Τελωνειακή ένωση ΕΕ-Αγίου Μαρίνου

Ενδιαφέρεστε για την εισαγωγή προϊόντων από τον Άγιο Μαρίνο; Το τμήμα αυτό σας βοηθά να κατανοήσετε την τελωνειακή ένωση της ΕΕ με τον Άγιο Μαρίνο.

Με μια ματιά

Η συμφωνία ΕΕ-Αγίου Μαρίνου για τη συνεργασία και την τελωνειακή ένωση (2002) ισχύει από το 1991.

 • καταργεί όλα τα δασμολογικά και μη δασμολογικά μέτρα για όλα σχεδόν τα εμπορεύματα
 • προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των εμπορευμάτων που παράγονται στην ΕΕ ή τον Άγιο Μαρίνο, καθώς και για εκείνα που προέρχονται από τρίτες χώρες, εφόσον έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις εισαγωγής και έχουν εισπραχθεί δασμοί ή φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, και δεν έχει επιστραφεί ολικό ή μερικό μειονέκτημα των εν λόγω δασμών ή επιβαρύνσεων όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα.

Το εμπόριο αγαθών καλύπτει όλες τις κατηγορίες εμπορευμάτων, εκτός από τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα.

Δασμοί

 • προβλέπει μηδενικούς δασμούς και δεν προβλέπονται ποσοστώσεις για τα καλυπτόμενα αγαθά

Κανόνες καταγωγής

 • Ο Άγιος Μαρίνος εφαρμόζει, όπως και η Κοινότητα, τις κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τους κανόνες καταγωγής στις εμπορικές συναλλαγές με τις χώρες που απολαύουν δασμολογικών προτιμήσεων.

 

Ενημερωθείτε για τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν για το συγκεκριμένο προϊόν στην ενότητα «My Trade Assistant».

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής του στην ενότητα «My Trade Assistant». Για να δείτε τις απαιτήσεις για το προϊόν σας, θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό κωδικό του. Αν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κώδικα, μπορείτε να το αναζητήσετε με το όνομά σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για την ΥΓΕΙΑ και την ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • μάθετε για την υγεία, την ασφάλεια, τις υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους κανόνες υγείας, ασφάλειας και υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας στο πλαίσιο του βοηθού μου. Για να δείτε τις απαιτήσεις για το προϊόν σας, θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό κωδικό του. Αν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κώδικα, μπορείτε να το αναζητήσετε με το όνομά σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Τελωνειακά έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

 • μάθετε περισσότερα για τα έγγραφα εκτελωνισμού και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πνευματική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

 • μάθετε περισσότερα για τη νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας και για τις γεωγραφικές ενδείξεις στην ΕΕ, καθώς και για την ενωσιακή πολιτική για τα ΔΔΙ στο εμπόριο

Εμπόριο υπηρεσιών

 • περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις διευκολύνσεις για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

 • βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, τους κανόνες και την πρόσβαση σε διάφορες αγορές
 • βρείτε ειδικές πληροφορίες για την αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ

Επένδυση

 • βρείτε γενικές πληροφορίες που επιτρέπουν την επένδυσή σας στο εξωτερικό
 • βρείτε ειδικές πληροφορίες εάν επενδύετε από το εξωτερικό στην ΕΕ

Σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις