Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana stupio je na snagu 1. veljače 2019. Poduzeća iz EU-a u Japan već godišnje izvoze više od 58 milijardi EUR robe i 28 milijardi EUR usluga. Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana smanjuju se prepreke trgovini s kojima se europska poduzeća suočavaju pri izvozu u Japan i pomaže im se da se bolje natječu na tom tržištu.

Ukratko o sporazumu

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana stupio je na snagu 1. veljače 2019.

Koje su koristi za vaše poduzeće?

Trgovinski sporazum s Japanom

 • ukidaju se carine i druge prepreke trgovini te se poduzećima s obje strane olakšava uvoz i izvoz
 • osigurava otvorenost tržišta usluga, posebno financijskih usluga, telekomunikacija i prijevoza
 • jamči se nediskriminirajuće postupanje prema poduzećima iz EU-a koja posluju na tržištima javne nabave
 • poboljšava zaštitu prava intelektualnog vlasništva u Japanu, kao i zaštitu visokokvalitetnih europskih poljoprivrednih proizvoda, takozvanih oznaka zemljopisnog podrijetla
 • poduzećima obiju strana štedi znatne količine novca i vremena kada trguju robom na bilateralnoj razini
 • predviđa se veća potpora manjim poduzećima koja su nerazmjerno pogođena trgovinskim preprekama

 

Japan je već četvrto najveće tržište EU-a za izvoz poljoprivrednih proizvoda. Poboljšat će se pristup tržištu za mnoge europske proizvode, posebno za

Pročitajte cjeloviti tekst trgovinskog sporazuma s Japanom.

Tarife

Sporazumom se ukida velika većina pristojbi koje plaćaju europska i japanska poduzeća.

Stupanjem na snagu sporazumom je ukinuto 99 % tarifnih stavki EU-a i 97 % tarifnih stavki za Japan. Kad je riječ o carinama koje još nisu ukinute, dogovorene su carinske kvote ili smanjenja carina.

Kako biste provjerili tarife za svoj proizvod, morate znati oznaku proizvoda koja se temelji na oznaci HS 2017 Harmoniziranog sustava (HS) za europske i japanske oznake.

Šifru proizvoda
možete pronaći s pomoću mojeg trgovinskog pomoćnika

Za uvoz možete provjeriti i japansku statističku oznaku.

Sporazumom se japansko tržište otvara za izvoz poljoprivrednih proizvoda iz EU-a, primjerice 

 • s vremenom će se ukinuti pristojbe na mnoge sireve kao što su Gouda i cheddar
 • utvrđuje se bescarinska kvota za svježe sireve (kao što su Mozzarella i Feta).
 • carine na izvoz vina nestale su nakon stupanja na snagu
 • kad je riječ o govedini, izvoznici iz EU-a imat će koristi od snižene carine
 • na svinjetinu ostaju niske carine na izvoz svježeg mesa u Japan, a sporazumom su u potpunosti ukinute carine na prerađeno meso.

Raspored ukidanja carina

Carine za veliku većinu proizvoda ukidaju se odmah nakon stupanja na snagu sporazuma ili postupno nakon rasporeda ukidanja carina.

Polazna je točka ukidanja ili smanjenja carina „osnovna stopa” i do smanjenja dolazi na temelju te osnovne stope. S pomoću carinske tarifne oznake proizvoda moći ćete pronaći sniženje koje se primjenjuje na osnovnu stopu vašeg proizvoda.

 • opće napomene koje će vam pomoći u čitanju rasporeda ukidanja carina EU-a i Japana
Uvoz iz Japana
Izvoz u Japan

Carinske kvote

Carinske kvote primjenjuju se i na određene proizvode. To su posebne količine robe na koje će se u određenom vremenskom okviru primjenjivati povlašteno tarifno postupanje.

 • postoji 25 japanskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s carinskim kvotama
 • carinske kvote Japana
 • Japansko Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (MAFF) pruža informacije o zahtjevu i dodjeli carinskih kvota za svaku tarifnu stavku, kao što su šećer, pšenični proizvodi, mliječni proizvodi i druga hrana (uključujući slastice i određene čokolade) u okviru SGP-a između EU-a i Japana (Japanski).

Kad je riječ o mliječnim proizvodima, carinske kvote i naplate pristojbi dodjeljuju se u okviru suradnje u poljoprivredi i stočarstvu (ALIC).

Uvoz određenih mliječnih proizvoda (npr. maslac i sirutka) u okviru carinske kvote podliježe državnom trgovinskom sustavu.

Informativni članci Centra za industrijsku suradnju između EU-a i Japana (Poslovanje EU-a u Japanu)

Neki morski proizvodi podliježu uvoznim kvotama, a uvoznici su obvezni podnijeti zahtjev.

Više informacija o primjeni i dodjeli carinske kvote u Japanu.

Japanski sustav baze podataka za prevođenje prava koji je dostavilo Ministarstvo pravosuđa, Japan.

Zaštitne mjere

Trgovinskim sporazumom između EU-a i Japana predviđene su i bilateralne zaštitne mjere. Cilj je „zaštitne” mjere (tj. privremenog ograničavanja uvoza proizvoda) zaštititi određenu domaću industriju od povećanja uvoza bilo kojeg proizvoda koji uzrokuje ili prijeti uzrokovanjem ozbiljne štete industriji. U tom se sporazumu poljoprivredne zaštitne mjere upotrebljavaju za zaštitu određenih proizvoda od takvog porasta uvoza.

Proizvodi iz EU-a na koje se primjenjuju te mjere jesu:

 • govedina i svinjetina (uključujući prerađeno svinjsko meso)
 • koncentrat bjelančevina sirutke (WPC), sirutka u prahu
 • svježe naranče
 • trkaće konjice

Pogledajte popis zaštitnih mjera u poljoprivredi (str. 368.).

Dodatne informacije o zaštitnim mjerama koje se odnose na utrke

 

Moj asistent za trgovinu pruža vam detaljne informacije o tarifama, mjerama koje se primjenjuju na vaš proizvod i tržište te prikazuje raspored ukidanja carina za relevantne tarifne stavke.

 

Pravilima o podrijetlu;

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Posjetite interaktivnialat za samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u Mojem trgovinskom asistentu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravilima o podrijetlu;

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u poglavlju 3. o pravilima o podrijetlu Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana (SL L 330, 27.12.2018., str. 21.).

Je li moj proizvod podrijetlom iz EU-a ili Japana?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu u okviru Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Japana.

Proizvod „podrijetlom” iz EU-a ili Japana, ako je

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju (na primjer nedovoljna obrada ili prerada, pravilo o neizmijenjenosti). Postoje i neke dodatne fleksibilnosti koje će vam pomoći u usklađivanju s pravilima za određene proizvode (na primjer, tolerancija ili kumulacija).

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za pojedine proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (Harmonizirani sustav poglavlje 48.) iz celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.)
 • posebne operacije – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnoj odjeći i kemijskom sektoru

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedine proizvode

Sporazumom se omogućuje dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za određene proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje
 • pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određene proizvode sve dok njihova vrijednost ne čini više od 10 % cijene proizvoda franko tvornica ili cijene proizvoda franko brod.
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje maksimalnog vrijednosnog praga materijala bez podrijetla navedenog u pravilima za pojedine proizvode.
 • međutim, a to je posebnost u sporazumu između EU-a i Japana, to se odstupanje može upotrijebiti u slučajevima u kojima masa materijala bez podrijetla premašuje prag mase predviđen pravilima za pojedine proizvode, pod uvjetom da vrijednost tih materijala ne premašuje 10 % cijene gotovog proizvoda franko tvornica – iznad tih 10 % vrijednosti, ti materijali moraju biti podrijetlom iz EU-a ili Japana.
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstanu u poglavlja od 50. do 63. Harmoniziranog sustava, koji su uključeni u napomene od 6. do 8. Priloga 3.-A uvodnim napomenama pravila o podrijetlu za određeneproizvode
Kumulacija

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana predviđena su dva načina kumuliranja podrijetla

 • bilateralna kumulacija – materijali podrijetlom iz Japana mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda u EU-u
 • puna kumulacija – obrada ili prerada obavljena na materijalima bez podrijetla u EU-u ili Japanu može se računati kao obrada s podrijetlom kako bi se pomoglo u usklađivanju s pravilom za određene proizvode (drugim riječima, prerada koja se obavlja u Japanu može se smatrati kvalificiranim postupcima u EU-u, bez obzira na to je li prerada dovoljna da se samim materijalima dodijeli status proizvoda s podrijetlom (i obrnuto)

Ostali zahtjevi

Vaš proizvod mora ispunjavati i sve druge primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju o pravilima o podrijetlu, kao što su nedovoljna obrada ili prerada ili pravilo o neizmijenjenosti.

Pravilo o neizmijenjenosti

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Japan (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Neki se postupci mogu provoditi u trećoj zemlji ako proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • dodavanje ili stavljanje oznaka, etiketa, plombi ili bilo koje druge dokumentacije kako bi se osigurala sukladnost s posebnim domaćim zahtjevima zemlje uvoznice
 • očuvanje proizvoda u dobrom stanju
 • skladištenje
 • razdvajanje pošiljaka

Carinska tijela mogu zatražiti dokaze o poštovanju pravila, kao što su:

 • ugovorne prijevozne isprave kao što su teretnice
 • činjenični ili konkretni dokazi koji se temelje na označivanju ili numeriranju pakiranja
 • svi dokazi povezani sa samom robom

Povrat carine

U okviru SGP-a između EU-a i Japana moguće je dobiti povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvoze u okviru povlaštene tarife.

Postupci uvezi s podrijetlom

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci su utvrđeni u odjeljku B poglavlja 3. o pravilima o podrijetlu sporazuma. Njima se, na primjer, pojašnjava kako deklarirati podrijetlo proizvoda, kako zatražiti povlastice ili kako carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu 

Uvoznici mogu zatražiti povlašteno tarifno postupanje na temelju

 • tvrdnje o podrijetlu koju je dostavio izvoznik ili
 • izjava o podrijetlu koja se temelji na „znanju uvoznika”

Za pojedinosti pogledajte

Tvrdnja o podrijetlu

Osobna izjava izvoznika

Izvoznici mogu samostalno izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili Japana dostavljanjem tvrdnje o podrijetlu.

U EU-u se može izraditi na sljedeće načine:

 • izvoznik registriran u sustavu registriranih izvoznika (REX) i isti broj REX mogu se upotrebljavati i za neke druge sporazume EU-a o povlaštenoj trgovini (na primjer trgovinski sporazum EU-a s Kanadom).
 • bilo koji izvoznik pod uvjetom da ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 6 000 EUR.

U Japanu ga mogu napraviti

 • izvoznik s dodijeljenim japanskim korporativnim brojem

Što bi trebala sadržavati tvrdnja o podrijetlu?

 • tvrdnja o podrijetlu trebala bi se nalaziti na računu ili na bilo kojoj komercijalnoj ispravi kojom se identificira proizvod
 • tekst izjave o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a i na japanskom jeziku, a nalazi se u Prilogu 3.-D, zemlja uvoznica ne može zahtijevati da uvoznik dostavi prijevod tvrdnje o podrijetlu.
 • izvoznici u svojoj tvrdnji o podrijetlu trebaju navesti kriterije podrijetla s oznakom (vidjeti Prilog 3-D)

Podnošenje i valjanost

 • tvrdnja o podrijetlu vrijedi 12 mjeseci od datuma njezina sastavljanja
 • obično se tvrdnja o podrijetlu odnosi na jednu pošiljku, ali može obuhvaćati i više pošiljaka istovjetnih proizvoda tijekom razdoblja koje nije dulje od 12 mjeseci. 

Usmjernicama SGP-a između EU-a i Japana o tvrdnjama o podrijetlu za višestruke pošiljke istovjetnih proizvoda navode se dodatna objašnjenja.

Znanje uvoznika
 • uvoznici mogu zatražiti povlaštene carine na temelju vlastitog znanja o podrijetlu uvezenih proizvoda – one se mogu temeljiti na popratnim dokumentima ili evidencijama koje je dostavio izvoznik ili proizvođač proizvoda, a koje uvoznik posjeduje. Usmjernicama SGP-a između EU-a i Japana o znanju uvoznika pružaju se dodatna objašnjenja
 • budući da uvoznik podnosi zahtjev na temelju vlastitih saznanja, ne upotrebljava se tvrdnja o podrijetlu i nijedan izvoznik ili proizvođač ne treba biti identificiran niti poduzeti nikakve radnje koje se odnose na povlašteno podrijetlo robe u stranci izvoznici.
 • uvoznik koji upotrebljava „znanje uvoznika” ne mora se registrirati u bazi podataka REX-a.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela stranaka uvoznica i stranaka izvoznica
 • provjere koje provode lokalna carinska tijela – posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni
 • tijela stranke uvoznice utvrđuju podrijetlo i obavješćuju tijela stranke uvoznice o rezultatima

Zahtjevi za proizvode 

Tehnička pravila uključuju tehničke propise, norme i postupke ocjenjivanja sukladnosti. Tim se pravilima definiraju posebne tehničke značajke koje bi vaš proizvod trebao imati, kao što su dizajn, označivanje, pakiranje, funkcionalnost ili učinkovitost, i važna su jer se njima osigurava postizanje važnih ciljeva javne politike, kao što su zaštita zdravlja ljudi ili sigurnost okoliša.

Ti zahtjevi mogu biti povezani s pitanjima kao što su:

 • Tehnička pravila i zahtjevi
 • Zdravstvena i sigurnosna pravila i zahtjevi, SPS
 • Propisi o zaštiti okoliša koji se primjenjuju na uvezenu robu.

Morate se pridržavati tih pravila kako bi se vaši proizvodi mogli ocijeniti kako bi se utvrdilo jesu li u skladu s potrebnim tehničkim standardima.

 

Kako biste saznali više o pravilima i zahtjevima koji se primjenjuju na vaš proizvod, posjetite My Trade Assistant i unesite naziv ili šifru proizvoda.

U kategorijama proizvoda u nastavku možete pronaći pojedinosti o posebnim zahtjevima za proizvod i relevantne poveznice

Sanitarne i fitosanitarne (sanitarnei fitosanitarne) mjere (npr. zakoni, propisi, standardi) mjere su za zaštitu ljudi, životinja i bilja od bolesti, štetnih organizama ili kontaminanata.

Njima se osigurava da su prehrambeni proizvodi koji se stavljaju na tržište, uključujući uvoz iz zemalja izvan EU-a, sigurni za potrošače.

Više informacija o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama između EU-a i Japana možete pronaći ovdje.

Japan, kao i EU, ima standarde za sigurnost hrane koji su među najvišima u svijetu. Tako, primjerice, Japan ne dopušta upotrebu hormona rasta u proizvodnji govedine, a japanski potrošači propise o kontroli genetski modificiranih organizama smatraju vrlo važnima.

Svi proizvodi uvezeni iz Japana moraju biti u skladu sa standardima EU-a. To uključuje zabranu EU-a u pogledu govedine tretirane hormonima i pravila o upotrebi antibiotika. 

Nadalje, sav uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz Japana u EU mora biti popraćen veterinarskim certifikatom. 

Taj certifikat može izdati samo nadležno tijelo u Japanu koje je Komisija službeno priznala kao tijelo za utvrđivanje usklađenosti s uvoznim zahtjevima EU-a. 

Trgovinski sporazum pomaže u tome da vaši proizvodi ne budu spriječeni u ulasku na japansko tržište zbog neopravdanih sanitarnih i fitosanitarnih prepreka te pomaže u pojednostavnjenju i ubrzavanju postupaka za odobravanje izvoza hrane u Japan.

Ako uvozite iz Japana u EU, saznajte više o sanitarnim i fitosanitarnim zahtjevima.

 

Pronađite posebna pravila i zahtjeve za svoj proizvod u odjeljku Moj trgovački pomoćnik.

Tehničkim preprekama trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ona ponekad mogu biti prepreka međunarodnoj trgovini i stoga vam kao izvozniku mogu predstavljati znatan teret.

 • ako mislite da se suočavate s trgovinskim preprekama koje usporavaju poslovanje ili sprečavaju izvoz, možete nam reći
 • navedite što prekidate izvoz u Japan s pomoću internetskog obrasca, a EU će analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere

Obratite nam se

Dokumenti i postupci carinjenja

Carinjenje obično uključuje provjere

 • carine koje je potrebno platiti
 • točan opis robe, njezino podrijetlo i vrijednost
 • mjere sigurnosti i zaštite (krijumčarenje, droge, cigarete, oružje, krivotvoreni proizvodi, borba protiv terorizma)
 • usklađenost s posebnim zakonodavstvom kao što su zakonodavstvo o okolišu, zdravstveni zahtjevi, veterinarski i fitosanitarni propisi te propisi o kvaliteti

Sporazumom između EU-a i Japana osiguravaju se učinkovitiji carinski postupci za olakšavanje trgovine i smanjenje troškova za poduzeća.

Dokumenti

Možete pogledati detaljne vodiče u kojima se opisuju različite vrste dokumenata koje biste trebali pripremiti za carinjenje svojih proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke od elemenata navedenih u nastavku.

 • trgovački račun (navesti posebne zahtjeve u pogledu njegova oblika i sadržaja na stranici Moji trgovački pomoćnik)
 • Teretnica ili zračni tovarni list
 • popis pakiranja, računi tereta i potvrde o osiguranju (u nekim slučajevima potrebni)
 • uvozne dozvole za određenu robu
 • certifikati kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje
 • dokaz o podrijetlu – izjava o podrijetlu

Podrazumijeva se da biste mogli unaprijed podnijeti zahtjev za obvezujuće tarifne informacije i/ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

 

Za detaljne informacije o dokumentima koje morate predočiti za carinjenje svojeg proizvoda posjetite Moj trgovački pomoćnik.

Japanska carinska uprava pruža informacije o japanskim carinskim postupcima, uključujući potrebne dokumente

U Japanu se nalazi i devet različitih carinskih jurisdikcija, a možda će vam biti korisno obratiti se onima koji su vam relevantni kako bi carinski postupak za vaš proizvod bio jednostavniji.

Postupcima

Za opis načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za traženje povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela vidjeti prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Opće informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz dostupne su na internetskim stranicama Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana osigurava se bolja zaštita prava intelektualnog vlasništva za europska poduzeća koja u Japan izvoze inovativne, umjetničke, odvojene i visokokvalitetne proizvode. Obveze su pojačane i uključuju odredbe o zaštiti poslovnih tajni, žigovima, zaštiti autorskih prava, patentima, minimalnim zajedničkim pravilima za regulatornu zaštitu podataka o ispitivanju farmaceutskih proizvoda i odredbe o provedbi u okviru građanskog prava.

Sporazumom se priznaje poseban status i na japanskom tržištu pruža zaštita više od 200 europskih poljoprivrednih proizvoda posebnog europskog zemljopisnog podrijetla, poznatih kao oznake zemljopisnog podrijetla. Vlasnici bilateralno dogovorenih oznaka zemljopisnog podrijetla u sektorima poljoprivrede, hrane i pića zaštićeni su od krivotvorenja. Popis zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla u EU-u i Japanu nalazi se u Prilogu 14.-B SGP-u.

Patenti

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana potvrđuje se da će dvije stranke surađivati kako bi se održala zaštita patenata.

U skladu sa sporazumom EU i Japan obvezali su se odobriti produljenje trajanja patentne zaštite farmaceutskih i poljoprivrednih kemijskih proizvoda. Više informacija o patentima u Japanu, među ostalim o postupcima prijave i ispitivanja, potražite u Uredu za patente u Japanu.

Ostala pitanja intelektualnog vlasništva

Japanski patentni ured pruža preglede o korisnim modelima, dizajnima, žigovima i autorskim pravima.

Ministarstvo gospodarstva dodatno objašnjava i provedbu vaših prava intelektualnog vlasništva.

Službe

Sporazumom se poduzećima iz EU-a i Japana olakšava pružanje usluga, a zaposlenicima poduzeća omogućuje veća mobilnost kako bi mogli obavljati svoj posao na licu mjesta.

Privremeno kretanje osoblja poduzeća 

Prilog 8.-C: Dogovor o kretanju fizičkih osoba u poslovne svrhe

Sporazumom se predviđaju određene obveze u pogledu ulaska i privremenog boravka fizičkih osoba u poglavlju 8. odjeljku D.

Rasporedom Europske unije i Japana u Prilogu III. Prilogu 8.-B propisuju se određene rezerve i daljnje odredbe u pogledu poslovnih posjetitelja u svrhu osnivanja poslovne jedinice, osoba premještenih unutar društva, ulagača i poslovnih posjetitelja u kratkoročnom posjetu. Prilog III. Prilogu 8.-B dostupan je na sljedećim poveznicama:

Određene rezerve, ograničenja i daljnje odredbe u pogledu ugovornih pružatelja usluga i neovisnih stručnjaka propisani su u rasporedu Europske unije i Japana u Prilogu IV. Prilogu 8.-B. Prilog IV. Prilogu 8.-B dostupan je na sljedećim poveznicama:

SGP sadržava niz odredaba koje se primjenjuju horizontalno na svu trgovinu uslugama, kao što je odredba kojom se potvrđuje pravo stranaka na reguliranje usluga. Sporazumom o gospodarskom partnerstvu potvrđuje se pravo nadležnih tijela da javne usluge ostanu javne i neće se prisiliti vlade da privatiziraju ili dereguliraju javne usluge, primjerice u sektorima zdravstva, obrazovanja i vode.

Posebne obveze dogovorene su u sektorima, kao što su

 • poštanske i kurirske usluge
 • telekomunikacije
 • usluge pomorskog prometa
 • financijskih usluga

Za obveze za prekograničnu trgovinu uslugama vidjeti odjeljak C poglavlja 8. Sporazuma.

Kretanje kvalificiranog osoblja

Opće informacije o vizama
Ograničenja poslovnih aktivnosti ugovornih pružatelja usluga i neovisnih stručnjaka u Japanu

Kad je riječ o nekim uslugama, opseg poslovnih djelatnosti ograničen je na način propisan u Dodatku IV. „Ograničenja poslovnih djelatnosti ugovornih pružatelja usluga i neovisnih stručnjaka u Japanu” Prilogu 8.-B „Rasporedi za poglavlje 8.” Sporazumu.

Upravljanje ljudskim resursima

U Japanu postoje mnogi zakoni o radu koji se odnose na zaštitu radnika.  Ti se zakoni o radu u načelu primjenjuju na sva radna mjesta u Japanu, neovisno o tome je li poslodavac japanski ili strani ili je poduzeće strano ili osnovano u Japanu.  Uredba o tim zakonima primjenjuje se i na strane radnike u Japanu pod uvjetom da strani radnici odgovaraju pravnoj definiciji radnika u skladu s tim zakonima. 

Opće informacije o cjelokupnom sustavu radnog prava u Japanu povezane s upravljanjem ljudskim resursima dostupne su na internetskim stranicama navedenima u sljedećim naslovima

Opće informacije o upravljanju ljudskim resursima
Pravila koja treba uzeti u obzir u slučaju inozemnog zapošljavanja
Informacije o glavnim propisima o radu

Telekomunikacijske i računalne informacijske usluge

U Japanu

 • telekomunikacije su u Zakonu o telekomunikacijama široko definirane kao „prijenos, prijenos ili prijam kodova, zvukova ili slika kabelom, radijem ili bilo kojim drugim elektromagnetskim oblikom”.
 • telekomunikacijska usluga definirana je kao „posredovanje komunikacije drugih osoba korištenjem telekomunikacijske opreme ili na drugi način nudeći telekomunikacijsku mogućnost za komunikaciju drugih osoba”, i
 • telekomunikacijska djelatnost zatim se definira kao „poslovna djelatnost u kojoj pružatelj usluga pruža telekomunikacijske usluge kako bi se zadovoljile potrebe drugih, osim pružanja usluge emitiranja u skladu sa Zakonom o radiodifuziji”.

Priručnik za ulazak na tržište japanske telekomunikacijske djelatnosti, dostupan samo na japanskom jeziku, koji je općenito obuhvaćen definicijom „telekomunikacijske djelatnosti” i stoga zahtijeva prijavu ili registraciju.

Ulazak na japansko tržište
 • Ministarstvo unutarnjih poslova i komunikacija: Priručnik za ulazak na tržište japanskog telekomunikacijskog poslovanja, lipanj 2016. (engleski). Imajte na umu da verzija na engleskom jeziku možda nije ažurirana. Osim toga, dodatni materijali (uključujući, među ostalim, primjere u kojima se navodi primjenjuje li se obveza prijave na određena poduzeća) dostupni su samo u japanskoj verziji iz svibnja 2019. i njezinoj dopuni iz listopada 2019.
 • Sljedeći priručnici i smjernice dostupni su ovdje:
  • Priručnik za ulazak na tržište poduzeća za opće emitiranje kabela (engleski);
  • Priručnik za izgradnju mreža telekomunikacijskih prijevoznika (engleski); i
  • Smjernice za korištenje polova, dukta, cjevovoda i sličnih objekata u vlasništvu javnih službi (engleski).
Postroživanje propisa koji se primjenjuju na strana ulaganja u sektoru informacijskih tehnologija

Dodavanje poduzeća koja moraju dostaviti prethodnu obavijest o ulaznom izravnom ulaganju(METI, engleski) – djelatnosti povezane s IT-om dodane su industrijama koje podliježu zahtjevu za prethodnu obavijest u pogledu ulaznih izravnih ulaganja.

Javna nabava

Svake godine nacionalne, regionalne i općinske vlasti u Japanu i EU-u od privatnih poduzeća kupuju ili nabavljaju robu i usluge vrijedne milijarde eura. Objavljuju ugovore o javnoj nabavi ili natječaje za koje se poduzeća potom nadmeću. 

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu proširuje se pristup ugovorima o javnoj nabavi i otvaraju nova tržišta za poduzeća s obje strane.

EU i Japan postigli su dogovor o pravilima

 • zabraniti nepoštenu diskriminaciju ponuditelja s druge strane
 • maksimalno povećanje transparentnosti u natječajima za ugovore o javnoj nabavi kako bi se osiguralo da su poduzeća svjesna mogućnosti obiju strana
 • maksimalno povećati mogućnosti za poduzeća iz EU-a da sudjeluju u javnim natječajima u Japanu na svim razinama vlasti – nacionalnoj, regionalnoj i općinskoj

Povećanim pristupom poduzeća iz EU-a ugovorima koji se objavljuju na natječajima u Japanu obuhvaćeni su sektori kao što su

 • željeznice
 • bolnice
 • akademske ustanove
 • distribucija električne energije

Više podataka

Ulaganja

Sporazumom se promiču ulaganja između EU-a i Japana te se ponovno potvrđuje pravo svake stranke da regulira legitimne ciljeve politike dogovorene na nepotpunom popisu. U tijeku su bilateralni pregovori o sklapanju mogućeg sporazuma o zaštiti ulaganja.

Kad je riječ o prekograničnoj trgovini uslugama i liberalizaciji ulaganja, Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana donesen je sustav negativnog popisa u kojem se navode postojeće i buduće nesukladne mjere koje treba rezervirati uz istodobnu liberalizaciju sve prekogranične trgovine uslugama i područja ulaganja u načelu.

Za obveze liberalizacije ulaganja vidjeti odjeljak B poglavlja 8. Sporazuma

U pogledu rezervi za postojeće mjere Europske unije i Japana vidjeti raspored Europske unije i Japana utvrđen u Prilogu I. Prilogu 8.-B Sporazumu, dostupan na:

Kad je riječ o rezervama za buduće mjere Europske unije i Japana, pogledajte raspored Europske unije i Japana naveden u Prilogu II. Prilogu 8.-B, dostupan na sljedećim poveznicama:

Kad je riječ o kretanju ulagatelja u poslovne svrhe, vidjeti prethodni odjeljak o uslugama.

Kako pokrenuti poslovanje u Japanu

Pregled osnivanja poduzeća u Japanu
Obvezni obrasci

Ograničenja izravnih stranih ulaganja u Japan

Pregled postupaka na temelju Zakona o deviznom poslovanju i vanjskoj trgovini

Pregled Zakona o deviznom poslovanju i stranoj trgovini te sustava obavješćivanja (Japanski)

Zakon o deviznom poslovanju i stranoj trgovini (engleski i japanski). Međutim, imajte na umu da prijevod na engleski jezik nije uvijek ažuran. Ažurirane informacije potražite u japanskoj verziji.

 

Objašnjenje područja primjene Zakona o deviznom poslovanju i vanjskoj trgovini

U skladu s člankom 26. stavkom 1. Zakona o deviznom poslovanju i vanjskoj trgovini („FEFTA”), „strani ulagač” znači bilo koja od sljedećih osoba koja obavlja izravna ulaganja itd. navedena u stavkama članka 26. stavka 2. FEFTA-e ili određeno stjecanje definirano u članku 26. stavku 3. FEFTA-e:
(i) pojedinac koji nije rezident Japana;
ii. subjekt osnovan u skladu sa stranim pravom ili s glavnim uredom u stranoj zemlji;
iii. japansko trgovačko društvo u kojem zbroj glasačkih prava koje osobe navedene u podtočkama i. i/ili ii. imaju izravno ili neizravno preko propisanog trgovačkog društva iznosi 50 % ili više ukupnih glasačkih prava; ili
iv. japanski subjekt u kojem osobe navedene u točki i. čine ili većinu svih službenika društva ili većinu službenika s predstavničkim ovlastima.

Industrije u kojima su potrebne prethodne obavijesti
Obrasci za obavješćivanje

Ispravan oblik koji će se koristiti ovisit će o sredstvima ulaganja.

Vladini poticaji za promicanje izravnih stranih ulaganja u Japanu

Institucije za istrage i savjetovanje

Ured Invest Japan

Svako od relevantnih ministarstava i agencija ima ured Invest Japan (engleski), koji odgovara na sljedeće mjere potencijalnih ulagača

 • zahtjeve za informacije o ulaganju i podnošenju zahtjeva za mogućnosti ulaganja; i
 • pritužbe na obradu naprednog sustava obavješćivanja, takozvanog „sustava obavijesti o nepoduzimanju mjera” i ulaganja.
 • Engleske obrasce za upite za kontakt s Uredom Invest Japan u svakom relevantnom ministarstvu/agenciji osigurava JETRO: Uložite urede JAPAN-a: Podaci za kontakt (engleski)
 • JETRO osigurava jedinstveni centar za strane ulagače koji planiraju uspostaviti ili proširiti svoju poslovnu bazu u Japanu: Centar za poslovnu potporu Investi Japan (IBSC) (engleski)
Dežurna telefonska linija za ulaganje u Japan
Druge korisne poveznice

MSP-ovi

Sporazum između EU-a i Japana sadržava posebno poglavlje o malim i srednjim poduzećima (MSP) u kojem se navodi da stranke pružaju informacije o međusobnom pristupu tržištu.

Internetske stranice EU-a za potporu MSP-ovima iz EU-a koji izvoze u Japan

Japanska internetska stranica za potporu MSP-ovima iz EU-a koji izvoze u Japan

Na ovom web-mjestu namijenjenom europskim MSP-ovima nalaze se poveznice na nadležna tijela o posebnim trgovinskim pitanjima i pretraživa baza podataka po carinskim tarifnim oznakama kako bi se dobile informacije o pristupu tržištu za japansko tržište.

Distribucijskom kanalu;

Uspostava praktičnog distribucijskog kanala ključna je za dobivanje proizvoda u japanske police i trgovce na malo. Potrebno je osigurati japanske nacionalne i lokalne distributere, posebno kako bi se prevladale jezične, tehničke i logističke prepreke trgovini.

Organizacija za proizvodnju uvoza i promicanje domaće proizvodnje (Mipro), Centar za industrijsku suradnju EU-a i Japana, dobra su početna kontaktna točka za sve proizvođače iz EU-a.

Japanska organizacija za vanjsku trgovinu (JETRO) ima i platformu za povezivanje međunarodnih poduzeća, na kojoj japanski i strani prodavatelji i kupci mogu slati obavijesti.

Objašnjenje važnosti uloge trgovačkih društava

Trgovačka društva imaju važnu ulogu u prodaji uvezene robe u Japanu i djeluju kao veza između stranih proizvođača i japanskih kupaca i obrnuto.

Uloga trgovačkih društava uključuje, među ostalim,

 • utvrđivanje potražnje
 • pomoć u pregovorima između proizvođača i kupaca
 • dovršetak postupaka uvoza/izvoza. 

Trgovačka društva mogu pružiti pomoć pri utvrđivanju potražnje i/ili lokalnih partnera u Japanu i mogu biti

 • opća trgovačka društva koja se bave gotovo bilo kakvim
 • specijalizirana trgovačka društva koja posluju samo s određenim proizvodima (npr. proizvodima od čelika, prehrambenim proizvodima itd.).

Poveznice i kontakti

Web-mjesto Glavne uprave za trgovinu

Centar za industrijsku suradnju EU-a i Japana

Delegacija Europske unije u Japanu

Cjeloviti tekst sporazuma

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice