea și informează autoritățile părții importatoare cu privire la rezultate

Cerințe privind produsele 

Normele tehnice includ reglementări tehnice, standarde și proceduri de evaluare a conformității. Aceste norme definesc caracteristicile tehnice specifice pe care ar trebui să le aibă produsul dumneavoastră, cum ar fi proiectarea, etichetarea, ambalarea, funcționalitatea sau performanța și sunt importante deoarece asigură îndeplinirea unor obiective importante de politică publică, cum ar fi protecția sănătății umane sau siguranța mediului.

Aceste cerințe pot fi legate de aspecte precum:

 • Norme și cerințe tehnice
 • Norme și cerințe în materie de sănătate și siguranță, SPS
 • Regulamentele de mediu care se aplică mărfurilor importate.

Trebuie să respectați aceste reguli, astfel încât produsele dumneavoastră să poată fi evaluate pentru a vedea dacă sunt conforme cu standardele tehnice necesare.

 

Pentru a afla mai multe despre normele și cerințele aplicabile produsului dumneavoastră, accesați Asistentul meu pentru comerț și introduceți denumirea sau codul produsului.

Puteți verifica categoriile de produse de mai jos pentru detalii mai specifice privind cerințele referitoare la produse și linkuri relevante

Măsurile sanitare și fitosanitare (SPS) (de exemplu, legi, reglementări, standarde) sunt măsuri de protecție a oamenilor, animalelor și plantelor împotriva bolilor, dăunătorilor sau contaminanților.

Ele asigură faptul că produsele alimentare introduse pe piață, inclusiv importurile provenind din afara UE, sunt sigure pentru consumatori.

Puteți găsi mai multe informații despre măsurile SPS între UE și Japonia aici.

Ca și UE, Japonia are unele dintre cele mai înalte standarde de siguranță a alimentelor din lume. De exemplu, Japonia nu permite utilizarea de hormoni de creștere în cadrul producției sale de carne de vită, iar reglementările care controlează organismele modificate genetic sunt de mare importanță pentru consumatorii japonezi.

Toate produsele importate din Japonia trebuie să respecte standardele UE. Printre acestea se numără interzicerea de către UE a cărnii de vită tratate cu hormoni și normele sale privind utilizarea antibioticelor. 

În plus, toate importurile de produse de origine animală din Japonia în UE trebuie să fie însoțite de un certificat sanitar-veterinar. 

Numai o autoritate competentă din Japonia, pe care Comisia a recunoscut-o în mod oficial ca având competența de a certifica conformitatea cu cerințele la import ale UE, poate elibera un astfel de certificat. 

Acordul comercial contribuie la asigurarea faptului că produsele dumneavoastră nu sunt împiedicate să intre pe piața japoneză din cauza unor bariere comerciale SPS nejustificate și ajută la simplificarea și accelerarea procedurilor de aprobare a exporturilor dumneavoastră de produse alimentare către Japonia.

Dacă importați din Japonia în UE, aflați mai multe despre cerințele SPS.

 

Găsiți normele și cerințele specifice pentru produsul dumneavoastră în Asistentul meu pentru comerț.

Bariere tehnice în calea comerțului

Deși normele tehnice sunt importante, acestea pot acționa uneori ca o barieră în calea comerțului internațional și, prin urmare, pot reprezenta o povară considerabilă pentru dumneavoastră în calitate de exportator.

 • dacă credeți că vă confruntați cu o barieră comercială care vă încetinește activitatea sau vă împiedică să exportați, ne puteți spune
 • informați-vă cu privire la încetarea exporturilor dumneavoastră către Japonia utilizând formularul online, iar UE va analiza situația dumneavoastră și va lua măsurile adecvate

Contactați-ne

Documente și proceduri de vămuire

Vămuirea include, de regulă, controale privind

 • taxele care trebuie plătite
 • descrierea corectă a mărfurilor, originea și valoarea acestora
 • măsuri de securitate și siguranță (contrabandă, droguri, țigări, arme, produse contrafăcute, combaterea terorismului)
 • respectarea legislației specifice, cum ar fi legislația de mediu, cerințele de sănătate, reglementările veterinare, fitosanitare și de calitate

Acordul UE-Japonia asigură proceduri vamale mai eficiente pentru a facilita comerțul și a reduce costurile pentru întreprinderi.

De referință

Puteți consulta ghiduri detaliate pas cu pas care descriu diferitele tipuri de documente pe care trebuie să le pregătiți pentru vămuirea produselor dumneavoastră.

În funcție de produsul dumneavoastră, autoritățile vamale pot solicita toate elementele de mai jos sau unele dintre acestea.

 • factura comercială (găsiți cerințele specifice privind forma și conținutul acesteia în Asistentul meu comercial)
 • Conosament sau scrisoare de transport aerian
 • lista de coliziune, conturile de marfă și certificatele de asigurare (necesare în unele cazuri)
 • licențe de import pentru anumite mărfuri
 • certificatele care atestă conformitatea produsului dumneavoastră cu reglementările obligatorii privind produsele, cum ar fi cerințele de sănătate și siguranță, etichetarea și ambalarea
 • dovada de origine – declarația de origine

Pentru mai multă certitudine, puteți solicita în prealabil informații tarifare obligatorii și/sau informații obligatorii privind originea.

 

Pentru informații detaliate cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați pentru vămuire pentru produsul dumneavoastră, consultați Asistentul meu pentru comerț.

Autoritatea vamală din Japonia furnizează informații cu privire la procedurile vamale japoneze, inclusiv documentele necesare

Japonia găzduiește, de asemenea, nouă jurisdicții vamale diferite și ar putea fi util să le contactați pe cele relevante pentru dumneavoastră pentru a facilita procesul vamal pentru produsul dumneavoastră.

Procedurile

Pentru o descriere a modului în care se poate dovedi originea produselor dumneavoastră pentru a solicita un tarif preferențial și a regulilor referitoare la verificarea originii de către autoritățile vamale, vă rugăm să consultați secțiunea de mai sus privind regulile de origine.

Pentru informații generale privind procedurile vamale de import și export, vizitați site-ul web al DG Impozitare și Uniune Vamală.

Proprietate intelectuală și indicații geografice

APE UE-Japonia prevede o protecție sporită a drepturilor de proprietate intelectuală pentru întreprinderile europene care exportă în Japonia produse inovatoare, artistice, distincte și de înaltă calitate. Angajamentele sunt consolidate și includ dispoziții privind protecția secretelor comerciale, mărcile comerciale, protecția drepturilor de autor, brevetele, normele comune minime pentru protecția datelor privind testele de reglementare pentru produsele farmaceutice, precum și dispoziții privind asigurarea respectării legislației în materie civilă.

Acordul recunoaște statutul special și oferă protecție pe piața japoneză a peste 200 de produse agricole europene de origine geografică europeană specifică, cunoscute sub denumirea de indicații geografice (IG). Proprietarii de indicații geografice convenite bilateral în sectoarele agricol, alimentar și al băuturilor beneficiază de protecție împotriva contrafacerii. O listă a indicațiilor geografice protejate în UE și Japonia poate fi găsită în anexa 14-B la APE.

Brevetele

APE UE-Japonia afirmă că cele două părți vor colabora pentru a menține protecția brevetelor.

În temeiul acordului, atât UE, cât și Japonia s-au angajat să acorde o prelungire a duratei de protecție prin brevet a produselor farmaceutice și a produselor chimice agricole. Pentru a afla mai multe despre brevetele din Japonia, inclusiv despre procesele de depunere și examinare, vă rugăm să consultați Oficiul de Brevete din Japonia.

Alte aspecte legate de proprietatea intelectuală

Oficiul japonez de brevete oferă prezentări generale privind modelele de utilitate, desenele, mărcile comerciale și drepturile de autor.

Ministerul Economiei oferă, de asemenea, explicații suplimentare cu privire la asigurarea respectării drepturilor dumneavoastră de proprietate intelectuală.

Servicii

Acordul facilitează furnizarea de servicii de către întreprinderile din UE și din Japonia și oferă o mai mare mobilitate pentru ca angajații întreprinderilor să își poată desfășura activitatea la fața locului.

Mutarea temporară a personalului întreprinderii 

Anexa 8-C: Înțelegere privind circulația persoanelor fizice în scopuri de afaceri

Acordul prevede anumite angajamente privind intrarea și șederea temporară a persoanelor fizice în capitolul 8 secțiunea D.

Lista Uniunii Europene și cea a Japoniei din anexa III la anexa 8-B prevăd anumite rezerve și dispoziții suplimentare în ceea ce privește persoanele aflate în vizită de afaceri în scopul stabilirii, persoanele transferate în cadrul aceleiași companii, investitorii și persoanele aflate în vizită de afaceri pe termen scurt. Anexa III la anexa 8-B este disponibilă la următoarele linkuri:

Anumite rezerve, limitări și dispoziții suplimentare în ceea ce privește prestatorii de servicii contractuale și profesioniștii independenți sunt prevăzute în lista Uniunii Europene și cea a Japoniei în anexa IV la anexa 8-B. Anexa IV la anexa 8-B este disponibilă la următoarele linkuri:

APE conține o serie de dispoziții care se aplică orizontal tuturor comerțului cu servicii, cum ar fi o dispoziție care reafirmă dreptul părților de a reglementa serviciile. APE afirmă dreptul autorităților de a menține serviciile publice publice și nu va obliga guvernele să privatizeze sau să dereglementeze serviciile publice, cum ar fi în sectorul sănătății, al educației și al apei.

Au fost convenite angajamente specifice în sectoare precum:

 • servicii poștale și de curierat
 • telecomunicații
 • servicii de transport maritim
 • serviciile financiare

În ceea ce privește angajamentele pentru comerțul transfrontalier cu servicii, a se vedea secțiunea C din capitolul 8 din acord.

Circulația personalului calificat

Informații generale despre vize
Limitări ale activităților comerciale ale prestatorilor de servicii pe bază de contract și ale profesioniștilor independenți din Japonia

În ceea ce privește anumite servicii, domeniul de aplicare al activităților comerciale este limitat astfel cum se prevede în apendicele IV „Limitări ale activităților comerciale ale prestatorilor de servicii pe bază de contract și ale profesioniștilor independenți din Japonia” din anexa 8-B „Programe pentru capitolul 8” la acord.

Gestionarea resurselor umane

Există numeroase legi ale muncii referitoare la protecția lucrătorilor în Japonia.  Legislația muncii respectivă se aplică, în principiu, tuturor locurilor de muncă din Japonia, indiferent dacă angajatorul este japonez sau străin sau dacă societatea este străină sau înregistrată în Japonia.  Regulamentul privind aceste legi se aplică, de asemenea, lucrătorilor străini din Japonia, atât timp cât lucrătorii străini corespund definiției legale a lucrătorilor în temeiul acestor legi. 

Informații generale cu privire la sistemul general de drept al muncii din Japonia în ceea ce privește gestionarea resurselor umane pot fi obținute de pe site-urile web menționate în următoarele titluri

Informații generale privind gestionarea resurselor umane
Norme care trebuie luate în considerare în cazul ocupării forței de muncă în străinătate
Informații privind principalele reglementări în domeniul muncii

Servicii de telecomunicații și de informații informatice

În Japonia

 • telecomunicațiile sunt definiteîn sens larg de Legea privind activitățile de telecomunicații ca fiind „transmiterea, transmiterea sau recepționarea de coduri, sunete sau imagini prin cablu, radio sau orice altă formă electromagnetică”.
 • serviciul de telecomunicații este definit ca „intermedierea comunicațiilor altora prin utilizarea unei infrastructuri de telecomunicații sau oferirea în alt mod a unei infrastructuri de telecomunicații pentru comunicații de către terți” și
 • în acest caz, sectorul telecomunicațiilor este definit ca fiind „o întreprindere în care furnizorul de servicii furnizează un serviciu de telecomunicații pentru a satisface nevoile altor persoane, cu excepția furnizării unei instalații de radiodifuziune în temeiul Legii radiodifuziunii și televiziunii”.

Manualul privind intrarea pe piață a sectorului japonez de telecomunicații – disponibil numai în limba japoneză – care se încadrează, în general, în definiția unei „întreprinderi de telecomunicații” și, prin urmare, necesită notificare sau înregistrare.

Intrarea pe piața japoneză
 • Ministerul Afacerilor Interne și Comunicațiilor: Manual de intrare pe piață în sectorul telecomunicațiilor japoneze, iunie 2016 (engleză). Vă rugăm să luați în considerare faptul că este posibil ca versiunea în limba engleză să nu fie actualizată. În plus, materiale suplimentare (inclusiv, printre altele, exemple care indică dacă obligația de notificare este aplicabilă anumitor întreprinderi) sunt disponibile numai în versiunea japoneză din mai 2019, precum și în suplimentul la aceasta din octombrie 2019.
 • Următoarele manuale și orientări sunt, de asemenea, disponibile la adresa:
  • Manual pentru intrarea pe piață a serviciilor generale de radiodifuziune prin cablu (în limba engleză);
  • Manual pentru construirea rețelelor de către transportatorii de telecomunicații (engleză); și
  • Guidelines for Use of Polles, Ducts, Conduits and Similar Facilities Owed by Public Utilities (Orientări privind utilizarea polonezilor, a rațelor, a condușilor și a instalațiilor similare deținute de utilitățile publice) (în limba engleză).
Înăsprirea reglementărilor aplicabile investițiilor străine în sectorul IT

Adăugarea activităților necesare pentru a transmite notificarea prealabilă privind investitorii direcți activi (METI, engleză) – au fost adăugate activități legate de tehnologia informației în sectoarele care fac obiectul cerinței de notificare prealabilă în ceea ce privește investițiile directe interne.

Achiziții publice

În fiecare an, administrațiile naționale, regionale și municipale din Japonia și din UE cumpără – sau achiziționează – bunuri și servicii în valoare de miliarde de euro de la întreprinderi private. Aceste administrații pregătesc contracte sau licitații publice, pentru care ofertează societățile comerciale. 

APE extinde accesul la contractele de achiziții publice și deschide noi piețe pentru întreprinderile ambelor părți.

UE și Japonia au convenit asupra unor norme care

 • interzicerea discriminării neloiale de către o parte a ofertanților de cealaltă parte
 • maximizarea transparenței în procedurile de achiziții publice pentru a se asigura că întreprinderile sunt conștiente de oportunitățile oferite de ambele părți
 • maximizarea oportunităților pentru întreprinderile din UE de a participa la licitații publice în Japonia la toate nivelurile de guvernare – național, regional și municipal

Accesul sporit al întreprinderilor din UE la contractele scoase la licitație în Japonia acoperă sectoare precum:

 • cale ferată
 • spitale
 • instituții academice
 • distribuție de energie electrică

Mai multe informații

Investițiile

Acordul promovează investițiile între UE și Japonia și reafirmă dreptul fiecărei părți de a reglementa obiectivele politice legitime convenite într-o listă neexhaustivă. Sunt în curs de desfășurare negocieri bilaterale pentru încheierea unui potențial acord privind protecția investițiilor.

În ceea ce privește comerțul transfrontalier cu servicii și liberalizarea investițiilor, APE UE-Japonia a adoptat un sistem de liste negative care enumeră măsurile neconforme existente și viitoare care trebuie rezervate, liberalizând totodată, în principiu, comerțul transfrontalier cu servicii și domenii de investiții.

În ceea ce privește angajamentele pentru liberalizarea investițiilor, a se vedea secțiunea B din capitolul 8 din acord

În ceea ce privește rezervele pentru măsurile existente ale Uniunii Europene și ale Japoniei, vă rugăm să consultați lista Uniunii Europene și cea a Japoniei prevăzute în anexa I la anexa 8-B la acord, disponibile la următoarele linkuri:

În ceea ce privește rezervele pentru viitoarele măsuri ale Uniunii Europene și ale Japoniei, vă rugăm să consultați lista Uniunii Europene și cea a Japoniei prevăzute în anexa II la anexa 8-B, disponibile la următoarele linkuri:

În ceea ce privește circulația investitorilor în scopuri profesionale, vă rugăm să consultați secțiunea „Servicii” de mai sus.

Cum să creați o afacere în Japonia

Prezentare generală a înființării de întreprinderi în Japonia
Formulare obligatorii

Restricții privind investițiile străine directe în Japonia

Prezentare generală a procedurilor în temeiul Legii privind schimburile valutare și comerțul exterior

Prezentare generală a Legii privind schimburile valutare și comerțul exterior și a sistemului de notificare (japoneză)

Foreign Exchange and Foreign Trade Act (Legea privind schimburile valutare și comerțul exterior) (engleză și japoneză). Cu toate acestea, vă rugăm să considerați că traducerea în limba engleză nu este întotdeauna actualizată. Pentru informații actualizate, vă rugăm să consultați versiunea japoneză

 

Explicație cu privire la domeniul de aplicare al Legii privind schimburile valutare și comerțul exterior

În temeiul articolul 26 alineatul (1) din Legea privind schimburile valutare și comerțul exterior („FAELS”), „investitor străin” înseamnă oricare dintre următoarele persoane care efectuează investiții directe în străinătate etc. enumerate la articolul 26 alineatul (2) din FAELS sau o achiziție specificată definită la articolul 26 alineatul (3) din FAELS:
(I) o persoană fizică care este nerezidentă în Japonia;
(II) o entitate înființată în temeiul unei legi străine sau care are un sediu principal într-o țară străină;
(III) o societate japoneză în care suma drepturilor de vot deținute, direct sau indirect, prin intermediul unei societăți stabilite, de persoane menționate la punctele (i) și/sau (ii) de mai sus reprezintă cel puțin 50 % din totalul drepturilor de vot; sau
(iv) o entitate japoneză în care persoanele menționate la punctul (i) de mai sus constituie fie majoritatea tuturor funcționarilor societății, fie majoritatea agenților cu autoritate reprezentativă.

Ramuri de activitate în care sunt necesare notificări prealabile
Formularele de notificare

Forma corectă care trebuie utilizată va depinde de mijloacele de investiție.

Stimulente guvernamentale pentru promovarea investițiilor străine directe în Japonia

Instituții pentru anchete – consultare

Biroul Invest Japonia

Fiecare dintre ministerele și agențiile relevante dispune de un Invest Japan Office (în limba engleză), care răspunde următoarelor acțiuni ale potențialilor investitori:

 • cereri de informații privind investițiile și solicitarea de oportunități de investiții; și
 • plângeri cu privire la prelucrarea sistemului de notificare avansată, așa-numitul „sistem de neluare a unei scrisori”, și la investiții.
 • JETRO pune la dispoziție formulare de solicitare în limba engleză pentru a contacta Biroul Invest Japan din fiecare minister/agenție relevantă: Investește birourile JAPAN: Date de contact (în limba engleză)
 • JETRO pune la dispoziție un centru unic pentru investitorii străini care intenționează să își stabilească sau să își extindă baza de afaceri în Japonia: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (în limba engleză)
Investește linia telefonică de urgență pentru Japonia
Alte linkuri utile

IMM-uri

Acordul UE-Japonia conține un capitol dedicat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), în care se specifică faptul că părțile furnizează reciproc informații privind accesul la piața celeilalte părți.

Site-ul UE pentru sprijinirea IMM-urilor din UE care exportă în Japonia

Site-ul japonez pentru sprijinirea IMM-urilor din UE care exportă în Japonia

Acest site dedicat IMM-urilor europene include linkuri către autorități cu privire la aspecte comerciale specifice și o bază de date cu funcție de căutare în funcție de codul tarifar vamal pentru a obține informații privind accesul pe piață pentru piața japoneză.

Canalul de distribuție;

Crearea unui canal de distribuție practic este esențială pentru a vă aduce produsul pe rafturile și comercianții cu amănuntul japonezi. Aceasta necesită securizarea distribuitorilor naționali și locali japonezi, în special pentru a depăși barierele lingvistice, tehnice și logistice din calea comerțului.

Organizația pentru importuri și promovare internă (Mipro), Centrul UE-Japonia pentru cooperare industrială, reprezintă un bun punct de contact pentru toți producătorii din UE.

Organizația Japoniei a Comerțului Exterior (JETRO) are, de asemenea, o platformă pentru corelarea activităților internaționale, în cadrul căreia vânzătorii și cumpărătorii japonezi și străini pot publica notificări.

Explicații cu privire la importanța rolului firmelor de tranzacționare

Firmele comerciale joacă un rol important în vânzările de mărfuri importate în Japonia, acționând ca relații de legătură între producătorii străini și cumpărătorii japonezi și viceversa.

Rolul firmelor de tranzacționare include, printre altele,

 • identificarea cererii
 • asistență la negocierile dintre producători și cumpărători
 • finalizarea procedurilor de import/export. 

Firmele comerciale pot oferi asistență pentru identificarea cererii și/sau a partenerilor locali din Japonia și pot fi

 • firme comerciale generale, care se ocupă de aproape orice
 • firme comerciale specializate, care se ocupă numai de produse specifice (de exemplu, produse siderurgice, produse alimentare etc.).

Legături și contacte

Site-ul DG Comerț

Centrul UE-Japonia pentru cooperare industrială

Delegația Uniunii Europene în Japonia

Textul integral al acordului

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante