En enda kontaktpunkt

Den enda kontaktpunkten är en grupp inom Europeiska kommissionens handelsavdelning, under ledning av den ansvarige för efterlevnaden av handelsbestämmelserna. Den gemensamma kontaktpunkten är den första kontaktpunkten för alla EU-aktörer som står inför potentiella handelshinder i tredjeländer eller som upptäcker bristande efterlevnad av hållbarhetsregler som rör handel och hållbar utveckling eller det allmänna preferenssystemet.

För att hjälpa dig att hitta rätt har den gemensamma kontaktpunkten tagit fram två klagomålsformulär, ett om marknadstillträde/handelshinder och ett om hållbarhetsfrågor – samt stegvisa vägledningar för att komplettera dem.

Vill du lämna in ett klagomål till den enda kontaktpunkten? Kontakta oss!

Den enda kontaktpunkten kan hjälpa dig när du förbereder ditt klagomål – du kan kontakta den gemensamma kontaktpunkten direkt på trade-single-entry-point@ec.europa.eu. Som en del av föranmälningsförfarandet kan den enda kontaktpunkten hjälpa dig att avgöra om du ska inleda ett klagomål och vid behov vägleda dig genom klagomålsförfarandet.

Hur följer den gemensamma kontaktpunkten upp klagomål?

När du har kommit in via kontaktformulären kommer den gemensamma kontaktpunkten att se till att förfarandet för att bedöma ditt klagomål effektiviseras. Detta inbegriper en bedömning av din fråga av relevanta experter vid GD Handel i samordning med andra avdelningar inom Europeiska kommissionen och EU-delegationer i förekommande fall. När bedömningen har slutförts kommer den gemensamma kontaktpunkten att kontakta dig direkt för att förklara resultatet och eventuella uppföljningsåtgärder.

Kontakta oss

Dela sidan:

Genvägar