Javna naročila zunaj EU

EU se zavzema za odprte mednarodne trge javnih naročil

EU je sklenila številne mednarodne sporazume, da bi podjetjem EU zagotovila dostop do mednarodnih trgov javnih naročil. Najpomembnejši med njimi je večstranski sporazum STO o vladnih naročilih (GPA).

Večstranski sporazum STO o vladnih naročilih iz leta 2012

Države članice EU so se pridružile Sporazumu STO o vladnih naročilih. To je glavni mednarodni sporazum, povezan z javnimi naročili. To je večstransko, saj se ji niso pridružile vse članice STO.

Ostalih 19 držav, vključenih v Sporazum GPA, je: 

Armenija, Avstralija, Kanada, Kitajski Tajpej, Hongkong (Kitajska), Islandija, Izrael, Japonska, Lihtenštajn, Črna gora, Moldavija, Nizozemska v zvezi z Arubo, Norveško, Novo Zelandijo, Južno Korejo, Singapurjem, Švico, Ukrajino in Združenimi državami Amerike.

Druge članice STO se pogajajo o pristopu k Sporazumu o vladnih naročilih.

Sporazum GPA ima dva glavna elementa:

Več informacij o možnostih javnih razpisov je na voljo na integriranem informacijskem viru za dostop do trga javnih naročil (e-GPA) Svetovne trgovinske organizacije.

To zagotavlja informacije o zajetju, vključno z veljavnimi mejnimi vrednostmi, ki navajajo vrednost, nad katero se uporabljajo pravila GPA.

  • pregled Sporazuma STO o vladnih naročilih

Dvostranski trgovinski sporazumi

EU poleg sporazuma o vladnih naročilih prek svojih trgovinskih sporazumov zagotavlja tudi poslovne priložnosti za evropska podjetja. Številni dvostranski trgovinski sporazumi vsebujejo izpopolnjena poglavja o vladnih naročilih, prek katerih pogodbenice vzajemno odpirajo svoje trge javnih naročil.

V nekaterih primerih, ko je druga pogodbenica že pogodbenica Sporazuma GPA, ti dvostranski sporazumi vsebujejo zaveze, ki presegajo tiste iz Sporazuma GPA.

V drugih primerih ti dvostranski sporazumi predstavljajo edinstveno vzajemno zavezo v zvezi z vzajemnim odpiranjem trgov javnih naročil.

 

Opozoriti pa je treba, da se lahko podjetje iz EU še vedno odloči, da bo predložilo ponudbo, tudi če za določen postopek javnega naročanja ni zaveze.

Odsotnost zaveze pomeni le, da podjetje EU nima pravice do sodelovanja v postopku pod enakimi pogoji kot domači ponudniki, vendar to običajno naročniku ne preprečuje, da bi prejel in obravnaval ponudbe ponudnika iz EU ali oddajo javnega naročila ponudniku iz EU.

Več o javnih naročilih v trgovinskih sporazumih EU:

Ocenite svojo upravičenost do sodelovanja v tujem javnem razpisu

Če ste upravičeni do sodelovanja na določenem javnem razpisu zunaj EU, uporabite orodje Access2Procurement Tool.

Cilj javnega naročanja Access2Procurement je pomagati evropskim podjetjem oceniti, ali so upravičena do sodelovanja na javnem razpisu zunaj EU. Ocena zahteva, da uporabnik vnese informacije, ki so običajno vsebovane v obvestilu o javnem naročilu: Naročnik, predmet urejanja in ocenjena vrednost javnega naročila.

Orodje kot pilotni projekt trenutno omogoča oceno javnih razpisov za javna naročila iz Kanade (na podlagi sporazuma GPA in dvostranskega sporazuma CETA). Naslednja država, ki bo vključena, bo Japonska. V orodje bodo pravočasno vključene tudi druge države.

Dostop2 Javna naročila

Deli to stran:

Hitre povezave