SGP – Srednja Afrika

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Srednje Afrike olakšava ljudima i poduzećima iz EU-a i Kameruna međusobna ulaganja i trgovinu te poticanje razvoja diljem srednje Afrike. Saznajte kako sporazum o gospodarskom partnerstvu EU-a s Kamerunom može koristiti vašoj trgovini.

Kratki pregled

Pregovori o sveobuhvatnom sporazumu o gospodarskom partnerstvu s cijelom regijom Srednje Afrike započeli su 2003. Do danas je na snagu stupio sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Kameruna, što je korak prema postizanju potpunog regionalnog sporazuma.

Sporazumom je Kamerunu omogućen dosad nezabilježen slobodan pristup tržištu EU-a za sve njegove proizvode. To uključuje banane, aluminij, prerađene proizvode od kakaa, šperploče i druge svježe i prerađene poljoprivredne proizvode. EU ima koristi od postupne liberalizacije svojih proizvoda na kamerunskom tržištu od 4. kolovoza 2016.

Zemlje korisnice

 • Kamerun je trenutačno jedina zemlja u Srednjoj Africi koja provodi SGP.
 • Gabon i Kongo (Brazzaville) još nisu potpisali Sporazum o gospodarskom partnerstvu. Kongo trguje s EU-om u okviru OSP-a EU-a, dok Gabon, kao zemlja s višim srednjim dohotkom prema klasifikaciji Svjetske banke, od 1. siječnja 2014. ne ispunjava uvjete za sustav OSP-a.
 • Čad, Srednjoafrička Republika, Demokratska Republika Kongo, Sveti Toma i Prinsipe i Ekvatorska Gvineja najnerazvijenije su zemlje te imaju koristi od pristupa EU-a bez carina i kvota u okviru EU-ova programa EBA-e.
 • EU i srednjoafričke regionalne organizacije (CEMAC i ECCAS) istražuju mogućnost postizanja sveobuhvatnog sporazuma o gospodarskom partnerstvu putem temeljnog sporazuma kojim se Kamerun već koristi.

Asimetrične odredbe u korist Srednje Afrike

Uzimajući u potpunosti u obzir razlike u stupnju razvoja među strankama, Sporazumom o gospodarskom partnerstvu predviđaju se odredbe o asimetriji u korist Kameruna, kao što su isključivanje osjetljivih proizvoda iz liberalizacije, duga razdoblja liberalizacije, fleksibilna pravila o podrijetlu te posebne zaštitne mjere i mjere za određena osjetljiva poljoprivredna tržišta i industrije.

 • Iako su tržišta EU-a odmah i u potpunosti otvorena, Kamerun ima 15 godina da se otvori za uvoz u EU. Osim toga, proizvođači 20 % najosjetljivijih proizvoda uživaju trajnu zaštitu od tržišnog natjecanja.

Tarife

 • EU odobrava nulte stope carine i nulte kvote za uvoz iz Kameruna. Pristup tržištu EU-a trajan je, potpun i slobodan za sve proizvode.
 • Kamerun postupno ukida carine na 80 % robe tijekom 15 godina. Osjetljivi proizvodi, uključujući većinu vrsta mesa, vina i jakih alkoholnih pića, slad, mliječni proizvodi, brašno, određeno povrće, drvo i drvni proizvodi, rabljena odjeća i tekstil, boje i rabljene gume u potpunosti su isključeni iz liberalizacije.
 • Upotrijebite opciju „ My Trade Assistant” kako biste pronašli točne informacije o carinama i tarifama za određeni proizvod, uzimajući u obzir zemlju podrijetla i odredišta. U slučaju dvojbe obratite se svojim carinskim tijelima.

Pravila o podrijetlu

Trenutačno se pregovara o novim poboljšanim pravilima o podrijetlu i bit će priložena SGP-u što je prije moguće.

U međuvremenu Kamerun ima koristi od općih pravila SGP-a o poboljšanim pravilima o podrijetlu (poveznica), koja su uključena u Uredbu Vijeća 2016/1076 (ex 1528/2007) o pristupu tržištu EU-a.

Prije izvoza/uvoza provjerite jeste li:

Dopušteno odstupanje

Dopuštena odstupanja uključena u SGP blaža su od uobičajenih. Zauzimaju 15 % cijene konačnog proizvoda franko tvornica umjesto 10 % predviđenih u većini sporazuma EU-a. Za tekstil i odjeću primjenjuju se posebna odstupanja.

Kumulacija

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Srednje Afrike obuhvaća sljedeće vrste kumulacije:

 • Bilateralna kumulacija s EU-om.
 • Dijagonalna kumulacija i potpuna kumulacija s PZP-ovima i zemljama AKP-a, pod određenim uvjetima.
 • Kumulacija sa susjednim zemljama u razvoju, pod određenim uvjetima.

Izravan prijevoz

Dokaz o izravnom prijevozu mora se podnijeti carinskim tijelima zemlje uvoznice.

Povrat carina

Povrat se može zatražiti za carinu plaćenu na materijale koji su prethodno bili uvezeni za daljnju preradu i zatim izvezeni u zemlju koja je potpisala SGP s EU-om.

Uvjeti za plovila

Za ribu ulovljenu na otvorenom moru i u isključivim gospodarskim zonama Kameruna može se smatrati da potječe iz Kameruna samo ako je ulovljena plovilima koja ispunjavaju određene kriterije. Ti se kriteriji odnose na mjesto registracije plovila, zastavu pod kojom plove i njihovo vlasništvo.

Ne postoji poseban zahtjev u pogledu državljanstva posade, zapovjednika ili časnika. Ti su zahtjevi, koji su bili u izvornom Sporazumu iz Cotonoua, sada uklonjeni kako bi se olakšalo dodjeljivanje podrijetla ribi koju ulove zemlje SGP-a.

Pravila o podrijetlu za određeni proizvod

Zahtjevi u pogledu proizvoda

Tehnička pravila i zahtjevi

 • Saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima [link] koje roba mora ispuniti kako bi se mogla uvesti u Europsku uniju.
 • U bazi podataka My Trade Assistant potražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS

Dokumenti i postupci carinjenja

Dokazi o podrijetlu

 • Da biste postali ovlašteni izvoznik, morate moći dokazati svojim carinskim tijelima status proizvoda s podrijetlom te sve druge zahtjeve koje ona mogu nametnuti.

Carinska tijela mogu povući vaš status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe. Za više informacija o postupcima obratite se svojim carinskim tijelima.

 • Kako bi ispunili uvjete za povlaštene carinske stope, uz proizvode podrijetlom iz Kameruna mora biti priložen dokaz o podrijetlu. Dokaz o podrijetlu vrijedi 10 mjeseci. To može biti:
  • Potvrda o prometu robe EUR.1 koju izdaju carinska tijela zemlje izvoznice. Izvoznik (ili ovlašteni zastupnik) koji podnosi zahtjev za potvrdu mora biti spreman na zahtjev podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te ispunjavati ostale zahtjeve Protokola o pravilima o podrijetlu.
  • Izjavu na računu – koju izdaje bilo koji izvoznik, za pošiljke u vrijednosti od 6,000 EUR ili manje, ili od strane ovlaštenih izvoznika, za pošiljke bilo koje vrijednosti. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni dostaviti dokumente kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Drugi dokumenti

 • Saznajte više o drugim dokumentima i postupcima carinjenja [link] koji su potrebni za uvoz u Europsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Trgovina uslugama

Javna nabava

Ulaganja

Ostalo (tržišno natjecanje, Direktiva o sigurnosti igračaka)

Posredovanje i arbitraža

Poslovnik o posredovanju i arbitraži te kodeks ponašanja za arbitre nedavno su doneseni Odlukom Vijeća 2019/1954.

Natjecanja

 • Od 2014. EU je obustavio izvozne subvencije za sve proizvode koji se izvoze u sve zemlje SGP-a.
 • EU je sveo na najmanju moguću mjeru mjere kojima se narušava proizvodnja i trgovina
 • Ako je lokalna industrija ugrožena zbog rasta uvoza iz Europe, sporazumom o gospodarskom partnerstvu Kamerunu se omogućuje da pokrene mjere za zaštitu osjetljivih sektora.

Razvojna suradnja

Kako bi se u potpunosti iskoristile trgovinske povlastice SGP-a, Sporazum ima i sastavnicu suradnje. Glavna prioritetna područja razvojne suradnje koja su utvrdili EU i Kamerun jesu:

 • Razvoj osnovne regionalne infrastrukture;
 • Poljoprivreda i sigurnost opskrbe hranom;
 • Industrija, diversifikacija i konkurentnost gospodarstava;
 • Jačanje regionalne integracije;
 • Poboljšanje poslovnog okruženja;
 • Potpora provedbi pravila povezanih s trgovinom.

Održivi razvoj

Sporazumi o gospodarskom partnerstvu izričito se temelje na „ključnim i temeljnim” elementima utvrđenima uSporazumu iz Cotonoua, odnosno na ljudskim pravima, demokratskim načelima, vladavini prava i dobrom upravljanju. Sporazumi o gospodarskom partnerstvu stoga sadržavaju jedan od najsnažnijih izraza o pravima i održivom razvoju koji su dostupni u sporazumima EU-a.

 • „Klauzula o neizvršenju” znači da se „odgovarajuće mjere” (kako je utvrđeno Sporazumom iz Cotonoua) mogu poduzeti ako bilo koja stranka ne ispuni svoje obveze u pogledu ključnih elemenata. To može uključivati obustavu trgovinskih povlastica.
 • Zajednički odbor za SGP zadužen je za praćenje i procjenu učinka provedbe na održivi razvoj stranaka. U skladu sa Sporazumom iz Cotonoua, civilno društvo i zastupnici u parlamentu imaju jasnu ulogu.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice