Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Täydentävät tulliselvitysasiakirjat

Kansainvälisen tavarakaupan aikana on tärkeää laatia tulliselvityksessä tarvittavat keskeiset asiakirjat. Niihin kuuluvat yleensä muun muassa kauppalasku, valtuutetun talouden toimijan asema, alkuperäselvitys, sitovat tariffitiedot, sitovat alkuperätiedot, asiaankuuluvat todistukset tai lisenssit sekä alv- ja vientitiedot.

Kuljetusvälineestä riippuen tulliselvitettäviä tavaroita varten on kuitenkin yleensä täytettävä lisäasiakirjoja ja esitettävä ne määrämaan tulliviranomaisille. Tässä osiossa on yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista asiakirjatyypeistä:

 • Konossementti (laivaus)
 • FIATA-konossementti (yhdistetyt kuljetukset)
 • Maantiekuljetuskirja (maantiekuljetus)
 • Lentorahtikirja (lentorahtikirja)
 • Rautatierahtikirja (Rautatierahtikirja)
 • ATA-carnet (kaikki kuljetusmuodot)
 • TIR-carnet (yhdistetty maantie- ja muu kuljetus)
 • Pakkausluettelo

Koko tuonti- ja vientiprosessin sekä sen yleisten vaiheiden kuvaukseen voi tutustua myös vaiheittain laadituissa oppaissa.

Konossementti

Konossementti (B/L) on asiakirja, jonka varustamo antaa liikennöivälle rahdinantajalle ja jossa todistetaan, että tavarat on vastaanotettu aluksella. Konossementti on sellaisenaan todiste siitä, että rahdinkuljettaja on vastaanottanut tavarat. Se velvoittaa ne toimittamaan tavarat vastaanottajalle. Se sisältää yksityiskohtaiset tiedot tavaroista, aluksesta ja määräsatamasta. Siinä esitetään kuljetussopimus ja tavaran omistusoikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että konossementin haltija on nyt tavaroiden omistaja.

Konossementti voi olla neuvoteltavissa oleva asiakirja. Voidaan käyttää useita erityyppisiä konossementteja. ”Clean Bills of Lading” -asiakirjassa todetaan, että tavarat on vastaanotettu ilmeisen hyvässä järjestyksessä ja kunnossa. ”Puhtaattomat tai likaiset konossementit” tarkoittaa, että tavarat ovat vahingoittuneita tai huonokuntoisia. Tällaisissa tapauksissa rahoituspankki voi kieltäytyä vastaanottamasta lähettäjän asiakirjoja.

FIATA Bill of Lading

FIATA Bill of Lading on asiakirja, jonka on laatinut International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA). Sitä käytetään eri liikennemuodoissa (multimodaaliliikenne), ja sitä voidaan käyttää yhdistettynä kuljetusasiakirjana, joka on neuvoteltavissa. Tiettyä kuljetusmuotoa ei ole määritelty. Oikeudellinen vastuu tavaroista voidaan siirtää matkan aikana.

Maantiekuljetuskirja (CMR)

Tierahtikirja on asiakirja, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot kansainvälisestä tavaraliikenteestä. Siitä määrätään vuoden 1956 yleissopimuksessa tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (CMR-yleissopimus). Sen avulla lähettäjä voi saada tavarat käyttöönsä kuljetuksen aikana. Asiakirjasta on oltava neljä jäljennöstä, ja lähettäjän ja liikenteenharjoittajan on allekirjoitettava ne kaikki. Ensimmäinen kappale on tarkoitettu lähettäjälle; toinen jää liikenteenharjoittajan haltuun; kolmas toimitetaan tavaroiden mukana ja toimitetaan vastaanottajalle; vastaanottajan on allekirjoitettava ja leimattava neljäs kappale ennen kuin se palautetaan lähettäjälle. Yleensä kullekin ajoneuvolle annetaan CMR-merkintä.

CMR-muistio ei ole omistusoikeusasiakirja, eikä siitä voida neuvotella. Laillista omistusoikeutta ei voida siirtää.

Lentorahtikirja (AWB)

Lentorahtikirja on asiakirja, joka toimii todisteena lähettäjän ja liikenteenharjoittajan yrityksen välisestä kuljetussopimuksesta. Sen myöntää liikenteenharjoittajan edustaja, ja siihen sovelletaan Varsovan yleissopimuksen määräyksiä (eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 12. lokakuuta 1929 tehty yleissopimus). Useita tavaralähetyksiä varten voidaan käyttää yhtä lentorahtikirjaa. Se sisältää kolme alkuperäiskappaletta ja useita lisäkappaleita. Kukin kuljetuksen osapuolista (lähettäjä, vastaanottaja ja liikenteenharjoittaja) säilyttää yhden alkuperäiskappaleen. Jäljennöksiä voidaan vaatia lähtö- ja määrälentoasemalla toimituksen aikana ja joissakin tapauksissa muulta rahdinkuljettajalta. Lentorahtikirja on kuljetussopimuksen sisältävä rahtikirja. Se todistaa tavaroiden vastaanottamisen.

IATA:n vakiomuotoinen lentorahtikirja on erityinen lentorahtikirja, jota käyttävät Kansainväliseen ilmakuljetusliittoon (IATA) kuuluvat lentoliikenteen harjoittajat. Se sisältää yleensä Varsovan yleissopimuksessa vahvistetut vakioehdot.

Rautatierahtikirja (CIM)

Rautatierahtikirja (CIM) on asiakirja, jota tarvitaan tavaroiden kuljettamiseen rautateitse. Sitä säännellään kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevalla vuoden 1980 yleissopimuksella (COTIF-CIM). Liikenteenharjoittaja antaa CIM-lomakkeen viitenä kappaleena. Alkuperäiskappale on tavaran mukana. Lähettäjä säilyttää alkuperäiskappaleen kaksoiskappaleen. Kuljettaja säilyttää jäljellä olevat kolme kappaletta sisäisiä tarkoituksia varten. CIM katsotaan rautatiekuljetussopimukseksi.

ATA-carnet

ATA-carnet’t ovat useimpien teollisuusmaiden kauppakamarien myöntämiä kansainvälisiä tulliasiakirjoja, jotka mahdollistavat tavaroiden väliaikaisen maahantuonnin tullitta ja veroitta. ATA-carnet’ita voidaan myöntää seuraaviin luokkiin kuuluville tavaroille: Kaupallisia näytteitä, ammattikäyttöön tarkoitettuja välineitä ja tavaroita messuilla, näyttelyissä, näyttelyissä jne. Tarkastele lisätietoja kansainvälisen kauppakamarin verkkosivuilta.

TIR-carnet

TIR-carnet’t ovat tavaroiden kansainvälisessä kuljetuksessa käytettäviä tullin passitusasiakirjoja, kun osa matkasta on tehtävä maanteitse. Ne mahdollistavat tavaroiden kuljetuksen TIR-menettelyksi kutsutussa menettelyssä. TIR-menettely otettiin käyttöön vuoden 1975 TIR-yleissopimuksella, ja se allekirjoitettiin Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) alaisuudessa. TIR-järjestelmä edellyttää, että tavarat kuljetetaan turvallisissa ajoneuvoissa tai konteissa. Kaikista tavaroista kannettavista tulleista ja veroista on annettu kansainvälisesti voimassa oleva vakuus. TIR-carnet’n mukaan kauttakulku- ja määrämaiden on hyväksyttävä tämä vakuus.

Pakkausluettelo

Pakkausluettelo (P/L) on kauppalaskun ja kuljetusasiakirjojen mukana oleva kaupallinen asiakirja. Siinä annetaan tiedot tuoduista tuotteista ja kunkin lähetyksen pakkauksista (paino, mitat, käsittely jne.).

Se vaaditaan tulliselvitystä varten saapuvan rahdin luettelona.

Pakkausluettelo sisältää yleensä seuraavat tiedot:

 • viejää, tuojaa ja kuljetusyritystä koskevat tiedot
 • myöntämispäivä
 • rahtilaskun numero
 • pakkaustyyppi (rumpu, laatikko, laatikko, tynnyri, pussi jne.)
 • pakkausten lukumäärä
 • kunkin pakkauksen sisältö (tavaran kuvaus ja kappalemäärä kollia kohti)
 • merkit ja numerot
 • nettopaino, bruttopaino ja pakkausten mittaus

Erityistä lomaketta ei vaadita. Viejä laatii pakkausluettelon tavanomaisen liiketoimintakäytännön mukaisesti. Alkuperäinen asiakirja ja vähintään yksi jäljennös on toimitettava. Sen allekirjoittaminen ei yleensä ole tarpeen. Käytännössä pakkausluettelon alkuperäiskappale ja jäljennös kuitenkin usein allekirjoitetaan. Pakkausluettelo voidaan laatia millä tahansa kielellä. Englanninkielinen käännös on kuitenkin suositeltava.

Jaa tämä sivu:

Linkit