SGP – Srednja Afrika

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Srednje Afrike građanima i poduzećima iz EU-a i Kameruna olakšava se međusobno ulaganje i međusobna trgovina te se potiče razvoj diljem Srednje Afrike. Saznajte kako sporazum o gospodarskom partnerstvu EU-a s Kamerunom može koristiti vašoj trgovini.

Ukratko

Pregovori o sveobuhvatnom sporazumu o gospodarskom partnerstvu s cijelom srednjoafričkom regijom započeli su 2003. Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Kameruna dosad je stupio na snagu, što je korak prema postizanju potpunog regionalnog sporazuma.

Sporazumom je Kamerunu omogućen nezapamćen slobodan pristup tržištu EU-a za sve njegove proizvode. To uključuje banane, aluminij, prerađene proizvode od kakaa, šperploče i druge svježe i prerađene poljoprivredne proizvode. EU od 4. kolovoza 2016. ostvaruje korist od postupne liberalizacije svojih proizvoda na kamerunskom tržištu.

Zemlje korisnice

 • Trenutačno je Kamerun jedina zemlja u srednjoj Africi koja provodi sporazum o gospodarskom partnerstvu.
 • Gabon i Kongo (Brazzaville) još nisu potpisali Sporazum o gospodarskom partnerstvu. Kongo trguje s EU-om u okviru OSP-a EU-a, dok Gabon, kao zemlja s višim srednjim dohotkom prema klasifikaciji Svjetske banke, od 1. siječnja 2014. ne ispunjava uvjete za OSP.
 • Čad, Srednjoafrička Republika, Demokratska Republika Kongo, Sveti Toma i Prinsipe i Ekvatorska Gvineja najnerazvijenije su zemlje pa imaju bescarinski i beskvotni pristup EU-u u okviru EU-ova programa EBA.
 • EU i srednjoafričke regionalne organizacije (CEMAC i ECCAS) proučavaju mogućnost postizanja sveobuhvatnog sporazuma o gospodarskom partnerstvu putem prijelaznog sporazuma kojim se Kamerun već koristi.

Asimetrične odredbe u korist Srednje Afrike

Uzimajući u potpunosti u obzir razlike u stupnju razvoja između stranaka, SGP-om se predviđaju odredbe o asimetriji u korist Kameruna, kao što su isključivanje osjetljivih proizvoda iz liberalizacije, duga razdoblja liberalizacije, fleksibilna pravila o podrijetlu te posebne zaštitne mjere i mjere za određena osjetljiva poljoprivredna tržišta i industrije.

 • Iako su tržišta EU-a odmah i u potpunosti otvorena, Kamerun ima 15 godina da se otvori za uvoz u EU. Osim toga, proizvođači 20 % najosjetljivije robe uživat će trajnu zaštitu od tržišnog natjecanja.

Tarife

 • EU odobrava nultu stopu carine i nultu kvotu za uvoz iz Kameruna. Pristup tržištu EU-a trajan je, potpun i slobodan za sve proizvode.
 • Kamerun postupno ukida carine na 80 % robe tijekom 15 godina. Osjetljivi proizvodi, uključujući većinu vrsta mesa, vina i jakih alkoholnih pića, slad, mliječne proizvode, brašno, određeno povrće, drvo i proizvode od drva, rabljenu odjeću i tekstil, boje i rabljene gume u potpunosti su isključeni iz liberalizacije.
 • Upotrijebite opciju za pretraživanje Mojeg asistenta za trgovinu kako biste pronašli točne informacije o carinama i carinama za vaš određeni proizvod, uzimajući u obzir njegovu zemlju podrijetla i odredište. Ako niste sigurni, obratite se svojim carinskim tijelima.

Pravila o podrijetlu

 

Kako biste ispunili uvjete za povlašteno postupanje, vaš proizvod morat će ispunjavati pravila o podrijetlu u skladu sa sporazumom. Provjerite interaktivni „Alatza samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA)” u odjeljku Moji trgovinski asistent kako biste ocijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i kako pripremiti točne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu dostupne su u nastavku.

Trenutačno se pregovara o novim, poboljšanim pravilima o podrijetlu i bit će priložena SGP-u što je prije moguće.

U međuvremenu Kamerun ostvaruje koristi od općeg sporazuma o gospodarskom partnerstvu s poboljšanim pravilima o podrijetlu (poveznica), koja su uključena u Uredbu Vijeća 2016/1076 (ex 1528/2007) o pristupu tržištu EU-a.

Dopušteno odstupanje

Odstupanja uključena u SGP blaža su od uobičajenih. Oni iznose 15 % cijene gotovog proizvoda franko tvornica, umjesto 10 % predviđenih u većini sporazuma EU-a. Za tekstil i odjeću primjenjuju se posebna dopuštena odstupanja.

Kumulacija

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Srednje Afrike uključuje sljedeće vrste kumulacije:

 • Bilateralna kumulacija s EU-om.
 • Dijagonalna kumulacija i puna kumulacija s PZP-ovima i državama AKP-a, pod određenim uvjetima.
 • Kumulacija sa susjednim zemljama u razvoju, pod određenim uvjetima.

Izravni prijevoz

Dokaz o izravnom prijevozu mora se podnijeti carinskim tijelima zemlje uvoznice.

Povrat carine

Subvencija se može zatražiti za plaćenu carinu na materijale koji su prethodno uvezeni radi daljnje prerade, a zatim izvezeni u zemlju koja je potpisala SGP s EU-om.

Uvjeti za plovila

Za ribu ulovljenu na otvorenom moru i u isključivim gospodarskim pojasevima Kameruna može se smatrati da potječe iz Kameruna samo ako su je ulovila plovila koja ispunjavaju određene kriterije. Ti se kriteriji odnose na mjesto registracije plovila, zastavu pod kojom se plovilo „sreće” i na njihovo vlasništvo.

Ne postoji poseban zahtjev u pogledu državljanstva posade, zapovjednika ili časnika. Ti su zahtjevi, koji su bili sadržani u izvornom Sporazumu iz Cotonoua, sada uklonjeni kako bi se olakšalo dodjeljivanje podrijetla ribi koju su ulovile zemlje SGP-a.

Pravila o podrijetlu za pojedine proizvode

Zahtjevi u pogledu proizvoda

Tehnička pravila i zahtjevi

 • Saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima[poveznica] koje roba mora ispuniti kako bi se mogla uvoziti u Europsku uniju.
 • U bazi podataka Moji trgovinski asistenti pretražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS-a

Dokumenti o carinjenju i postupci carinjenja

 Dokazi o podrijetlu

 • Kako biste postali ovlašteni izvoznik, morate moći dokazati svojim carinskim tijelima status proizvoda s podrijetlom, kao i sve druge zahtjeve koje ona mogu nametnuti.

Carinska tijela mogu povući vaš status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe. Kako biste saznali više o postupcima, obratite se svojim carinskim tijelima.

 • Kako bi se ispunili uvjeti za povlaštene carinske stope, proizvodi podrijetlom iz Kameruna moraju biti popraćeni dokazom o podrijetlu. Dokaz o podrijetlu vrijedi 10 mjeseci. To može biti:
  • Potvrda o prometu robe EUR.1 – koju izdaju carinska tijela zemlje izvoznice. Izvoznik (ili ovlašteni zastupnik) koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde mora biti spreman na zahtjev podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te ispunjavati ostale zahtjeve Protokola o pravilima o podrijetlu.
  • izjavu na računu – koju izdaje bilo koji izvoznik za pošiljke čija je vrijednost 6 000 EUR ili manja, ili ovlašteni izvoznici za pošiljke bilo koje vrijednosti. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom.

Ostali dokumenti

 • Saznajte više o drugim dokumentima i postupcima carinjenja[poveznica] potrebnima za uvoz u Europsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Trgovina uslugama

Javna nabava

Ulaganje

Ostalo (tržišno natjecanje, Direktiva o sigurnosti igračaka)

Mirenje i arbitraža

Poslovnik za posredovanje i arbitražu te kodeks ponašanja za arbitre nedavno su doneseni Odlukom Vijeća 2019/1954.

Tržišno natjecanje

 • EU je od 2014. obustavio izvozne subvencije za sve proizvode koji se izvoze u sve zemlje SGP-a.
 • EU je sveo na najmanju moguću mjeru mjere kojima se narušava proizvodnja i trgovina
 • Ako je lokalna industrija ugrožena zbog porasta uvoza iz Europe, Sporazum o gospodarskom partnerstvu omogućuje Kamerunu da pokrene mjere za zaštitu osjetljivih sektora.

Razvojna suradnja

Kako bi se u potpunosti iskoristile trgovinske povlastice iz SGP-a, Sporazum sadržava i komponentu suradnje. Glavna prioritetna područja razvojne suradnje koja su utvrdili EU i Kamerun su:

 • Razvoj osnovne regionalne infrastrukture;
 • Poljoprivreda i sigurnost opskrbe hranom;
 • Industrija, diversifikacija i konkurentnost gospodarstava;
 • Jačanje regionalne integracije;
 • Poboljšanje poslovnog okruženja;
 • Potpora provedbi pravila povezanih s trgovinom.

Održivi razvoj

Sporazumi o gospodarskom partnerstvu izričito se temelje na „ključnim i temeljnim” elementima utvrđenima uSporazumu iz Cotonoua, tj. ljudskim pravima, demokratskim načelima, vladavini prava i dobrom upravljanju. Sporazumi o gospodarskom partnerstvu stoga sadržavaju jedan od najjačih jezika o pravima i održivom razvoju koji su dostupni u sporazumima EU-a.

 • „Klauzula o neizvršenju” znači da se „odgovarajuće mjere” (kako su utvrđene u Sporazumu iz Cotonoua) mogu poduzeti ako bilo koja stranka ne ispuni svoje obveze u pogledu ključnih elemenata. To može uključivati obustavu trgovinskih povlastica.
 • Zajednički odbor za SGP zadužen je za funkciju praćenja i procjene učinka provedbe na održivi razvoj stranaka. U skladu sa Sporazumom iz Cotonoua, civilno društvo i zastupnici u parlamentu imaju jasnu ulogu.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice