Jedinstvena ulazna točka

Jedinstvena ulazna točka tim je u okviru Odjela za trgovinu Europske komisije pod vodstvom glavnog službenika za nadzor provedbe trgovinskih pravila. Jedinstvena ulazna točka prva je kontaktna točka za sve dionike iz EU-a koji se suočavaju s potencijalnim preprekama trgovini u trećim zemljama ili koji utvrde neusklađenost s pravilima o održivosti povezanima s trgovinom i održivim razvojem ili općim sustavom povlastica.

Kako biste lakše pronašli put, jedinstvena ulazna točka razvila je dva obrasca za pritužbe, jedan o pristupu tržištu/prepreke trgovini i jedan o pitanjima održivosti, kao i detaljne vodiče za njihovo ispunjavanje. Za pitanja povezana s instrumentom za borbu protiv prisile i za dostavljanje relevantnih informacija posjetite jedinstvenu kontaktnu točku za instrument za borbu protiv prisile.

Želite li podnijeti pritužbu jedinstvenoj ulaznoj točki? Obratite nam se!

Jedinstvena ulazna točka može vam pomoći u pripremi pritužbe – jedinstvenoj ulaznoj točki možete se obratiti izravno na trade-single-entry-point@ec.europa.eu. U okviru postupka pretprijave jedinstvena ulazna točka može vam pomoći da odlučite hoće li podnijeti pritužbu i prema potrebi vas usmjeravati tijekom postupka podnošenja pritužbe.

Kako jedinstvena ulazna točka prati pritužbe?

Nakon što primi putem obrazaca za kontakt, jedinstvena ulazna točka osigurat će pojednostavnjen postupak za procjenu vaše pritužbe. To uključuje procjenu vašeg pitanja koju su proveli relevantni stručnjaci u Glavnoj upravi za trgovinu u koordinaciji s drugim službama Europske komisije i delegacijama EU-a, prema potrebi. Nakon dovršetka procjene jedinstvena ulazna točka izravno će vas kontaktirati kako bi objasnila ishod i moguće daljnje mjere.

Obratite nam se

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice