EORI-nummer

Näringsidkare som är etablerade i unionens tullområde behöver för tulländamål ett registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer, t.ex. för ingivande av en tulldeklaration.

Företagare som inte är etablerade i unionens tullområde behöver också ett EORI-nummer för olika situationer.

Företag och personer som vill bedriva handel ska använda EORI-numret som ett identifieringsnummer i alla tullförfaranden vid informationsutbyte med tullförvaltningar.

Läs alla uppgifter här.

Dela sidan:

Genvägar