Ξεκινήστε τις εμπορικές υπηρεσίες

Σχεδιάζει η επιχείρησή σας να συναλλάσσεται για πρώτη φορά με χώρες εκτός της ΕΕ; Η ενότητα αυτή σας βοηθά να αξιολογήσετε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη και σας βοηθά να κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία της εισαγωγής/εξαγωγής υπηρεσιών.

Σκέφτεστε για πρώτη φορά να πραγματοποιήσετε εμπορικές συναλλαγές με χώρες εκτός της ΕΕ;

Οι εν λόγω οδηγοί βήμα προς βήμα θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία:

Κάθε οδηγός διαθέτει επίσης μια

  • συνοπτικός κατάλογος ελέγχου που μπορείτε να τηλεφορτώσετε

Αν θέλετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη αγορά, επισκεφθείτε το τμήμα « Αγορές» ή πηγαίνετε στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός»

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις