Številka EORI

Trgovci s sedežem na carinskem območju Unije za carinske namene potrebujejo registracijsko številko gospodarskega subjekta in številko EORI, na primer za vložitev carinske deklaracije.

Trgovci, ki nimajo sedeža na carinskem območju Unije, potrebujejo tudi številko EORI za različne situacije.

Podjetja in osebe, ki želijo trgovati, morajo uporabljati številko EORI kot identifikacijsko številko v vseh carinskih postopkih pri izmenjavi informacij s carinskimi upravami.

Prosimo, da tukaj preberete vse podrobnosti.

Deli to stran:

Hitre povezave