Στατιστικές εμπορίου της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου)

Η χώρα που υποβάλλει στοιχεία δηλώνει τις εισαγωγές από χώρες εταίρους και τις εξαγωγές σε χώρες εταίρους

Εύρεση του κωδικού ΣΟ

Χώρα που δηλώνει εμπορικές συναλλαγές

Εμπορικός εταίρος του αναφέροντος

Φυλλομέτρηση του πλήρους καταλόγου εμπορευμάτων Κλείσιμο
Δεν ανακτήθηκαν στατιστικά στοιχεία

Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων για τον κωδικό προϊόντος {{result.product}}

Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων για όλους τους κωδικούς προϊόντων

{{data.reporterName}}
Υποβάλλοντες στοιχεία Αξία εισαγωγής {{year}} Ποσότητα εισαγωγής {{year}} Συμπληρωματική μονάδα εισαγωγής {{year}} Αξία εξαγωγής {{year}} Ποσότητα εξαγωγής {{year}} Συμπληρωματική μονάδα εξαγωγής {{year}}
{{row.country}} {{row.country}} {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
Σύνολο {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
Χώρα Αξία εισαγωγής {{year}} Ποσότητα εισαγωγής {{year}} Συμπληρωματική μονάδα εισαγωγής {{year}} Αξία εξαγωγής {{year}} Ποσότητα εξαγωγής {{year}} Συμπληρωματική μονάδα εξαγωγής {{year}}
{{row.country}} {{row.country}} {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
εκτός ΕΕ {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
Τελευταία επικαιροποίηση: {{lastupdate| date:'dd MMM yyyy'}}


Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις