Δασμοί διασφάλισης

Αν η εταιρεία σας εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγωγής, η παρούσα ενότητα σας βοηθά να μάθετε ποιοι εισαγωγικοί δασμοί και άλλα έξοδα μπορεί να επιβαρυνθείτε. Δεν παρέχει πληροφορίες για συγκεκριμένα προϊόντα. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης προϊόντος.

Μέτρα διασφάλισης μπορούν να εφαρμόζονται όταν ένας κλάδος παραγωγής επηρεάζεται από απρόβλεπτη, απότομη και αιφνίδια αύξηση των εισαγωγών. Τα μέτρα αυτά χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια και μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τα μέτρα διασφάλισης μπορούν να συνίστανται σε ποσοτικούς περιορισμούς των εισαγωγών (εμπορικές ποσοστώσεις) ή σε αυξήσεις δασμών. Μπορούν να εφαρμόζονται σε όλες τις εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος από όλους τους εμπορικούς εταίρους ή από εμπορεύματα συγκεκριμένης καταγωγής.

Πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς διασφάλισης της ΕΕ

Πληροφορίες σχετικά με όλες τις περατωθείσες και εν εξελίξει έρευνες για μέτρα διασφάλισης στην ΕΕ

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις