Έλεγχος των ΑΞΕ

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) θα επιτρέψει στα κράτη μέλη της ΕΕ και στην Επιτροπή να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με επενδύσεις από τρίτες χώρες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη στην ΕΕ.

Ο κανονισμός για τη θέσπιση πλαισίου ελέγχου των ΑΞΕ της ΕΕ τέθηκε σε ισχύ στις 10 Απριλίου 2019 και ο μηχανισμός συνεργασίας του θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 11 Οκτωβρίου 2020.

Ο κανονισμός συμπληρώνει το συνολικό πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ διασφαλίζοντας ότι το άνοιγμα της ΕΕ στις ΑΞΕ εξισορροπείται με κατάλληλους ελέγχους των δυνητικών απειλών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των ΑΞΕ διατίθενται στον ιστότοπο της ΓΔ Εμπορίου.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις