Gå till sidan med vanliga frågor
Sektion:
Inhemska skatter
Vanliga frågor:

Hur ska moms tas ut i EU?

Moms betalas i det land där produkten säljs. Importtullar däremot betalas när produkterna förs in i EU:s tullområde. Om produkten till exempel anländer först i Nederländerna innan den når slutdestinationen i Frankrike, kommer importtullar att betalas i Nederländerna, men mervärdesskatt kommer att betalas i Frankrike.

Dela sidan:

Genvägar