Kumulacija

Da bi vedeli, ali je bil izdelek v partnerski državi dovolj preoblikovan, je pomembno vedeti, kdaj se lahko uporabljeni materiali in surovine štejejo za izdelke s poreklom iz EU ali trgovinske partnerske države. Preferencialna pravila EU o poreklu vključujejo pojem kumulacije, ki vam omogoča, da kot uvoznik ali izvoznik v nekaterih okoliščinah upošteva materiale brez porekla, uvožene iz tretjih držav, ali predelavo, ki se opravlja v nepartnerski državi, s poreklom iz EU ali iz države partnerice. Preferencialne ureditve EU se uporabljajo v treh vrstah kumulacije. Tri vrste se razlikujejo glede na število držav, vključenih v postopek, in katere vrste materialov – s poreklom ali brez porekla – se lahko kumulirajo.

A) Dvostranska kumulacija

Dvostranska kumulacija se uporablja za dve stranki: EU in njena partnerska država. Omogoča uporabo materialov s poreklom iz EU kot materialov s poreklom iz partnerske države in obratno? Ta kumulacija se uporablja za vse preferencialne režime EU.

Dvostranska kumulacija se uporablja za tri glavna pravila, opisana v dovolj spremenjenem segmentu blaga, kot sledi:

  • če se uporablja pravilo dodane vrednosti, dvostranska kumulacija ne vključuje vrednosti materialov s poreklom iz EU v najvišjem odstotnem pragu materialov brez porekla.
  • če se uporablja sprememba pravil o tarifni uvrstitvi, vam ni treba preveriti, ali je prišlo do spremembe tarifne uvrstitve materialov s poreklom iz EU, ki jo je proizvajalec uporabljal v svoji partnerski državi.
  • če se uporablja izdelava iz nekaterih proizvodov, vam ni treba preverjati, ali se materiali s poreklom iz EU nanašajo na poznejše stanje proizvodnje.

(b) Diagonalna kumulacija

Diagonalna kumulacija je podobna dvostranski kumulaciji, vendar se uporablja v sporazumih z več kot dvema državama. Omogoča uporabo materialov s poreklom iz opredeljene države (kot je navedeno v ustrezni določbi o kumulaciji), ki je drugačna od tiste iz partnerske države, iz katere želite uvoziti kot material s poreklom iz partnerske države. Diagonalna kumulacija se lahko uporablja samo za izdelke s poreklom iz opredeljene države, tj. drugih držav, ki so članice sporazuma in ki se nato nadalje obdelajo v vaši partnerski državi.

Diagonalna kumulacija se uporablja za tri glavna pravila, opisana v dovolj spremenjenem delu blaga, kot sledi:

  • če se uporablja pravilo dodane vrednosti, diagonalna kumulacija ne upošteva vrednosti materialov s poreklom iz določene države v najvišjem odstotnem pragu materialov brez porekla
  • če se uporablja sprememba pravil o tarifni uvrstitvi, vam ni treba preveriti, ali je prišlo do spremembe tarifne uvrstitve materialov s poreklom iz opredeljene države pri uvozu izdelka iz partnerske države.
  • če se uporablja izdelava iz nekaterih proizvodov, vam ni treba preverjati, ali se materiali s poreklom iz opredeljene države nanašajo na poznejše stanje proizvodnje (tj. tkanine).

C) Full cumulation

Popolna kumulacija ne upošteva le materialov s poreklom iz EU ali določene države (kot je navedeno v ustrezni določbi o kumulaciji), temveč tudi omogoča, da se vhodni podatki, ki so brez porekla v EU ali kateri koli določeni državi, štejejo za materiale s poreklom iz EU.

V nasprotju z dvostransko ali diagonalno kumulacijo vam popolna kumulacija omogoča, da upoštevate materiale za kumulacijo, ki niso po poreklu iz EU ali vaše partnerske države. Te materiale brez porekla je proizvajalec v vaši partnerski državi lahko uvozil in uporabil v proizvodnem procesu. V okviru popolne kumulacije se ti vložki brez porekla lahko uporabljajo tudi za namene kumulacije in se štejejo kot izdelki s poreklom iz vaše partnerske države.

Polna kumulacija se uporablja za tri glavna pravila, opisana v dovolj spremenjenem segmentu blaga, kot sledi:

  • če se uporablja pravilo dodane vrednosti, polna kumulacija ne upošteva vrednosti materialov, ki jih je uvozila vaša partnerska država, v najvišjem odstotku
  • če se uporablja sprememba pravila o tarifni uvrstitvi, vam ni treba preveriti, ali je bila uvožena tarifna uvrstitev materialov, ki jih je uvozila vaša partnerska država.
  • če se uporablja izdelava iz nekaterih proizvodov, vam ni treba preveriti, ali se materiali, ki ste jih uvozili iz partnerske države, nanašajo na poznejše stanje proizvodnje (tj. tkanine).

Ne pozabite, da če je predelava, ki se izvaja v vaši partnerski državi, le eden od postopkov, ki se izvajajo na seznamu minimalnih operacij (povezava do oddelka o minimalnih opravilih), potem ni mogoče uporabiti kumulacije.

Deli to stran:

Hitre povezave