Julkiset hankinnat EU:n ulkopuolella

EU kannattaa kansainvälisten julkisten hankintojen markkinoiden avaamista

EU on tehnyt useita kansainvälisiä sopimuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa EU:n yritysten pääsy kansainvälisille julkisten hankintojen markkinoille. Tärkein niistä on WTO:n monenvälinen julkisia hankintoja koskeva sopimus (GPA).

WTO:n vuonna 2012 tekemä julkisia hankintoja koskeva monenvälinen sopimus (GPA)

EU:n jäsenvaltiot ovat liittyneet julkisia hankintoja koskevaan WTO:n sopimukseen (GPA —sopimus). Tämä on tärkein julkisia hankintoja koskeva kansainvälinen sopimus. Se on useammankeskinen, koska kaikki WTO:n jäsenet eivät ole liittyneet siihen.

Muut 19 valtiota GPA-sopimuksessa ovat:

Armenia, Australia, Kanada, Taiwan, Hongkong (Kiina), Islanti, Israel, Japani, Liechtenstein, Montenegro, Moldova, Alankomaat Aruban, Norjan, Uuden-Seelannin, Etelä-Korean, Singaporen, Sveitsin, Ukrainan ja Yhdysvaltojen osalta.

Muut WTO:n jäsenet neuvottelevat liittymisestä GPA-sopimukseen.

GPA-sopimuksessa on kaksi pääosaa

Lisätietoja tarjouskilpailumahdollisuuksista on saatavilla WTO:n julkisten hankintojen markkinoillepääsyä koskevasta yhdennetystä tietoportaalista (e-GPA).

Siinä annetaan tietoja kattavuudesta, myös sovellettavista kynnysarvoista, ja ilmoitetaan arvo, jonka ylittyessä GPA-sopimuksen sääntöjä sovelletaan.

  • yleiskatsaus WTO:n julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen

Kahdenväliset kauppasopimukset

GPA-sopimuksen lisäksi EU turvaa eurooppalaisten yritysten liiketoimintamahdollisuudet kauppasopimuksillaan. Monissa kahdenvälisissä kauppasopimuksissa on yksityiskohtaisia julkisia hankintoja koskevia lukuja, joiden kautta osapuolet avaavat hankintamarkkinansa vastavuoroisesti.

Joissakin tapauksissa, joissa toinen osapuoli on jo GPA-sopimuksen osapuoli, nämä kahdenväliset sopimukset sisältävät sitoumuksia, jotka menevät pidemmälle kuin GPA-sopimuksessa.

Muissa tapauksissa nämä kahdenväliset sopimukset ovat ainutlaatuinen molemminpuolinen sitoumus, joka liittyy hankintamarkkinoiden vastavuoroiseen avaamiseen.

 

On kuitenkin huomattava, että vaikka tiettyä hankintamenettelyä koskevaa sitoumusta ei olisi, EU:n yritys voi silti päättää tehdä tarjouksen.

Sitoumuksen puuttuminen tarkoittaa ainoastaan sitä, että EU:n yrityksellä ei ole oikeutta osallistua menettelyyn yhdenvertaisesti kotimaisten tarjoajien kanssa, mutta yleensä tämä ei estä hankintaviranomaista ottamasta vastaan ja harkitsemasta tarjouksia EU:n toimittajalta tai tekemästä sopimusta sen kanssa.

Lue lisää julkisista hankinnoista EU:n kauppasopimuksissa:

Arvioi hakijan kelpoisuus osallistua ulkomaiseen julkisia hankintoja koskevaan tarjouskilpailuun

Voit selvittää, onko sinulla oikeus osallistua tiettyyn julkisia hankintoja koskevaan tarjouskilpailuun EU:n ulkopuolella, käyttää Access2Procurement työkalua.

Access2Procurement-hankkeen tarkoituksena on auttaa eurooppalaisia yrityksiä arvioimaan, onko niillä oikeus osallistua julkiseen tarjouskilpailuun EU:n ulkopuolella. Arviointi edellyttää, että käyttäjä syöttää tiedot, jotka yleensä sisältyvät hankintailmoitukseen: Hankintayksikkö, hankinnan kohde ja arvioitu arvo.

Pilottihankkeena välineen avulla voidaan tällä hetkellä arvioida Kanadan julkisia hankintoja koskevia tarjouskilpailuja (sekä GPA-sopimuksen että kahdenvälisen CETA—sopimuksen perusteella). Seuraava maa on Japani. Välineeseen sisällytetään aikanaan lisää maita.

Access2Procurement

Jaa tämä sivu:

Linkit