Ostale potvrde

Ova stranica služi kao referentni dokument samo za zahtjeve za proizvode na razini EU-a. Dodatni zahtjevi mogu se primjenjivati ovisno o odredišnoj zemlji EU-a. Sve pojedinosti potražite u Mojem trgovinskom asistentu.

Imajte na umu da je na ovoj stranici opći opis svakog naslova dostupan na svim jezicima EU-a. Međutim, pojedinosti su dostupne samo na engleskom jeziku.

Ograničenja uvoza neobrađenih dijamanata (program Kimberley)

Cilj je postupka certificiranja Procesa Kimberley (KP) spriječiti trgovinu dijamantima u financiranju oružanih sukoba, aktivnosti pobunjeničkih kretanja i nezakonite trgovine oružjem. Uvoz neobrađenih dijamanata podliježe sustavu certificiranja i nadzora.

 

Zabrana uvoza krzna pasa i mačaka i proizvoda koji sadržavaju takvo krzno

Zabranjeno je stavljanje na tržište i uvoz u EU ili izvoz iz EU-a krzna mačaka i pasa te proizvodi koji sadržavaju takvo krzno

 
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice