En enda kontaktpunkt

Den gemensamma kontaktpunkten är ett team inom Europeiska kommissionens handelsavdelning under ledning av den ansvarige för efterlevnaden av handelsbestämmelserna. Den gemensamma kontaktpunkten är den första kontaktpunkten för alla aktörer i EU som står inför potentiella handelshinder i tredjeländer eller som upptäcker bristande efterlevnad av hållbarhetsregler i samband med handel och hållbar utveckling eller det allmänna preferenssystemet.

För att hjälpa dig att hitta vägen har den gemensamma kontaktpunkten tagit fram två klagomålsformulär, en om marknadstillträde/handelshinder och en om hållbarhetsfrågor – samt steg-för-steg-guider för att fylla i dem. För frågor som rör instrumentet mot tvång och för att lämna relevant information, gå till den gemensamma kontaktpunkten för instrumentet mot tvång.

Vill du lämna in ett klagomål till den gemensamma kontaktpunkten? Kontakta oss!

Den enda kontaktpunkten kan hjälpa dig när du förbereder ditt klagomål – du kan kontakta den gemensamma kontaktpunkten direkt trade-single-entry-point@ec.europa.eu Som ett led i föranmälan kan den centrala kontaktpunkten hjälpa dig att avgöra om du vill lämna in ett klagomål och vid behov vägleda dig genom klagomålsförfarandet.

Hur följer den gemensamma kontaktpunkten upp klagomål?

När den centrala kontaktpunkten har tagits emot via kontaktformulären kommer den att se till att handläggningen av ditt klagomål effektiviseras. Detta inbegriper en bedömning av din fråga av relevanta experter vid GD Handel i samordning med andra avdelningar vid Europeiska kommissionen och EU-delegationerna, beroende på vad som är relevant. När bedömningen har slutförts kommer den gemensamma kontaktpunkten att kontakta dig direkt för att förklara resultatet och eventuella uppföljningsåtgärder.

Kontakta oss

Dela sidan:

Genvägar