EU:n ja San Marinon tulliliitto

Oletko kiinnostunut tuomaan tuotteita San Marinosta? Tämä osio auttaa ymmärtämään EU:n ja San Marinon tulliliittoa.

Lyhyesti

EU:n ja San Marinon välinen yhteistyötä ja tulliliittoa koskeva sopimus (2002) on ollut voimassa vuodesta 1991.

 • sillä poistetaan kaikki tullit ja muut kuin tariffitoimenpiteet lähes kaikilta tavaroilta.
 • siinä säädetään kaikkien EU:ssa tai San Marinossa tuotettujen tavaroiden sekä kolmansista maista tulevien tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta, jos tuontimuodollisuuksia on noudatettu ja kannettavat tullit tai vaikutukseltaan vastaavat maksut on kannettu eikä kyseisiä tulleja tai maksuja ole palautettu kokonaan tai osittain kyseisten tuotteiden osalta.

Tavarakauppa kattaa kaikki tavararyhmät lukuun ottamatta tuotteita, jotka kuuluvat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan.

Tariffit

 • siinä säädetään tullittomuudesta eikä kiintiöistä soveltamisalaan kuuluville tavaroille.

Alkuperäsäännöt

 • San Marino soveltaa yhteisön tavoin alkuperäsääntöjä koskevia yhteisön säännöksiä tullietuuksia saavien maiden kanssa käytävässä kaupassa.

 

Tarkista tiettyyn tuotteeseen sovellettavat alkuperäsäännöt My Trade Assistant -osiosta.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin
 • hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä My Trade Assistant -osiosta. Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotenimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset

 • tietoa terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelunormeista, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys-, turvallisuus- ja terveys- ja kasvinsuojelusääntöjä Oma kauppaavustaja. Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotenimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Tullausasiakirjat ja -menettelyt

 • lisätietoa tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita EU:hun tuominen edellyttää

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

 • lisätietoa teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännöstä EU:ssa sekä EU:n teollis- ja tekijänoikeuspolitiikasta kaupan alalla

Palvelukauppa

 • lisätietoa palvelukaupan säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

 • yleistä tietoa julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä, säännöistä ja markkinoille pääsystä
 • lisätietoa EU:n julkisten hankintojen markkinoista

Sijoitus

 • löydät yleisiä tietoja, joiden avulla voit tehdä sijoituksia ulkomaille
 • löydät tietoa, jos olet sijoittamassa ulkomailta EU:hun

Linkit ja asiakirjat

Jaa tämä sivu: