Τελωνειακή ένωση ΕΕ-Αγίου Μαρίνου

Ενδιαφέρεστε να εισάγετε προϊόντα από τον Άγιο Μαρίνο; Η ενότητα αυτή σας βοηθά να κατανοήσετε την τελωνειακή ένωση της ΕΕ με τον Άγιο Μαρίνο.

Με μια ματιά

Η συμφωνία συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Αγίου Μαρίνου (2002) ισχύει από το 1991.

 • καταργεί όλους τους δασμούς και τα μη δασμολογικά μέτρα για όλα σχεδόν τα εμπορεύματα.
 • προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των εμπορευμάτων που παράγονται στην ΕΕ ή στον Άγιο Μαρίνο, καθώς και εκείνων που προέρχονται από τρίτες χώρες, εφόσον έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις εισαγωγής και έχουν εισπραχθεί δασμοί ή φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος και δεν έχει επιστραφεί εν όλω ή εν μέρει για τα εν λόγω προϊόντα.

Οι εμπορευματικές συναλλαγές καλύπτουν όλες τις κατηγορίες εμπορευμάτων, εκτός από τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα.

Τιμολόγια

 • προβλέπει μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις για τα καλυπτόμενα εμπορεύματα.

Κανόνες καταγωγής

 • Ο Άγιος Μαρίνος εφαρμόζει, όπως και η Κοινότητα, τις κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τους κανόνες καταγωγής στις συναλλαγές με τις χώρες που απολαύουν δασμολογικών προτιμήσεων.

 

Ελέγξτε τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν για το συγκεκριμένο προϊόν σας στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός».

Απαιτήσεις προϊόντων

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας στον Εμπορικό Βοηθό μου. Για να δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε χρησιμοποιώντας το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ΥΦΠ

 • μάθετε για τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας, υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • αναζητήστε τους κανόνες υγείας, ασφάλειας και ΥΦΠ που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής του στον βοηθό μου για το εμπόριο. Για να δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε χρησιμοποιώντας το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

 • μάθετε περισσότερα για τα έγγραφα εκτελωνισμού και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

 • μάθετε περισσότερα για τη νομοθεσία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τις γεωγραφικές ενδείξεις στην ΕΕ, καθώς και για την πολιτική της ΕΕ για τα ΔΔΙ στο εμπόριο

Εμπόριο υπηρεσιών

 • περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις διευκολύνσεις για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

 • βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, τους κανόνες και την πρόσβαση σε διάφορες αγορές
 • βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την αγορά δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ

Επενδύσεις

 • βρείτε γενικές πληροφορίες για την πραγματοποίηση της επένδυσής σας στο εξωτερικό
 • βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες εάν επενδύετε από το εξωτερικό στην ΕΕ

Σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις