EU:n ja San Marinon tulliliitto

Haluatko tuoda tuotteita San Marinosta? Tämä osio auttaa ymmärtämään EU:n tulliliittoa San Marinon kanssa.

Lyhyesti

Yhteistyötä ja tulliliittoa koskeva EU:n ja San Marinon sopimus (2002) on ollut voimassa vuodesta 1991.

 • sillä poistetaan kaikki tullit ja muut kuin tariffitoimenpiteet lähes kaikilta tavaroilta.
 • siinä säädetään kaikkien EU:ssa tai San Marinossa tuotettujen sekä kolmansista maista tulevien tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta, jos tuontimuodollisuuksia on noudatettu ja kannettavat tullit tai vaikutukseltaan vastaavat maksut on kannettu eikä kyseisiä tuotteita koskevia tulleja tai maksuja ole palautettu kokonaan tai osittain.

Tavarakauppa kattaa kaikki tavararyhmät lukuun ottamatta Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita.

Tullit

 • siinä säädetään nollatulleista ja kiintiöistä soveltamisalaan kuuluville tavaroille.

Alkuperäsäännöt

 • San Marino soveltaa yhteisön tavoin alkuperäsääntöjä koskevia yhteisön säännöksiä tullietuuksia saavien maiden kanssa käytävässä kaupassa.

 

Tarkista kauppaassistenttisi alkuperäsäännöt, joita sovelletaan tiettyyn tuotteeseen.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin
 • Hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä kaupan alan avustajastani. Jos haluat nähdä tuotetta koskevat vaatimukset, sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodeksi. Jos et tiedä tullikoodeksia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

 • tietoa terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelustandardeista, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys-, terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia sääntöjä kaupan alan avustajastani. Jos haluat nähdä tuotetta koskevat vaatimukset, sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodeksi. Jos et tiedä tullikoodeksia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

 • lue lisää tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan Euroopan unioniin suuntautuvassa tuonnissa

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

 • lue lisää teollis- ja tekijänoikeuksia ja maantieteellisiä merkintöjä koskevasta EU:n lainsäädännöstä sekä EU:n teollis- ja tekijänoikeuspolitiikasta kaupan alalla

Palvelujen kauppa

 • lisätietoa palvelukaupan säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

 • tietoa julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä, säännöistä ja pääsystä eri markkinoille
 • lisätietoa EU:n julkisten hankintojen markkinoista

Investoinnit

 • löydät yleisiä tietoja, joiden avulla voit tehdä sijoituksia ulkomaille
 • ETSI tietoa, jos investoit ulkomailta EU:hun

Linkit ja asiakirjat

Jaa tämä sivu: