Ξεκινήστε τις εμπορικές υπηρεσίες

Σχεδιάζει η επιχείρησή σας να συναλλάσσεται για πρώτη φορά με χώρες εκτός της ΕΕ; Η ενότητα αυτή σας βοηθά να αξιολογήσετε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη και σας βοηθά να κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία της εισαγωγής/εξαγωγής υπηρεσιών.

Σκέφτεστε για πρώτη φορά να πραγματοποιήσετε εμπορικές συναλλαγές με χώρες εκτός της ΕΕ;

Οι εν λόγω οδηγοί βήμα προς βήμα θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία:

Κάθε οδηγός διαθέτει επίσης μια

 • συνοπτικός κατάλογος ελέγχου που μπορείτε να τηλεφορτώσετε

Αν θέλετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη αγορά, επισκεφθείτε το τμήμα « Αγορές» ή πηγαίνετε στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός»

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

 1. Ποιοι δασμοί επιβάλλονται όταν το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στην ΕΕ εξάγεται σε τρίτη χώρα και είναι ενσωματωμένο σε άλλο προϊόν εκεί, π.χ. αυτοκίνητο, όταν το εν λόγω προϊόν εισάγεται στη συνέχεια στην ΕΕ;
 2. Ποια είναι η υποχρέωση πληρωμής επί της αξίας των υπηρεσιών όπως η μηχανική, η ανάπτυξη, η τέχνη ή ο σχεδιασμός που αναπτύσσονται στην ΕΕ, εξάγονται σε τρίτη χώρα και στη συνέχεια εισάγονται π.χ. εντός ενδυμάτων, ποδηλάτων πίσω στην ΕΕ;
 3. Οφείλονται δασμοί για το εισαγόμενο λογισμικό από 3η χώρα;
 4. Τι είναι ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 5. Τι σημαίνει «όρος πρόσβασης στην αγορά» για τις υπηρεσίες;
 6. Για ποιους όρους πρόσβασης στην αγορά μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 7. Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με χώρες που δεν καλύπτονται από τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 8. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες για τον βοηθό μου στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων;
 9. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες για τον Εμπορικό Βοηθό μου στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων;
 10. Τι σημαίνει «τρόπος παροχής υπηρεσιών»;