Javna naročila zunaj EU

EU se zavzema za odprtje mednarodnih trgov javnih naročil

 EU je sklenila številne mednarodne sporazume, da bi podjetjem iz EU zagotovila dostop do mednarodnih trgov javnih naročil. Najpomembnejši je večstranski sporazum STO o javnih naročilih (GPA).

Večstranski sporazum STO o vladnih naročilih iz leta 2012

Države članice EU so se pridružile Sporazumu STO o vladnih naročilih. To je glavni mednarodni sporazum v zvezi z javnimi naročili. Je mnogostranski, ker se niso pridružile vse članice STO.

Drugih 19 držav, vključenih v sporazum o vladnih naročilih, je: 

Armenija, Avstralija, Kanada, kitajski Tajpej, Hongkong (Kitajska), Islandija, Izrael, Japonska, Lihtenštajn, Črna gora, Moldavija, Nizozemska v zvezi z Arubo, Norveško, Novo Zelandijo, Južno Korejo, Singapurjem, Švico, Ukrajino in Združenimi državami Amerike.

Druge članice STO se pogajajo o pristopu k Sporazumu GPA.

Sporazum GPA ima dva glavna elementa

Več informacij o razpisnih priložnostih je na voljo na portalu za informacije o dostopu do trga javnih naročil (e-GPA) STO.

To zagotavlja informacije o pokritosti, vključno z veljavnimi pragovi, ki navajajo vrednost, nad katero se uporabljajo pravila GPA.

  • pregled Sporazuma STO o javnih naročilih

Dvostranski trgovinski sporazumi

Poleg sporazuma GPA EU s svojimi trgovinskimi sporazumi zagotavlja poslovne priložnosti za evropska podjetja. Številni dvostranski trgovinski sporazumi vsebujejo izpopolnjena poglavja o javnih naročilih, prek katerih pogodbenici vzajemno odpirata svoje trge javnih naročil.

V nekaterih primerih, ko je druga pogodbenica že pogodbenica Sporazuma GPA, ti dvostranski sporazumi vsebujejo zaveze, ki presegajo zaveze iz Sporazuma GPA.

V drugih primerih ti dvostranski sporazumi pomenijo edinstveno vzajemno zavezo v zvezi z vzajemnim odpiranjem trgov javnih naročil.

 

Opozoriti pa je treba, da se lahko podjetje iz EU kljub temu, da ni zaveze za določen postopek javnega naročanja, še vedno odloči, da bo predložilo ponudbo.

Neobstoj zaveze pomeni le, da družba EU nima pravice do sodelovanja v postopku pod enakimi pogoji kot domači ponudniki, kar pa javnemu naročniku običajno ne preprečuje, da bi prejel in obravnaval ponudbe od ponudnika iz EU ali oddal naročilo ponudniku iz EU.

Več o javnih naročilih v trgovinskih sporazumih EU:

Ocenite, ali izpolnjujete pogoje za sodelovanje na tujem javnem razpisu

Če želite izvedeti, ali ste upravičeni do sodelovanja na določenem javnem razpisu za javna naročila zunaj EU, uporabite orodje Moj trgovinski pomočnik za javna naročila.

Moj trgovinski asistent za javna naročila želi evropskim podjetjem pomagati oceniti, ali so upravičena do sodelovanja na javnem razpisu zunaj EU. Za oceno je potrebno, da uporabnik vnese informacije, ki jih običajno vsebuje obvestilo o javnem naročilu: naročniku, predmetu in ocenjeni vrednosti javnega naročila.

Kot pilotni projekt orodje trenutno omogoča ocenjevanje javnih naročil iz Kanade (na podlagi sporazuma GPA in dvostranskega sporazuma CETA). Naslednja država, ki bo zajeta, bo Japonska. V orodje bodo pravočasno vključene še druge države.

Moj trgovinski asistent za javna naročila

Deli to stran:

Hitre povezave